Διαδραστικό εργαλείο για τα θεμελιώδη δικαιώματα

Για να βρείτε τον κατάλληλο φορέα που θα σας βοηθήσει στο πρόβλημά σας σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδραστικό εργαλείο για τα θεμελιώδη δικαιώματα.Σε ποια χώρα εικάζεται ότι παραβιάστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά σας;


Επιλέξτε τον τομέα που αφορά η εικαζόμενη παραβίαση

Τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται με περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο έχει πέσει θύμα κακομεταχείρισης, άδικης κράτησης, βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, δουλείας ή καταναγκαστικής εργασίας, ή εμπορίας ανθρώπων. Συνδέονται επίσης, για παράδειγμα, με περιπτώσεις όπου συγγενικό πρόσωπο έχει σκοτωθεί.
Τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται με περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού (για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς ή τους μεσοφυλικούς), θρησκείας και πεποιθήσεων, ή για άλλους λόγους, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική ασφάλιση, η υγειονομική περίθαλψη, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή η στέγαση. Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται επίσης με περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο έχει πέσει θύμα εγκλήματος μίσους – αδίκημα που υποκινείται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από την πραγματική ή εκλαμβανόμενη αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.
Τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται με περιπτώσεις στις οποίες περιορίζεται η ελευθερία έκφρασης της γνώμης ενός ατόμου και η ελευθερία λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου. Καλύπτουν επίσης δραστηριότητες όπως η ελεύθερη δημιουργία, παρουσίαση, διανομή ή έκθεση έργων τέχνης.
Τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται με περιπτώσεις παρεμπόδισης της ειρηνικής συνάθροισης, της σύστασης πολιτικού κόμματος ή της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ή άλλου είδους ενώσεις. Συνδέονται επίσης με περιπτώσεις περιορισμού του δικαιώματος ψήφου ή υποβολής υποψηφιότητας στο πλαίσιο εκλογικής διαδικασίας. Καλύπτεται επίσης η περίπτωση άρνησης παροχής διπλωματικής ή προξενικής προστασίας εκ μέρους των εθνικών αρχών.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης κυκλοφορίας ή διαμονής ενός ατόμου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό, για παράδειγμα, την εργασία, τις σπουδές, την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή τη συνοδεία μέλους της οικογένειας.
Τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται με περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο επιθυμεί να αναφέρει ένα ζήτημα κακοδιοίκησης, όπως η μη αμερόληπτη, άδικη και αδικαιολόγητα καθυστερημένη διευθέτηση υπόθεσής του από κρατική υπηρεσία, τοπική αρχή ή άλλον δημόσιο οργανισμό.
Τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται με περιπτώσεις παρέμβασης στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή ενός ατόμου. Περιλαμβάνονται η προσωπική ταυτότητα (π.χ. επιλογή ονόματος, τρόπου ντυσίματος, σεξουαλικής ταυτότητας), η ιατρική περίθαλψη (περιπτώσεις αμέλειας ή απουσίας συγκατάθεσης), η παρενόχληση (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης μέσω διαδικτύου), η αδικαιολόγητη σωματική έρευνα ή λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από την αστυνομία, οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, η σχέση μεταξύ συντρόφων (συμπεριλαμβανομένης της ένωσης μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου), η υιοθεσία κ.λπ. Περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις απόλυσης για λόγο που συνδέεται με τη μητρότητα, καθώς και το δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής άδειας.
Τα δικαιώματα αυτά αφορούν τη συλλογή, την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός ατόμου (οποιοδήποτε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως το όνομα, αριθμοί τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης ή φωτογραφίες) από τρίτους (άλλα άτομα, εταιρείες, δημόσιες αρχές, κυβερνήσεις, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς), μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου. Καλύπτονται επίσης οι ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις ή τα μηνύματα ταχυδρομείου με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο εμποδίζεται να αποκομίσει οφέλη από την ιδιόκτητη περιουσία του, συμπεριλαμβανομένης γης, διαμερισμάτων, αυτοκινήτων κ.λπ. Συνδέονται επίσης με περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο, ως συγγραφέας ή εφευρέτης, επιθυμεί να προστατεύσει και να αποκομίσει οφέλη από το έργο του. Αυτό μπορεί να αφορά έργα που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και πρωτότυπες επιχειρηματικές μεθόδους και βιομηχανικές διαδικασίες.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις στις οποίες παρεμποδίζεται η ελευθερία της επιλογής και άσκησης επαγγέλματος ή της ελεύθερης σύστασης επιχείρησης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Καλύπτονται επίσης τα δικαιώματα του εργαζομένου στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση στην εργασία, το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στη συλλογική δράση, στην προστασία από αδικαιολόγητη απόλυση, καθώς και το δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας. Καλύπτεται επίσης η έλλειψη προστασίας των νέων στην εργασία, καθώς και η παιδική εργασία.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις στις οποίες παρεμποδίζεται η πρόσβαση ενός ατόμου σε δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και αρωγής, κυρίως κατά τη διάρκεια της μητρότητας, σε περιπτώσεις ασθένειας, ατυχήματος, απώλειας της εργασίας ή γήρατος. Καλύπτουν το δικαίωμα πρόσβασης σε βασική ιατρική περίθαλψη και θεραπεία, καθώς και σε κοινωνική αρωγή και στεγαστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικής στήριξης. Αφορούν επίσης προβλήματα πρόσβασης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της πανεπιστημιακής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ή της έλλειψης σεβασμού εκ μέρους των εκπαιδευτικών δομών για τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις των γονέων. Συνδέονται επίσης με προβλήματα πρόσβασης σε γενικές υπηρεσίες, όπως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες ή οι μεταφορές.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις άδικης μεταχείρισης ενός ατόμου κατά την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας (μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διαδικτυακών αγορών) ή περιπτώσεις αγοράς προϊόντων που δεν πληρούν τα ποιοτικά πρότυπα. Αφορούν επίσης ζητήματα όπως άδικους όρους συμβάσεων, παραπλανητικές διαφημίσεις ή περίπτωση πτώχευσης ταξιδιωτικού πράκτορα οργανωμένων διακοπών.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις στις οποίες το περιβάλλον στον τόπο διαμονής ενός ατόμου δεν διατηρείται και δεν προστατεύεται επαρκώς. Καλύπτουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο υποφέρει λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος, όπως λόγω κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ή παρουσίας τοξικών χημικών ουσιών.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις αδυναμίας προσφυγής στη δικαιοσύνη, άδικης διαδικασίας ή διαδικασίας που εσφαλμένα διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, περιπτώσεις μη ανεξάρτητου χαρακτήρα του δικαστηρίου, αδικαιολόγητα μεγάλης διάρκειας της διαδικασίας ή μη εξασφάλισης του ευεργετήματος πενίας ή νομικής εκπροσώπησης. Αφορούν επίσης περιπτώσεις αντιμετώπισης ενός ατόμου ως ενόχου προτού αποδειχθεί η ενοχή του δικαστικά, καταδίκης ενός ατόμου για πράξη που δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, επιβολής υπερβολικά αυστηρής ποινής ή επιβολής τιμωρίας δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις παρεμπόδισης ενός ατόμου από το να υποβάλει αίτηση ασύλου ή περιπτώσεις απομάκρυνσης, απέλασης ή έκδοσης ενός ατόμου προς χώρα όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να του επιβληθεί η θανατική ποινή, να υποστεί βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία.
Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται με περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η πρόσβαση ενός ατόμου σε κοινωνικές παροχές (όπως σύνταξη αναπηρίας) ή η συμμετοχή του στον κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό βίο, επειδή πρόκειται για ανήλικο, ηλικιωμένο ή επειδή δεν λαμβάνει την ειδική προστασία που προβλέπεται για τις ακόλουθες ομάδες: παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση και τον σεβασμό.
Το δικαίωμα αυτό σας προστατεύει, για παράδειγμα, από την υπερβολική χρήση φονικής βίας εκ μέρους της αστυνομίας και από τη θανατική ποινή.
Το δικαίωμα αυτό σας προστατεύει από σωματική ή διανοητική βλάβη ή εκμετάλλευση. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται επίσης στην προστασία από την υποβολή σε εγχείρηση άνευ συγκατάθεσης, ή από την πώληση των οργάνων σας. Επίσης προστατεύει γενικότερα την ιδέα της «ανθρωπότητας», απαγορεύοντας την κλωνοποίηση των ανθρώπου ή την παρέμβαση στην αναπαραγωγική διαδικασία με στόχο την παρεμπόδιση της τεκνοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ή εθνοτικών ομάδων.
Το δικαίωμα αυτό σας προστατεύει από βασανιστήρια και εκ προθέσεως ταπεινωτική, επώδυνη ή δυσάρεστη μεταχείριση.
Το δικαίωμα αυτό εξασφαλίζει ότι δεν αποτελείτε ιδιοκτησία άλλου ατόμου ή αντικείμενο ελέγχου από άλλο άτομο ή ότι δεν είναι δυνατή η μετακίνησή σας παρά τη θέλησή σας από το ένα μέρος στο άλλο για εργασία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Το δικαίωμα αυτό σας προστατεύει από αδικαιολόγητη κράτηση. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να φυλακιστεί μόνο εάν έχει διαπράξει έγκλημα· μπορεί να συλληφθεί μόνο εάν υπάρχουν υποψίες ότι έχει διαπράξει έγκλημα, και δεν πρέπει να διενεργούνται παράλογες και βάναυσες σωματικές έρευνες χωρίς αιτιολόγηση.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Το δικαίωμα αυτό διαφυλάσσει την πολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική πολυμορφία και σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε και να συμβάλλετε στην πολυμορφία αυτή.
Δεν πρέπει να τυγχάνετε άδικης ή διαφορετικής μεταχείριση στην εργασία, λόγω της φυλής, της ηλικίας, του γενετήσιου προσανατολισμού σας κ.λπ.
Δεν θα πρέπει να τυγχάνετε άδικης ή διαφορετικής μεταχείρισης στην εκπαίδευση, λόγω της φυλής, της ηλικίας, του γενετήσιου προσανατολισμού σας κ.λπ.
Δεν θα πρέπει να τυγχάνετε άδικης ή διαφορετικής μεταχείρισης κατά την αναζήτηση στέγης ή τη διαμονή σας σε κατοικία, λόγω της φυλής, της ηλικίας, του γενετήσιου προσανατολισμού σας κ.λπ.
Δεν θα πρέπει να τυγχάνετε άδικης ή διαφορετικής μεταχείρισης κατά τη λήψη κοινωνικών παροχών, λόγω της φυλής, της ηλικίας, του γενετήσιου προσανατολισμού σας κ.λπ.
Δεν θα πρέπει να τυγχάνετε άδικης ή διαφορετικής μεταχείρισης κατά την προσπάθεια σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, λόγω της φυλής, της ηλικίας, του γενετήσιου προσανατολισμού σας κ.λπ.

Επιλέξτε τον λόγο διακριτικής μεταχείρισης

Εξασφαλίζεται η προστασία σας από διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου, για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν λάβετε προαγωγή επειδή είστε γυναίκα ή άνδρας.
Εξασφαλίζεται η προστασία σας από διαφορετική μεταχείριση λόγω της εθνοτικής ή φυλετικής σας προέλευσης.
Εξασφαλίζεται η προστασία σας από διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας.
Εξασφαλίζεται η προστασία σας από διαφορετική μεταχείριση λόγω οποιουδήποτε είδους αναπηρίας.
Εξασφαλίζεται η προστασία σας από διαφορετική μεταχείριση επειδή, για παράδειγμα, σας ελκύουν άτομα του ίδιου φύλου ή άτομα και των δύο φύλων.
Εξασφαλίζεται η προστασία σας από διαφορετική μεταχείριση λόγω των θρησκευτικών, αθεϊστικών ή αγνωστικιστικών πεποιθήσεών σας.
Εξασφαλίζεται η προστασία σας από διαφορετική μεταχείριση για άλλους λόγους από εκείνους που παρατίθενται ανωτέρω, όπως η πολιτική τοποθέτηση, η εξωτερική εμφάνιση κ.λπ.

Επιλέξτε τον λόγο διακριτικής μεταχείρισης

Εξασφαλίζεται η προστασία από διαφορετική μεταχείριση, για παράδειγμα, κατά την πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Εξασφαλίζεται η προστασία από διαφορετική μεταχείριση, για παράδειγμα, κατά την πρόσβαση στην απασχόληση ή σε σχέση με τις συνθήκες απασχόλησης.
Εξασφαλίζεται η προστασία από διαφορετική μεταχείριση κατά την αγορά προϊόντων ή τη χρήση διαφορετικών υπηρεσιών.
Εξασφαλίζεται η προστασία από διαφορετική μεταχείριση, για παράδειγμα, κατά την προσπάθεια ενοικίασης ή αγοράς καταλύματος.
Εξασφαλίζεται η προστασία από διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με ζητήματα άλλα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, όπως ζητήματα που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, τα μέσα ενημέρωσης, τον αθλητισμό, την επιστήμη, τα πολιτικά κόμματα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.
Εξασφαλίζεται η προστασία από διαφορετική μεταχείριση, για παράδειγμα, κατά την πρόσβαση σε διαφορετικά συστήματα κοινωνικής προστασίας σε περίπτωση ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος, ανεργίας κ.λπ.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Έχετε το δικαίωμα να εκφράζετε ελεύθερα τις ιδέες σας (συμπεριλαμβανομένης της ιδεολογίας και των ηθικών αξιών), καθώς και τις θρησκευτικές ή μη θρησκευτικές πεποιθήσεις σας.
Έχετε το δικαίωμα να εκφράζετε και να γίνεστε αποδέκτες διαφορετικών ιδεών και πληροφοριών. Ο Τύπος έχει επίσης την ελευθερία να δημοσιεύει πληροφορίες που δεν είναι ψευδείς ή δυσφημιστικές. 
Είστε ελεύθεροι να απολαμβάνετε, να μαθαίνετε και να μελετάτε πολιτιστικά έργα και επιστημονικές μελέτες. Αν τα έργα αυτά είναι διαθέσιμα στο κοινό ή δεν προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού, είναι επίσης δυνατή η δημοσιοποίησή τους.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Είστε ελεύθεροι να συναθροίζεστε, δημοσίως ή κατ’ ιδίαν, και να συνεταιρίζεστε με άλλους για οποιονδήποτε σκοπό, αρκεί ο σκοπός αυτός να είναι νόμιμος.
Έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε σε εκλογικές διαδικασίες, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα να υποβάλλετε υποψηφιότητα.
Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει την προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο σας.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει προστασία από την παράνομη διατάραξη της προσωπικής και οικογενειακής σας ζωής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κατοικία και την επικοινωνία σας με άλλους (μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου).
Έχετε το δικαίωμα να παντρευτείτε τον σύντροφό σας και να δημιουργήσετε οικογένεια.
Έχετε το δικαίωμα να εξισορροπείτε την επαγγελματική με την οικογενειακή σας ζωή, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από άδικη απόλυση που συνδέεται με τη μητρότητα. Περιλαμβάνεται επίσης το δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής άδειας μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Είστε ελεύθεροι να αποφασίζετε για την επαγγελματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των αναγκών και των φιλοδοξιών σας.
Έχετε το δικαίωμα έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς πρόσθετους περιορισμούς που υπερβαίνουν τις συνήθεις πρακτικές.
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματά σας στην εργασία και να διατυπώνετε την άποψή σας όταν σημειώνονται αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες οι οποίες σας επηρεάζουν άμεσα.
Έχετε το δικαίωμα να αλληλεπιδράτε συλλογικά με άλλα άτομα στον χώρο εργασίας σας στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για συλλογικές συμβάσεις, συμβάσεις εργασίας και άλλων σχετικών διαπραγματεύσεων που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας σας. Επίσης, το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να αναλαμβάνετε συλλογική δράση, όπως απεργίες, διαδηλώσεις και άλλες συναφείς δράσεις.
Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και σε άλλες εταιρείες που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στην εύρεση θέσης εργασίας ανάλογης των προσόντων και της πείρας σας.
Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει προστασία από απόλυση η οποία δεν παραβιάζει το εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο. 
Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει συνθήκες εργασίας που πληρούν τα πρότυπα της ισονομίας και της δικαιοσύνης.
Το δικαίωμα αυτό προστατεύει τους ανηλίκους από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Προβλέπεται επίσης προστασία για τα εργαζόμενα άτομα που βρίσκονται σε νόμιμη ηλικία εργασίας.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει πρόσβαση στα εκπαιδευτικά συστήματα.
Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης, της προστασίας από εργατικά ατυχήματα και διαφόρων επιδομάτων ανεργίας), καθώς και σε άλλα προγράμματα κοινωνικής αρωγής.
Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει πρόσβαση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. 
Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει πρόσβαση σε γενικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες ενέργειας, μεταφορών ή ύδρευσης.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει πρόσβαση σε δικαστήρια ή δυνατότητα χρήσης άλλων τρόπων διεκδίκησης των δικαιωμάτων σας. Η ύπαρξη δικαστηρίου δεν αρκεί· πρέπει το δικαστήριο αυτό να χρησιμοποιείται για την έκδοση αποφάσεων που επιφέρουν αλλαγές στην κατάσταση που αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας. Επίσης τα δικαστήρια πρέπει να είναι αμερόληπτα – να αντιμετωπίζουν επί ίσοις όροις όλα τα άτομα, και να δρουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
Το δικαίωμα αυτό εξασφαλίζει την αντιμετώπιση ενός ατόμου ως αθώου μέχρι αποδείξεως του εναντίου· το άτομο έχει επίσης δικαίωμα υπεράσπισης όταν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα. 
Το δικαίωμα αυτό σας εξασφαλίζει προστασία από το ενδεχόμενο να σας επιβληθεί ποινή για αδίκημα που δεν προβλέπεται από τον νόμο. Οι ποινές θα πρέπει επίσης να είναι αναλογικές προς το διαπραχθέν αδίκημα.
Το δικαίωμα αυτό σας προστατεύει από το ενδεχόμενο παραπομπής σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου και επιβολής τιμωρίας για το ίδιο ποινικό αδίκημα περισσότερες από μία φορές.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση ασύλου σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δικαίωμα αυτό σας προστατεύει από παράνομη απομάκρυνση, απέλαση ή έκδοση από τη χώρα στην οποία διαμένετε.

Επιλέξτε το θέμα που αφορά η υπόθεσή σας

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Έχουν επίσης δικαίωμα να διατυπώνουν τις απόψεις τους και αυτές να λαμβάνονται υπόψη. 
Το δικαίωμα αυτό σας προστατεύει από το ενδεχόμενο η διανοητική ή σωματική σας πάθηση να επηρεάζει την πλήρη άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων σας.
Οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα να διάγουν μια αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.

Η εικαζόμενη παραβίαση διαπράχθηκε από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα;

Συμπεριλαμβάνονται κυβερνητικοί οργανισμοί από όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, κ.λπ.) καθώς και οργανισμοί που εκτελούν δημόσια διοικητικά καθήκοντα.
Συμπεριλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), ιδιωτικές εταιρείες ή επιχειρηματικές οντότητες.
Δεν γνωρίζωΤελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.