Skilsmisse og separation

Når et ægtepar beslutter at blive skilt, indleder en af ægtefællerne eller begge to almindeligvis skilsmisseprocedure.

I de fleste lande er det en domstol, der bevilger skilsmisse, og den afgørelse, der udstedes, opløser ægteskabet.

Hvis parret har børn, medfører skilsmissen ud over ægtefællernes separation en ny tilrettelæggelse af forholdet for hver enkelt af parterne med de fælles børn.

Skilsmissen giver endvidere anledning til, at ægtefællernes formue deles, og eventuelt til, at den ene ægtefælle betaler den anden et underholdsbidrag til børnenes forsørgelse.

I EU er der regler for, hvilken domstol en skilsmissebegæring skal forelægges for, når parret skal separeres. Disse regler er især nyttige for ægtefæller af forskellig nationalitet, eller når parret har levet i forskellige medlemsstater i løbet af deres ægteskab.

På samme måde skaber disse regler mulighed for, at en skilsmisse, der er bevilget i ét EU-land, anerkendes lettere i en anden medlemsstat, hvor den også får retsvirkninger.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 30/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.