Divorț și separare legală

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt condiţiile pentru obţinerea divorţului?

În cazul căsătoriilor religioase, procedura de divorț poate fi inițiată numai după notificarea episcopului din districtul în care își are reședința reclamantul. Cererea de divorț poate fi depusă la trei luni de la data notificării episcopului competent. În cazul în care motivul divorțului îl constituie dispariția sau o boală psihică a soțului/soției, nu este necesară transmiterea niciunei notificări.

2 Care sunt motivele de divorţ?

 • Adulterul
 • Comportamentul imoral, rușinos sau orice alt comportament de neiertat repetat care are ca rezultat deteriorarea gravă a relației maritale, lucru care face intolerabilă conviețuirea cu soțul/soția
 • Atentat la viață, de exemplu abuzul fizic
 • Boală psihică timp de trei ani din cauza căreia coabitarea devine intolerabilă
 • Hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de șapte ani
 • Dispariția
 • Incapacitate sexuală prezentă la momentul căsătoriei și care continuă cel puțin șase luni și până la momentul introducerii acțiunii
 • Părăsirea nejustificată a domiciliului conjugal timp de doi ani. Perioade lungi de absență, care, cumulate, depășesc doi ani. Trebuie ca în această situație să fi fost trimisă soțului/soției respectiv(e) o invitație de a se întoarce
 • Schimbarea religiei sau a credinței ori exercitarea forței morale asupra soțului/soției pentru ca acesta/aceasta să intre într-o sectă sau încercarea de a îl/o determina să facă acest lucru
 • Refuzul persistent de a avea un copil în ciuda dorinței celuilalt soț de a avea copii
 • Alterarea definitivă a raporturilor conjugale
 • Separare timp de cinci ani

3 Care sunt efectele juridice ale unui divorţ în ceea ce priveşte:

3.1 relaţiile personale dintre soţi (de exemplu numele de familie)

Divorțul dizolvă căsătoria, dar nu determină o schimbare automată a numelui de familie. Este la latitudinea părții interesate să facă o declarație pe proprie răspundere pentru a-și schimba numele.

3.2 împărţirea bunurilor soţilor

Divorțul nu are consecințe asupra litigiilor patrimoniale. Orice litigiu patrimonial trebuie soluționat printr-o cerere separată, întrucât procedurile sunt distincte.

3.3 copiii minori ai soţilor

Nu există niciuna, întrucât procedura de divorț este distinctă și independentă de procedura de încredințare, cu excepția cazului în care divorțul a fost pronunțat din cauza unui atentat la viața copiilor sau a unui abuz fizic asupra copiilor.

Divorțul nu are consecințe asupra chestiunilor legate de copiii minori ai soților (de exemplu, pensie alimentară, răspundere părintească, comunicare). Pentru aceste chestiuni, trebuie depuse cereri separate.

3.4 obligaţia de a plăti pensie de întreţinere celuilalt soţ?

Divorțul nu implică în sine obligația de a plăti întreținere celuilalt soț. Odată cu acțiunea de divorț ar trebui introdusă o cerere separată în acest sens.

4 Ce înseamnă, în termeni practici, termenul legal de „separare legală”?

Termenul „separare legală” nu există în dreptul cipriot al familiei.

5 Care sunt condiţiile pentru separarea legală?

Nu se aplică.

6 Care sunt efectele juridice ale separării legale?

Nu se aplică.

7 Ce înseamnă, în practică, termenul „anularea căsătoriei”?

Înseamnă că, la data hotărârii judecătorești de anulare, căsătoria este declarată nulă și fără efecte din punct de vedere juridic.

8 Care sunt condiţiile pentru anularea căsătoriei?

În temeiul articolului 17 din Legea privind căsătoria, Legea 104(I)/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea 66(I)/2009, o căsătorie nu este valabilă dacă a avut loc:

(a) înainte de desfacerea definitivă sau de anularea oricărei căsătorii preexistente a oricăreia dintre părți, inclusiv a unei căsătorii religioase sau civile;

(b) între rude aflate într-o relație de consangvinitate liniară sau colaterală de până la gradul al cincilea;

(c) între persoane devenite prin căsătorie rude în linie directă sau colaterală de până la gradul al treilea;

(d) între o persoană care este adoptator și o persoană adoptată de aceasta sau descendenții acestora;

(e) între un copil născut în afara căsătoriei și tatăl care a recunoscut copilul sau rudele de sânge ale acestuia.

9 Care sunt efectele juridice ale anulării căsătoriei?

Dacă o căsătorie este anulată sau se contată nulitatea acesteia printr-o hotărâre judecătorească definitivă, căsătoria devine complet lipsită de efect de la data pronunțării hotărârii.

10 Există mijloace alternative extrajudiciare pentru rezolvarea chestiunilor legate de divorţ, fără recurgerea la instanţă?

Da, există mijloace alternative, extrajudiciare, de soluționare a litigiilor în materie de divorț, prevăzute în Legea privind medierea în litigiile familiale, Legea 62(Ι)/2019, care a intrat în vigoare la 25 aprilie 2019. Au fost emise reglementări speciale (RAA 507/2022) la 30 decembrie 2022 pentru a facilita punerea în aplicare a acesteia.

11 Cui ar trebui să adresez cererea mea (petiţia mea) de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte ar trebui să ataşez la cererea mea?

Cererea de desfacere/anulare a căsătoriei trebuie înaintată la instanța de dreptul familiei (Οikogeneiakó Δikastírio) din districtul (eparchía) în care își au reședința una sau ambele părți. Cererea trebuie să respecte modelul 1 din Regulamentul de procedură al Curții Supreme din 1990 (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Trebuie prezentate ca dovezi, împreună cu cererea, dovada expedierii notificării adresate episcopului competent sau dovada primirii unei scrisori recomandate referitoare la notificarea din partea episcopului competent, precum și certificatul de căsătorie al părților.

12 Pot obţine asistenţă judiciară în vederea acoperirii cheltuielilor de judecată?

Da. Cererea trebuie depusă la instanța competentă în materie de dreptul familiei (Οikogeneiakó Δikastírio).

13 Este posibil să atac o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei?

Da, este posibil să se introducă o cale de atac împotriva unei hotărâri de divorț sau de anulare a căsătoriei în fața instanței de al doilea grad de jurisdicție în materie de dreptul familiei (Δevterováthmio Οikogeneiakó Δikastírio).

14 Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă în alt stat membru să fie recunoscută în acest stat membru?

Ar trebui depusă o cerere la instanța competentă în materie de dreptul familiei din Republica Cipru, în baza Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului.

15 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez pentru a ataca recunoaşterea unei hotărâri de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă într-un alt stat membru? Ce procedură se aplică în aceste cazuri?

Se poate face opoziție prin depunerea unei cereri în acest sens la instanța competentă în materie de dreptul familiei la care s-a depus cererea de recunoaștere și înregistrare a hotărârii pronunțate de o instanță dintr-un alt stat membru.

16 Care este legislaţia în materie de divorţ pe care instanţa o aplică într-o acţiune de divorţ între soţi care nu locuiesc în acest stat membru sau care sunt de naţionalităţi diferite?

Instanțele de dreptul familiei din Republica Cipru dobândesc competența de a soluționa o cauză referitoare la desfacerea sau anularea unei căsătorii numai în cazurile în care părțile la cauză au avut reședința în Cipru timp de cel puțin trei luni. Instanța va aplica legislația cipriotă.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 16/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.