Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Wanneer een gehuwd paar besluit definitief uiteen te gaan, wordt meestal door een van beiden of door beiden tezamen een echtscheidingsprocedure ingeleid.

Echtscheiding wordt in de meeste landen uitgesproken door de rechter; de uitspraak heeft de ontbinding van het huwelijk tot gevolg.

Als er kinderen zijn, houdt de echtscheiding tevens in dat de relatie van elk van beide echtgenoten tot de kinderen anders wordt geregeld.

Voorts worden de goederen die de echtgenoten gemeenschappelijk bezitten verdeeld, en wordt indien nodig een van hen veroordeeld tot betaling van een alimentatie aan de andere, eventueel ook voor het onderhoud van de kinderen.

In de Europese Unie bestaan regels op grond waarvan bepaald kan worden bij welke rechtbank echtscheiding wordt aangevraagd. Dit is bijzonder nuttig in het geval dat de betrokkenen een verschillende nationaliteit hebben, of tijdens het huwelijk in verschillende lidstaten hebben gewoond.

Dankzij deze regels ook kan men een echtscheiding die in een land van de Europese Unie is uitgesproken gemakkelijker laten erkennen in een andere lidstaat en er aldaar rechtsgevolgen aan laten verbinden.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 30/05/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.