Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Kui abielupaar otsustab lõplikult lahku minna, algatab tavaliselt üks abikaasadest või mõlemad abikaasad koos lahutusprotsessi.

Enamikus riikides teeb kohus abielu lahutamise otsuse ja abielu lahutatakse selle kohtuotsusega.

Kui abielupaaril on lapsed, toob abielulahutus peale abikaasade lahutuse kaasa ka ümberkorralduse nende suhetes ühiste lastega.

Samuti toimub abikaasade ühisvara jagamine ja vajaduse korral ülalpidamistoetuse või elatusraha väljamõistmine ühelt lahutatud abikaasalt teisele või lapse ülalpidamiseks.

Euroopa Liidus on eeskirjad selle teadasaamiseks, millisele kohtule abielulahutuse taotlus tuleb esitada. Neist eeskirjadest on eelkõige kasu neile abielupaaridele, kus abikaasadel on erinev kodakondsus või kui abikaasad on abielu ajal elanud erinevates liikmesriikides.

Samuti võimaldavad need eeskirjad tunnustada hõlpsasti ühes Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud abielulahutust – ja abielulahutus kehtib – ka teises liikmesriigis.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.