Καταβολή διατροφής

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Ο όρος «διατροφή» καλύπτει όλα όσα είναι απαραίτητα από την άποψη της τροφής, της στέγασης, της ένδυσης και της ιατρικής περίθαλψης.

Η διατροφή περιλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση και την κατάρτιση του δικαιούχου διατροφής όσο είναι ανήλικος, αλλά και μετά τη ενηλικίωσή του, αν εξακολουθεί να σπουδάζει για λόγους οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, μπορεί να ζητηθεί, κατά τη διαδικασία δικαστικού χωρισμού ή διαζυγίου, διατροφή για τα παιδιά που ζουν στο σπίτι και δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητα.

Τα έξοδα κύησης και τοκετού περιλαμβάνονται στη διατροφή, εκτός αν καλύπτονται με άλλο τρόπο.

Πλήρης αμοιβαία υποχρέωση διατροφής υπάρχει μεταξύ:

1. - συζύγων.

2. - ανιόντων και κατιόντων.

Τα αδέλφια δικαιούνται να λαμβάνουν μόνο τη αναγκαία βοήθεια διαβίωσης, αν τη χρειάζονται για οποιονδήποτε λόγο που δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητά τους, συμπεριλαμβανομένης, όταν χρειάζεται, της βοήθειας που απαιτείται για την εκπαίδευσή τους.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Τα τέκνα δικαιούνται διατροφή μέχρι την ενηλικίωσή τους, η οποία επέρχεται στην Ισπανία κατά το 18ο έτος της ηλικίας, εκτός αν ο ανήλικος διαθέτει επαρκή δικά του εισοδήματα. Μετά την ενηλικίωση, η υποχρέωση διατροφής διατηρείται για τα τέκνα για όσο διάστημα αυτά δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητα, δεν έχουν περατώσει την εκπαίδευσή τους ή δεν εργάζονται άνευ υπαιτιότητάς τους. Για τους ανηλίκους, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα άρθρα του Αστικού Κώδικα για τις κοινές συνέπειες της ακυρότητας του γάμου, της διάστασης ή του διαζυγίου (άρθρο 90 και επόμενα).

Όσο τα παιδιά είναι ανήλικα, το επίδομα διατροφής αποτελεί προτεραιότητα και αναπόφευκτη υποχρέωση.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα τακτικά δικαστήρια και αρμόδια είναι τα πρωτοδικεία (Juzgados de Primera Instancia).

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Οι αιτήσεις εξετάζονται με προφορική ακροαματική διαδικασία. Αν ζητηθεί διατροφή ως συμπληρωματικό μέτρο στο πλαίσιο διαδικασίας δικαστικού χωρισμού ή διαζυγίου ή στο πλαίσιο μέτρων που αφορούν τις σχέσεις γονέων-τέκνων σε περίπτωση ρήξης της έγγαμης σχέσης, η αίτηση διατροφής εξετάζεται από κοινού με την εν λόγω διαδικασία με προφορική ακροαματική διαδικασία που έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (βασιλικό διάταγμα 463/20, της 14ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης που προκλήθηκε στον τομέα της υγείας από τη νόσο COVID-19) και, ειδικότερα, με το βασιλικό διάταγμα 16/20, της 18ης Απριλίου, σχετικά με τα διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης, θεσπίστηκε ειδική, συνοπτική διαδικασία που εφαρμόζεται για τα οικογενειακά θέματα κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης (άρθρα 3, 4 και 5) στις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται η αναθεώρηση οριστικών μέτρων που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 774 του νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου 2000, περί πολιτικής δικονομίας όσον αφορά τα βάρη του γάμου, τις οικονομικές παροχές μεταξύ συζύγων και τη διατροφή των τέκνων, όταν η αναθεώρηση βασίζεται στην ουσιώδη μεταβολή της οικονομικής κατάστασης των συζύγων και των γονέων λόγω της κρίσης που προκλήθηκε στον τομέα της υγείας από τη νόσο COVID-19. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και για διαφορές στις οποίες ζητείται η θέσπιση ή η αναθεώρηση της υποχρέωσης διατροφής, όταν το σχετικό αίτημα βασίζεται στην ουσιώδη μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του γονέα που βαρύνεται με την εν λόγω υποχρέωση διατροφής λόγω της κρίσης που προκλήθηκε στον τομέα της υγείας από τη νόσο COVID-19.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα, εφαρμόζονται συμπληρωματικά, για τη διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας, οι διατάξεις του νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου 2000, περί πολιτικής δικονομίας.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο, εκτός αν αυτός είναι ανήλικος, οπότε η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο που είναι εκ του νόμου υπεύθυνο για τον ανήλικο, την εισαγγελική αρχή (el Fiscal) ή την υπηρεσία προστασίας ανηλίκων. Ωστόσο, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου, εφόσον αυτός εξουσιοδοτήθηκε με έγγραφο που συντάχθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου, γραμματέα δικαστηρίου ή προξένου οποιασδήποτε διπλωματικής αποστολής της Ισπανίας στην αλλοδαπή.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του υποχρέου της διατροφής. Εάν υπάρχουν περισσότεροι συνυπόχρεοι (πατέρας και μητέρα), αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας οποιουδήποτε εξ αυτών. Εάν ο υπόχρεος δεν διαμένει στην Ισπανία, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της τελευταίας κατοικίας του στην Ισπανία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του δικαιούχου της διατροφής.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Είναι απαραίτητη η συνδρομή πληρεξουσίου δικηγόρου (Abogado) και η εκπροσώπηση από νόμιμο εκπρόσωπο (Procurador).

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Στην Ισπανία δεν προβλέπεται η καταβολή τελών για τις αξιώσεις που αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξασφάλιση διατροφής, με εξαίρεση τις αμοιβές των δικηγόρων, των νόμιμων εκπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων, αν αυτοί χρησιμοποιηθούν.

Οι αμοιβές των δικηγόρων και των νόμιμων εκπροσώπων ορίζονται σε συνάρτηση με το ύψος της αξίωσης. Παρέχεται οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων, εάν ο αιτών ή το πρόσωπο για το οποίο ζητείται διατροφή δεν διαθέτει οικονομικά μέσα, ενδέχεται δε τα πρόσωπα αυτά να δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με τις κλίμακες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου 1/1996 της 10ης Ιανουαρίου 1996 περί δωρεάν νομικής συνδρομής. Η συνδρομή συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο ή νόμιμο εκπρόσωπο που διορίζεται από το δικαστήριο για την άσκηση της αξίωσης, το δε κράτος βαρύνεται επίσης με τα τυχόν δικαστικά έξοδα που αφορούν πληρωμές προς εμπειρογνώμονες μάρτυρες ή τα έξοδα δημοσίευσης αποφάσεων.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θεσπίζονται τακτικές πληρωμές, οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, καταβάλλονται μηνιαίως και προκαταβολικά. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να προβλεφθεί μία εφάπαξ πληρωμή αυτό συμβαίνει μόνον όταν πρέπει να εξοφληθούν καθυστερημένες οφειλές διατροφής, όταν ο υπόχρεος διατροφής δεν διαθέτει σταθερά περιουσιακά στοιχεία και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση μελλοντικών πληρωμών, ή κατόπιν συμφωνίας των διαδίκων. Για τον υπολογισμό του ύψους της διατροφής, το δικαστήριο εφαρμόζει αφηρημένο νομικό κανόνα ο οποίος λαμβάνει υπόψη τρεις εκφάνσεις της αναλογικότητας: τις ανάγκες του δικαιούχου της διατροφής τις οικονομικές δυνατότητες του υποχρέου της διατροφής και τις οικονομικές δυνατότητες άλλων προσώπων που είναι επίσης υπόχρεα να συνεισφέρουν στη διατροφή (συνυπόχρεοι διατροφής) στον ίδιο βαθμό με τον κύριο οφειλέτη της διατροφής. Η δικαστική απόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος της διατροφής πρέπει να προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι μελλοντικές αναπροσαρμογές. Η αναπροσαρμογή επέρχεται αυτομάτως, λόγω της παρέλευσης του χρόνου, και ο υπόχρεος της διατροφής είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να φροντίσει για την καταβολή του αναπροσαρμοσμένου ποσού. Εάν ο υπόχρεος της διατροφής δεν πραγματοποιήσει την αναπροσαρμογή, την πραγματοποιεί το δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου της διατροφής. Το ποσό των πληρωμών διατροφής δύναται να αναπροσαρμοστεί (και πάλι κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου) σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των πραγματικών περιστατικών που λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό των πληρωμών: το ποσό πρέπει να αυξηθεί εάν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του υποχρέου της διατροφής ή εάν επιδεινωθεί η κατάσταση του δικαιούχου της διατροφής με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη παροχή (για παράδειγμα, σε περίπτωση επιδείνωσης ασθένειας) το ποσό πρέπει να μειωθεί εάν επιδεινωθεί η οικονομική κατάσταση του υποχρέου της διατροφής ή εάν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του δικαιούχου της διατροφής. Τέλος, διατροφή δύναται να μην οφείλεται πλέον όταν παύσουν να υφίστανται οι λόγοι καταβολής της.

Το γενικό δικαστικό συμβούλιο (Consejo General del Poder Judicial, CGPJ) έχει συντάξει πίνακες για τον υπολογισμό των παροχών διατροφής, η τελευταία επικαιροποίηση των οποίων έγινε τον Μάιο του 2019. Πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται στις ανάγκες των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα των γονέων και τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια. Το κόστος της στέγασης και της σχολικής φοίτησης δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό και, ως εκ τούτου, η τελική διατροφή πρέπει να προσαρμόζεται, σε κάθε επιμέρους περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του κόστους αυτού. Βλ. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-pensiones-alimenticias/.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Συνήθως η διατροφή καταβάλλεται σε χρήμα. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο εξαιρέσεις: ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του παρέχοντας σίτιση και κατάλυμα στο σπίτι του στον δικαιούχο της διατροφής η προσφυγή στη δυνατότητα αυτή περιορίζεται αυστηρά από τη νομολογία εάν δεν υπάρχουν εγγυήσεις καλών σχέσεων η καταβολή της διατροφής με την παράδοση αγαθών ή τη χορήγηση δικαιωμάτων αποτελεί εξαίρεση και προσήκει μόνον για την εξόφληση καθυστερημένων παροχών, εάν υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης των αγαθών ή εάν ο υπόχρεος της διατροφής δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία. Η διατροφή καταβάλλεται άμεσα στον δικαιούχο. Συνηθέστερος τρόπος είναι η πραγματοποίηση τραπεζικού εμβάσματος. Εάν ο δικαιούχος της διατροφής είναι ανήλικος ή δεν διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, η πληρωμή πραγματοποιείται στον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Σε διαδικασίες που αφορούν ρήξη της έγγαμης σχέσης ή σχέσεις γονέων-τέκνων, τα δικαστήρια επιτρέπουν, ως μορφή πληρωμής της διατροφής, την απευθείας καταβολή στον πιστωτή ορισμένων εξόδων που αφορούν ανήλικο τέκνο (π.χ. σχολική φοίτηση, ιατρική ασφάλιση κ.λπ.)

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο δικαιούχος της διατροφής μπορεί να υποβάλει αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης που αναγνώρισε το δικαίωμά του σε παροχές διατροφής. Στην Ισπανία υπάρχουν οι ακόλουθοι τρόποι αναγκαστικής εκτέλεσης: κατάσχεση εισοδήματος (εξαιρουμένου του ελάχιστου ποσού που είναι απαραίτητο για τη διαβίωση του υποχρέου, το οποίο καθορίζει το δικαστήριο) παρακράτηση επιστροφής φόρων κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών παρακράτηση επιδομάτων κοινωνικών ασφαλίσεων κατάσχεση αγαθών και εκποίηση αυτών σε πλειστηριασμό σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη πραγματοποίηση των πληρωμών διατροφής μπορεί να συνιστά αξιόποινη πράξη και ο παραβάτης απειλείται με ποινή φυλάκισης.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Για τις οφειλές πληρωμών διατροφής, δεν υπάρχουν ποσοτικά όρια στην κατάσχεση των λογαριασμών ή των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, εν αντιθέσει με ό,τι ισχύει για άλλες οφειλές. Η δυνατότητα κίνησης διαδικασίας για την επιβολή της συμμόρφωσης προς τις σχετικές υποχρεώσεις υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Σε περιπτώσεις αξιώσεων πληρωμής διατροφής σε ανηλίκους ή πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, η εισαγγελική αρχή μπορεί να προσφερθεί να εκπροσωπήσει τον δικαιούχο.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Το «Ταμείο Εγγύησης Πληρωμών Διατροφής», το οποίο συστάθηκε με τον νόμο 42/2006 της 28ης Δεκεμβρίου 2006 και ρυθμίζεται με το βασιλικό διάταγμα 1618/2007 της 7ης Δεκεμβρίου 2007, είναι ταμείο χωρίς νομική προσωπικότητα το οποίο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα ανήλικα τέκνα λαμβάνουν διατροφή που έχει αναγνωριστεί, αλλά δεν έχει καταβληθεί, και η οποία οφείλεται βάσει συμφωνίας που έχει εγκριθεί από δικαστήριο ή βάσει δικαστικής απόφασης σε διαδικασία δικαστικού χωρισμού, διαζυγίου, κήρυξης γάμου ως άκυρου, σχέσεων γονέων-τέκνων ή διατροφής, με την καταβολή ποσού που θα θεωρηθεί προκαταβολή.

Για να στοιχειοθετείται δικαίωμα προκαταβολής από το Ταμείο αυτό, η απόφαση αναγνώρισης της διατροφής πρέπει να έχει εκδοθεί από ισπανικό δικαστήριο.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ναι, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συμβάσεων για την πληρωμή διατροφής τις οποίες έχει κυρώσει η Ισπανία, ο δικαιούχος διατροφής μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της κεντρικής αρχής της Ισπανίας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Με κάθε μέσο επικοινωνίας, μπορείτε να έλθετε σε επαφή με τη Γενική Υποδιεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Calle San Bernardo No 62, 28071 Madrid. Τηλέφωνο: 00 34 91 3902228/2295/4437. Φαξ: 00 34 91 3904457

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Δικαιούχος διατροφής ο οποίος διαμένει σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την κεντρική αρχή του εν λόγω κράτους, παρέχοντας αποδείξεις για το δικαίωμα σε πληρωμές διατροφής που του έχει αναγνωριστεί, και να ζητήσει από την κεντρική αρχή να επικοινωνήσει με την ισπανική κεντρική αρχή ώστε αυτή να κινήσει τη διαδικασία εκτέλεσης στην Ισπανία. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την καταβολή διατροφής που έχει κυρώσει η Ισπανία.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι αρχές του οικείου κράτους.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση (και επομένως, η Ισπανία) κύρωσε το πρωτόκολλο στις 8 Απριλίου 2010.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, οι διάδικοι σε διαφορά εμπίπτουσα στον παρόντα κανονισμό έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός άλλου κράτους μέλους, μεταξύ άλλων στις διαδικασίες εκτέλεσης και άσκησης προσφυγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχετικού κεφαλαίου. Επιπλέον, το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί νομική συνδρομή για όλες τις αιτήσεις διατροφής οι οποίες απορρέουν από σχέση γονέα-τέκνου και αφορούν τέκνο ηλικίας κάτω του εικοστού πρώτου έτους, οι οποίες υποβάλλονται από τον δικαιούχο διατροφής δυνάμει του άρθρου 56.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η Ισπανία πρόσθεσε στον νόμο 1/1996 της 10ης Ιανουαρίου 1996 περί δωρεάν νομικής συνδρομής το κεφάλαιο VIII με τίτλο «Δωρεάν νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση», διά του οποίου ρυθμίζεται το συγκεκριμένο δικαίωμα όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.