Καταβολή διατροφής

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»; Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Η νόμιμη υποχρέωση διατροφής σημαίνει ότι ένα φυσικό πρόσωπο υποχρεούται από τον νόμο να παρέχει σε άλλο φυσικό πρόσωπο τα απαραίτητα μέσα διαβίωσής του, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κάλυψης των πνευματικών του αναγκών όσον αφορά δε την υποχρέωση των γονέων να διατρέφουν τα ανήλικα τέκνα τους, περιλαμβάνονται τα μέσα τα οποία απαιτούνται για την ανατροφή, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των τέκνων.

Υποχρέωση διατροφής φέρουν οι σύζυγοι, οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, τα αδέλφια και συγκεκριμένα άλλα πρόσωπα τα οποία ορίζονται από τον νόμο (άρθρο 516 του Αστικού Κώδικα).

Υποχρέωση διατροφής φέρουν οι σύζυγοι και έπειτα από την έκδοση διαζυγίου (άρθρο 398 του Αστικού Κώδικα). Η υποχρέωση διατροφής δεν πρέπει να συγχέεται με την υποχρέωση αντισταθμιστικής παροχής ή αποζημίωσης.

Σύζυγος ο οποίος έχει συνεισφέρει στη διατροφή του τέκνου του άλλου συζύγου έχει υποχρέωση διατροφής του τέκνου έως ότου αυτό ενηλικιωθεί, αλλά μόνον εφόσον οι φυσικοί γονείς του τέκνου δεν βρίσκονται εν ζωή, έχουν κηρυχθεί σε αφάνεια ή είναι άποροι (άρθρο 517 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα). Αντίστοιχα, το τέκνο ενδέχεται να έχει υποχρέωση διατροφής, για χρονικό διάστημα 10 ετών, του προσώπου το οποίο του παρείχε διατροφή (άρθρο 517 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα).

Οι κληρονόμοι προσώπου το οποίο είχε υποχρέωση διατροφής ανηλίκου ή παρείχε διατροφή χωρίς να φέρει σχετική νόμιμη υποχρέωση, υποχρεούνται να συνεχίσουν την παροχή αυτή, με βάση την αξία της κληρονομιάς, για το χρονικό διάστημα που ο δικαιούχος της διατροφής είναι ανήλικος, εφόσον οι γονείς του δεν βρίσκονται εν ζωή, έχουν κηρυχθεί σε αφάνεια ή είναι άποροι.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Η υποχρέωση διατροφής των γονέων και τέκνων διέπεται από τα άρθρα 499 και 525 του Αστικού Κώδικα. Ανήλικοι οι οποίοι διεκδικούν διατροφή από τους γονείς τους θεωρούνται ως άποροι εφόσον δεν είναι ικανοί να συντηρούν τον εαυτό τους μέσω της εργασίας τους, ακόμη κι αν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παροχή διατροφής εκ μέρους των γονέων καθιστά αυτούς ανίκανους να συντηρήσουν τον εαυτό τους, το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών μπορεί να διατάξει την παροχή διατροφής διά της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του τέκνου, εξαιρουμένων των αναγκαίων αγαθών.

Οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής τέκνου το οποίο έχει ενηλικιωθεί (συνήθης χρόνος ενηλικίωσης: 18 έτη), εφόσον το τέκνο συνεχίζει τις σπουδές του. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση των γονέων ισχύει έως την ολοκλήρωση των σπουδών του τέκνου, με ανώτατο χρονικό όριο την ηλικία των 26 ετών.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Ο αιτών/δικαιούχος πρέπει να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ιδίου ή του τόπου κατοικίας του καθ’ ού η αίτηση/υπόχρεου. Η κλήση για τον καθορισμό του ποσού της διατροφής μπορεί να εκδοθεί είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο της διαδικασίας διαζυγίου, αναγνώρισης της πατρότητας, ανάθεσης της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου ή καθορισμού του τόπου μόνιμης κατοικίας του ανηλίκου. Το δικαστήριο με διάταξη του προέδρου μπορεί να διατάξει προσωρινά μέτρα έως την έκδοση απόφασης επί της ουσίας της διαφοράς. Η διαδικασία σε πρώτο βαθμό περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Κατά την έγγραφη διαδικασία υποβάλλονται οι κλήσεις, η απαίτηση και η ανταπαίτηση των διαδίκων. Ενδέχεται επίσης να διαταχθούν προληπτικά μέτρα όπως η σύσταση ενεχύρου ή κατάσχεση. Οι διάδικοι κλητεύονται και τους κοινοποιούνται τα διαδικαστικά έγγραφα. Η προφορική διαδικασία συνίσταται στην ακροαματική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να προβληθούν διαδικαστικές ενστάσεις και να προσκομιστούν αποδείξεις. Ακολουθεί το στάδιο της διάσκεψης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, το οποίο μπορεί να εκδοθεί από συμβολαιογράφο, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν επί όλων των θεμάτων του διαζυγίου, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής εκάστου γονέα στις δαπάνες ανατροφής, εκπαίδευσης, σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης των τέκνων.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Κατά κανόνα, επιτρέπεται η εκπροσώπηση των διαδίκων στη δίκη περί διατροφής. Ωστόσο, όταν η αίτηση διατροφής υποβάλλεται στο πλαίσιο διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου, οι σύζυγοι μπορούν να εκπροσωπούνται στη διαδικασία διαζυγίου μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες ορίζονται ειδικά στο άρθρο 920 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Όταν υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για τον καθορισμό/αύξηση/μείωση του ποσού της διατροφής, τα μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται με τον συμβατικό τρόπο από δικηγόρο ή άλλο εκπρόσωπο. Όταν ο εκπρόσωπος του διαδίκου δεν φέρει την ιδιότητα του δικηγόρου, δεν έχει δικαίωμα σε τελική αγόρευση κατά τη δίκη. Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (γονέα ή, κατ’ εξαίρεση, άλλο πρόσωπο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα). Αίτηση που αφορά ενήλικο τέκνο κατατίθεται από το εν λόγω τέκνο προσωπικά.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο (του τόπου κατοικίας του καθ’ ού η αίτηση/υπόχρεου ή του αιτούντος/δικαιούχου) μπορεί να καθοριστεί διά παραπομπής στον ρουμανικό δικαστικό άτλαντα, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη διαδικτυακή πύλη των δικαστηρίων https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ); Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση του αιτούντος ή η συνδρομή του από δικηγόρο.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Η αίτηση για τον καθορισμό ή την τροποποίηση της διατροφής υπόκειται σε δικαστικό ένσημο 20 RON, σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο ε) του επείγοντος κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80/2013 σχετικά με τα δικαστικά ένσημα. Η συνδρομή ή εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί νομική συνδρομή για την κάλυψη των αμοιβών δικηγόρου και των δικαστικών εξόδων.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Διατροφή χορηγείται ανάλογα με τις ανάγκες του αιτούντος και με τα οικονομικά μέσα του υπόχρεου. Καταρχήν, η διατροφή χορηγείται σε είδος και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέσα διαβίωσης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ωστόσο, τα δικαστήρια στην πράξη ορίζουν ένα χρηματικό ποσό ως διατροφή, είτε ως συγκεκριμένο ποσό είτε ως ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος του υπόχρεου. (άρθρο 530 του Αστικού Κώδικα). Η διατροφή η οποία έχει οριστεί ως συγκεκριμένο ποσό υπόκειται από τον νόμο σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή σε τριμηνιαία βάση.

Όταν η διατροφή καταβάλλεται από τον γονέα, καθορίζεται σε ποσό που ανέρχεται έως και στο ένα τέταρτο του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του γονέα όταν αφορά ένα τέκνο, έως ένα τρίτο του εν λόγω εισοδήματος όταν αφορά δύο τέκνα και έως ένα δεύτερο όταν αφορά τρία ή περισσότερα τέκνα. Από τον νόμο, το ποσό της διατροφής που είναι καταβλητέο στα τέκνα, σε συνδυασμό με τυχόν διατροφή η οποία οφείλεται σε άλλα πρόσωπα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του υπόχρεου (άρθρο 529 του Αστικού Κώδικα).

Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην οικονομική κατάσταση του υπόχρεου ή στις ανάγκες του δικαιούχου, το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών μπορεί κατά περίπτωση, κατόπιν νέου αιτήματος, να αυξήσει ή μειώσει το ποσό της διατροφής ή να διατάξει την διακοπή της καταβολής της (άρθρο 531 του Αστικού Κώδικα).

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή παρέχεται σε είδος, περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέσα διαβίωσης, και, όπου ισχύει, τα έξοδα εκπαίδευσης, σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης του δικαιούχου (άρθρο 530 του Αστικού Κώδικα). Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν εκπληρώσει την υποχρέωση διατροφής σε είδος οικειοθελώς, το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών διατάσσει την καταβολή διατροφής ως χρηματικού ποσού σε μετρητά. Το ποσό της διατροφής ορίζεται είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό είτε ως ποσοστό επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του υπόχρεου.

Το ποσό της διατροφής καταβάλλεται σε τακτικές δόσεις κατά τις ημερομηνίες οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ των μερών, ή, ελλείψει σχετικής συμφωνίας, κατά τις ημερομηνίες που ορίζει το δικαστήριο. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ή το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών μπορεί να διατάξει, εφόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι προς τούτο, την εφάπαξ προκαταβολή της διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούχου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή για ολόκληρο το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλεται διατροφή, εφόσον ο υπόχρεος διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης (άρθρο 533 του Αστικού Κώδικα).

Το ποσό της διατροφής που έχει οριστεί ως καταβλητέο σε ανήλικο, καταβάλλεται στον νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η διατροφή καθορίζεται ως χρηματικό ποσό καταβλητέο σε μετρητά, το συνηθέστερο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης είναι η κατάσχεση επί του μισθού (μηνιαίου εισοδήματος) του υπόχρεου. Η αναγκαστική διάθεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου αποτελεί λιγότερο σύνηθες μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όσον αφορά την είσπραξη του ποσού της διατροφής, στο άρθρο 728 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται ότι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του υπόχρεου υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση για την καταβολή διατροφής, αλλά μόνο σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό. Σε περίπτωση που επισπεύδονται περισσότερες διαδικασίες είσπραξης για το ίδιο ποσό, το ποσό της εκτέλεσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δεύτερο του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του υπόχρεου, ανεξαρτήτως της φύσης των σχετικών αξιώσεων.

Εάν ο δικαιούχος υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση κατάσχεσης περισσοτέρων στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου, η αξία των οποίων υπερβαίνει σαφώς το ποσό της αξίωσης, το δικαστήριο της εκτέλεσης δύναται να περιορίσει την εκτέλεση σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 701 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η αναγκαστική εκτέλεση λήγει, για παράδειγμα, όταν η υποχρέωση η οποία αναφέρεται στην απόφαση εκτέλεσης έχει εκπληρωθεί στο ακέραιο και έχουν καταβληθεί τα έξοδα εκτέλεσης, όταν η εκτέλεση δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί ή συνεχιστεί λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων ή λόγω αδυναμίας ρευστοποίησής τους, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 702 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης υπόκειται σε τριετή παραγραφή. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής είσπραξης μπορεί να υποβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου της εκτέλεσης. Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση έως την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατά της αναγκαστικής είσπραξης (άρθρα 719 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης αναγκαστικής εκτέλεσης ή της ίδιας της αναγκαστικής είσπραξης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ανατρέψει τις πράξεις εκτέλεσης διά της αποκατάστασης των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (άρθρο 723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Άνευ αντικειμένου.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Άνευ αντικειμένου.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009, τη Σύμβαση της Χάγης του 2007 ή τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1956, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση διατροφής δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας, εφόσον ο υπόχρεος διαμένει σε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Χάγης του 2007 ή στη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1956.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Ministerul român al Justiției (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, cod 050741,

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, (Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας)

Φαξ: +40372041079 ή +40372041084, e-mail: ddit@just.ro

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί στην κεντρική αρχή διαβίβασης της χώρας του, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, τη Σύμβαση της Χάγης του 2007 ή τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1956.

Η κεντρική αρχή διαβίβασης της χώρας του υπόχρεου μπορεί εν συνεχεία να επικοινωνήσει με την κεντρική αρχή παραλαβής της Ρουμανίας, δηλ.

  • είτε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας για αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 και τη Σύμβαση της Χάγης του 2007 είτε
  • με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βουκουρεστίου (Baroul București) για αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δυνάμει της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1956.

Η αίτηση εν συνεχεία υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

Υπόχρεος ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό μπορεί να απευθύνει το αίτημά του απευθείας στο αρμόδιο ρουμανικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ιδίου ή του καθ’ ού η αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Υπόχρεος ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό μπορεί να απευθύνει το αίτημά του απευθείας στο αρμόδιο ρουμανικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ιδίου ή του καθ’ ού η αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αναλυτικές πληροφορίες για τα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη των δικαστηρίων https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx με βάση τον τόπο κατοικίας του καθ’ ού η αίτηση ή του υπόχρεου.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 2612 του ρουμανικού Αστικού Κώδικα, το εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα διατροφής καθορίζεται με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. το Πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Άνευ αντικειμένου.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Σύμφωνα με τον ρουμανικό νόμο αριθ. 36/2012 περί ορισμένων αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή συγκεκριμένων κανονισμών και αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής, με την παραλαβή μιας αίτησης χορήγησης διατροφής ή αίτησης λήψης συγκεκριμένων μέτρων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάζει την αίτηση για διεκπεραίωση στην αρμόδια αρχή ή φορέα ο οποίος διαθέτει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, στον αρμόδιο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, στο Επιμελητήριο Επιμελητών Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή, όπου ισχύει, στο αρμόδιο δικαστήριο.

Στην περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω της κεντρικής αρχής, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 46 του κανονισμού, μπορεί να χορηγηθεί δωρεάν, πλήρης νομική συνδρομή για τις αιτήσεις διατροφής στον δικαιούχο διατροφής, εφόσον αυτός δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή συνεχίζει τις σπουδές του, με ανώτατο όριο ηλικίας τα 21 έτη, καθώς και στον δικαιούχο διατροφής ο οποίος ανήκει σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάζει τις αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται από χώρες του εξωτερικού απευθείας στον αρμόδιο τοπικό δικηγορικό σύλλογο. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου εκδίδει άμεσα και αυτεπαγγέλτως υποχρεωτική απόφαση διορισμού δικηγόρου. Ο διορισθείς δικηγόρος αιτείται τη χορήγηση νομικής συνδρομής, μεταξύ άλλων με τη μορφή καταβολής της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή.

Εν συνεχεία, έπειτα από την έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκτέλεσης, ο διορισθείς δικηγόρος αιτείται από το δικαστήριο την χορήγηση νομικής συνδρομής με τη μορφή καταβολής της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή. Ο δικηγόρος υποβάλει την αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης, τη σχετική απόφαση και την απόφαση του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου στον αρμόδιο τοπικό δικαστικό επιμελητή.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η Ρουμανία έχει θεσπίσει τον νόμο αριθ. 36/2012 περί ορισμένων αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή συγκεκριμένων κανονισμών και αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει οριστεί ως η κεντρική αρχή διαβίβασης της Ρουμανίας, η οποία διαβιβάζει τις αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 53 και 56 του κανονισμού. Με την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων από τον δικαιούχο ή τον υπόχρεο της διατροφής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμπληρώνει το Μέρος Α της αίτησης και δύναται να παρέχει συνδρομή στον αιτούντα ή τον υπόχρεο κατά τη συμπλήρωση του Μέρους Β αυτής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η κεντρική αρχή η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων λήψης συγκεκριμένων μέτρων και των αιτήσεων χορήγησης διατροφής. Με την παραλαβή των αιτήσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τις διαβιβάζει προς διεκπεραίωση στην αρμόδια αρχή ή φορέα ο οποίος διαθέτει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, στον αρμόδιο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, στο Επιμελητήριο Επιμελητών Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή, όπου ισχύει, στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.