Rozvod a súdna rozluka

Keď sa manželský pár rozhodne definitívne sa rozísť, jeden z manželov prípadne obaja spolu začnú rozvodové konanie.

O rozvode vo väčšine krajín rozhoduje súd a rozsudkom, ktorý vynesie, rozvedie manželstvo.

V prípade, že manželia majú deti, rozvod okrem rozchodu manželov zahŕňa aj nové usporiadanie vzťahov oboch z manželov s ich spoločnými deťmi.

Rozvod zároveň vedie k rozdeleniu spoločne nadobudnutého majetku a v prípade potreby aj k vyplácaniu príspevku alebo výživného na výchovu detí zo strany jedného z manželov druhému.

Pravidlá Európskej únie umožňujú rozchádzajúcemu sa páru zistiť, na ktorý súd je potrebné podať žiadosť o rozvod. Tieto pravidlá sú zvlášť užitočné pre páry, ktoré pochádzajú z dvoch rôznych štátov, alebo pri ktorých partneri žili v priebehu manželstva v dvoch rôznych členských štátoch.

Tieto pravidlá každopádne umožňujú, aby sa rozvod vyhlásený v jednom štáte Európskej únie jednoduchšie uznal v inom členskom štáte a postupovalo sa tam podľa neho.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.