Divorț și separare legală

Atunci când un cuplu căsătorit decide să se despartă definitiv, unul dintre soţi sau cei doi soţi împreună iniţiază, de obicei, o procedură de divorţ.

În cele mai multe ţări, divorţul este pronunţat de un tribunal, iar hotărârea pronunţată dizolvă căsătoria.

Atunci când cuplul are copii, divorţul presupune, pe lângă separarea soţilor, o nouă organizare a relaţiilor fiecăruia cu copiii comuni.

Acesta antrenează, de asemenea, partajul bunurilor deţinute în comun de soţi şi, dacă este cazul, plata unei contribuţii sau a unei pensii alimentare de către un soţ către celălalt sau pentru întreţinerea copiilor.

În Uniunea Europeană, normele permit stabilirea instanţei în faţa căreia trebuie înaintată cererea de divorţ în momentul separării cuplului. Aceste norme sunt utile în special pentru cuplurile formate din persoane de naţionalităţi diferite sau atunci când membrii unui cuplu au locuit în diferite state membre pe parcursul căsătoriei.

De asemenea, normele permit ca un divorţ pronunţat într-o ţară din Uniunea Europeană să fie mai uşor recunoscut într-un alt stat membru şi să producă efecte în acesta.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 30/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.