Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obiteljsko uzdržavanje

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praksi znače koncepti „uzdržavanje” i „obveza uzdržavanja”? Koje osobe moraju drugim osobama plaćati doplatak za uzdržavanje?

Roditelj može plaćati uzdržavanje za svoju djecu ili za bilo koje dijete iz obitelji bilo kojoj osobi koja skrbi o djetetu. Uzdržavanje može plaćati i jedan bračni drug ili životni partner drugom bračnom drugu ili životnom partneru.

Roditelj može drugom roditelju ili skrbniku plaćati uzdržavanje za svoju djecu ili za bilo koje dijete iz obitelji na temelju sudske odluke ili u okviru zakonskog sustava za uzdržavanje djece (upravni sustav koji je zakonom uspostavljen u Sjevernoj Irskoj).

Zakonski sustav za uzdržavanje djece obuhvaća dvije organizacije: Službu za uzdržavanje djece (Child Mainteance Service, CMS), koja je dio Ministarstva zajednica, i Savjetovalište o uzdržavanju djece (Child Maintenance Choices). Sustavom za uzdržavanje djece mogu se koristiti samo osobe (roditelji ili skrbnici i djeca) koje imaju uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini.

Uzdržavanje mogu putem Službe za uzdržavanje djece plaćati i roditelji koji žive odvojeno od svoje djece. Služba za uzdržavanje djece utvrđuje uvjete uzdržavanja u upravnom, a ne u sudskom postupku ako je dijete mlađe od 16 godina ili je mlađe od 20 godina, ali još se obrazuje, no ne u ustanovi visokog obrazovanja (već u školi ili sličnoj obrazovnoj ustanovi) ili je mlađe od 20 godina i živi s roditeljem koji je za njega zatražio dječji doplatak.

Uzdržavanje se plaća roditelju ili skrbniku. Zahtjev Službi za uzdržavanje djece može podnijeti roditelj ili skrbnik. Iznos uzdržavanja izračunava Služba za uzdržavanje djece. Roditelj koji ne živi s djetetom vrši tjedne uplate izravno roditelju ili skrbniku (to se naziva izravnim plaćanjem) ili primjenom usluge Službe za uzdržavanje djece „Naplati i plati” (Collect and Pay), za koju se plaća naknada (vidjeti u nastavku).

U skladu s Uredbom o domaćim postupcima (Sjeverna Irska) iz 1980., bračni drug sudu može podnijeti zahtjev za izdavanje naloga za financijsku potporu, a u skladu s Uredbom o bračnim pitanjima (Sjeverna Irska) iz 1978., bračni drug može podnijeti zahtjev za financijsku potporu u okviru postupka za razvod ili zakonsku rastavu. Sud može naložiti obročna plaćanja podnositelju zahtjeva ili u korist djeteta, a može i odrediti plaćanje paušalnog iznosa.

2 Do koje godine dijete može primati doplatak za uzdržavanje? Postoje li različita pravila za uzdržavanje maloljetnika i odraslih osoba?

U skladu s Uredbom o uzdržavanju djece (Sjeverna Irska) iz 1991. dijete može primati uzdržavanje ako je mlađe od 16 godina ili ako je mlađe od 20 godina i pohađa redoviti obrazovni program, no ne u ustanovi visokog obrazovanja (još pohađa nastavu u školi ili sličnoj obrazovnoj ustanovi).

U skladu s Uredbom o domaćim postupcima (Sjeverna Irska) iz 1980. sud neće naložiti financijsku potporu u korist djeteta koje je navršilo 18 godina. Međutim, sud ponekad može naložiti potporu ako postoje „posebne okolnosti” ili ako dijete pohađa nastavu u obrazovnoj ustanovi ili ako se osposobljava za obrt, struku ili zanimanje, bez obzira na to ima li ili će imati posao za koji prima plaću.

U skladu s Uredbom o bračnim pitanjima (Sjeverna Irska) iz 1978. dijete ima pravo na uzdržavanje sve dok ne navrši 16 godina (ili 18 godina ako se nastavi redovito školovati). Sud može produljiti plaćanje uzdržavanja ako se dijete nastavi obrazovati nakon navršene 18 godine ili ako postoje posebne okolnosti zbog kojih se zahtijeva nastavak uzdržavanja.

3 Moram li se prijaviti ovlaštenom nadležnom tijelu ili sudu kako bih dobio uzdržavanje? Koji su glavni elementi tog postupka?

Kada se roditelji u Sjevernoj Irskoj rastave, prije nego što podnesu zahtjev Službi za uzdržavanje djece, moraju se obratiti Savjetovalištu o uzdržavanju djece te zatražiti savjete i informacije kako bi se mogli konstruktivno dogovoriti o uzdržavanju svoje obitelji. Dogovor može biti u obliku „obiteljskog dogovora”, odnosno međusobnog dogovora, ili u obliku zahtjeva koji se podnosi Službi za uzdržavanje djece. Roditelji ne mogu pristupiti Službi za uzdržavanje djece ako se prethodno nisu obratili Savjetovalištu o uzdržavanju djece.

Ako roditelj odluči da se ne može postići obiteljski dogovor, može zatražiti Službu za uzdržavanje djece da napravi izračun plaćanja. Plativi iznos uzdržavanja temelji se na postotku prihoda roditelja koji plaća uzdržavanje i ne živi s djetetom u skladu s brojem djece za koju treba plaćati uzdržavanje.

Roditelj koji želi da Služba za uzdržavanje djece naplati i proslijedi plaćanja uzdržavanja, mora platiti naknadu. Roditelji koji se dogovore da će jedno drugomu plaćati izravno (s pomoću usluge izravnog plaćanja) ne moraju plaćati naknadu. Korisnici Službe za uzdržavanje djece koji žele da Služba izvrši plaćanje s pomoću usluge „Naplati i plati”, moraju platiti naknade za naplatu. Za roditelja koji ne živi s djetetom riječ je o dodatnih 20 % na uobičajen iznos uzdržavanja. Roditelju koji skrbi o djetetu oduzet će se 4 % od iznosa koji prima za uzdržavanje djeteta. Plaćanje naknada za naplatu može se izbjeći postizanjem obiteljskog dogovora ili izravnim plaćanjem.

Roditelj koji ne živi s djetetom mora Službi za uzdržavanje djece platiti i naknadu za postupak izvršenja koji Služba na temelju sudskog naloga protiv njega pokreće u slučaju da nije platio dospjelo uzdržavanje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na uzdržavanje možete podnijeti sudu preko središnjeg tijela Sjeverne Irske: ako ste vi ili vaša djeca ishodili odluku o uzdržavanju protiv osobe koja živi u Sjevernoj Irskoj ili u drugoj državi ili na drugom državnom području koje je sklopilo uzajamni sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom u pogledu obveza uzdržavanja ili ako vi ili vaša djeca želite pokrenuti sudski postupak za uzdržavanje u drugoj državi ili na drugom državnom području koje je sklopilo uzajamni sporazum o uzdržavanju s Ujedinjenom Kraljevinom.

Zahtjev za izvršenje postojeće odluke o uzdržavanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 4/2009 može se podnijeti i izravno magistratskom sudu u Sjevernoj Irskoj.

Glavni elementi postupka uključuju, gdje je to primjenjivo, sljedeće:

  • registraciju odluke u Sjevernoj Irskoj i njezino izvršenje
  • registraciju odluke iz Sjeverne Irske negdje drugdje i njezino izvršenje
  • pokretanje postupka u Sjevernoj Irskoj (uključujući podnošenje zahtjeva za privremenu odluku)
  • pokretanje postupka ili registraciju odluke izvan Sjeverne Irske (uključujući podnošenje zahtjeva za privremenu odluku).

Ako imate postojeću procjenu Službe za uzdržavanje djece u Sjevernoj Irskoj, trebali biste se prvo obratiti Službi za uzdržavanje djece kako biste potvrdili može li ona u toj državi u vaše ime pokrenuti postupak izvršenja.

4 Je li moguće podnijeti zahtjev u ime rođaka (ako jest, do kojeg koljena) ili djeteta?

Zahtjev za uzdržavanje djeteta može u ime roditelja ili skrbnika podnijeti bilo koja osoba kao što je prijatelj, srodnik ili odvjetnik. Roditelj ili skrbnik morat će tu osobu ovlastiti da to učini, osim ako ta osoba već ima ovlasti, na primjer na temelju punomoći itd.

U Sjevernoj Irskoj zahtjev nije moguće podnijeti u ime djeteta jer djeca ne mogu sama za sebe tražiti uzdržavanje.

Zahtjev za uzajamno izvršenje uzdržavanja u Sjevernoj Irskoj može se podnijeti u ime druge osobe ako je tako predviđeno u primjenjivoj međunarodnoj konvenciji o uzajamnom izvršenju uzdržavanja.

5 Ako namjeravam pokrenuti sudski postupak, kako da znam koji je sud nadležan?

Odgovarajuće područje pravosuđa za pokretanje sudskog postupka utvrđuje se s obzirom na tri upravna sudska odjela u Sjevernoj Irskoj. Sudski postupak može se pokrenuti u bilo kojem upravnom sudskom odjelu, iako se u načelu pokreće u odjelu u kojem jedna od stranaka ima prebivalište. Središnje tijelo Sjeverne Irske može pomoći u utvrđivanju odgovarajućeg odjela.

Kontaktni podaci lokalnih sudova u Sjevernoj Irskoj dostupni su na internetskim stranicama Sudske službe Sjeverne Irske.

6 Moram li kao podnositelj zahtjeva pokrenuti sudski postupak putem posrednika (npr. odvjetnika, središnjeg ili lokalnog nadležnog tijela, itd.)? Ako ne moram, koji se postupci primjenjuju?

Zahtjev za uzdržavanje djeteta u upravnom postupku rješava Služba za uzdržavanje djece u Sjevernoj Irskoj i širem području Ujedinjene Kraljevine.

Podnositelje zahtjeva za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju ne mora zastupati odvjetnik pri podnošenju zahtjeva za naplatu uzdržavanja sudu u skladu s različitim međunarodnim konvencijama i sporazumima.  Zahtjev zaprimljen iz druge države bit će proslijeđen obiteljskom sudu mjesta u kojem tuženik ima boravište ili će ga središnje tijelo Sjeverne Irske poslati izvornom sudu.

Zaposlenici sudova mogu pomoći s popunjavanjem potrebnih obrazaca, ali ne mogu pružati pravne savjete, pa se stoga podnositelju zahtjeva savjetuje da zatraži usluge odvjetnika specijaliziranog za obiteljsko pravo. Odvjetnička komora Sjeverne Irske (telefonski broj: +44 28 9023 1614) osobama može dati imena odvjetnika koji mogu pružati savjete i pomoć u predmetima povezanima s alimentacijom / uzdržavanjem djeteta.

7 Moram li platiti pristojbe za pokretanje sudskog postupka? Ako moram, koliko će one približno iznositi? Ako nemam dovoljna financijska sredstva, mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Pokretanje upravnog postupka za izvršenje ili donošenje odluka o uzajamnom uzdržavanju u Sjevernoj Irskoj besplatno je.

Međutim, podnositelju zahtjeva mogu nastati sudski troškovi ako se bilo koja od stranaka koristi uslugama odvjetnika i ako se postupak pokreće pred sudom. Troškovi će se, naravno, razlikovati i podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za pravnu pomoć radi podmirivanja troškova pravnog savjeta i potpore, pri čemu treba navesti podatke o sredstvima koja ima na raspolaganju, npr. podatke o raspoloživom prihodu i kapitalu. Na pravila o pravnoj pomoći primjenjuje se Uredba o pristupu pravosuđu (Sjeverna Irska) iz 2003. Obično mogu nastati sljedeći troškovi i izdaci:

  • uobičajene sudske pristojbe
  • nepovratni sudski troškovi
  • troškovi izvršenja.

8 Kakvo će uzdržavanje sud vjerojatno odobriti? Kako se izračunava iznos održavanja? Je li moguće revidirati sudsku odluku ako se troškovi života ili obiteljske okolnosti promijene? Ako jest, kako (npr. putem automatskog sustava indeksacije)?

Sud u svrhu naplate uzdržavanja može donijeti odluku o uzdržavanju djece, bračnog druga ili djece / bračnog druga. Sud može donijeti odluku o plaćanju u obrocima, plaćanju paušalnog iznosa, plaćanju na temelju dogovora ili osiguranim plaćanjima u određenim vremenskim razmacima. Sud u odgovarajućim slučajevima može odlučiti da se uzdržavanje treba plaćati retroaktivno. Pri odlučivanju o retroaktivnom plaćanju i procjeni iznosa u obzir se uzimaju sve okolnosti pojedinog predmeta. Sudu se u bilo kojem trenutku može podnijeti zahtjev za izmjenu odluke o uzdržavanju.

9 Kako i kome će se uzdržavanje isplaćivati?

Osobe koje ispunjavaju uvjete za primanje uzdržavanja navedene su u odgovoru na prethodno pitanje br. 1.

Služba za uzdržavanje djece u Sjevernoj Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini pruža usluge izračuna samo s pomoću usluge izravnog plaćanja ili usluge „Naplati i plati”. U okviru prve usluge Služba za uzdržavanje djece utvrđuje iznos uzdržavanja koji je potrebno platiti, a roditelji međusobno dogovaraju izravno plaćanje. U okviru druge usluge Služba za uzdržavanje djece provodi naplatu točnog iznosa od roditelja koji ne živi s djetetom. Roditelji plaćaju naknadu za svako plaćanje ili primitak uzdržavanja za djecu preko usluge „Naplati i plati”.

U skladu s Uredbom o domaćim postupcima (Sjeverna Irska) iz 1980. sud može naložiti da obveznik uzdržavanja izravno plaća uzdržavanje uzdržavanoj osobi ili izvršitelju (to je obično sudski službenik u sporovima male vrijednosti).

10 Ako dotična osoba (dužnik) ne plati dobrovoljno, koje je akcije moguće poduzeti kako bi ju se prisililo da plati?

Kad je riječ o korisnicima usluge „Naplati i plati”, Služba za uzdržavanje djece poduzet će nužne mjere kako bi osigurala da roditelj koji ne živi s djetetom plati dugovani iznos uzdržavanja. Služba za uzdržavanje djece ima niz ovlasti koje može primijeniti,  uključujući izravno izvršenje na plaći i bankovnim računima te pokretanje sudskog postupka (mjere izvršenja). Ako je to nužno, u krajnjem se slučaju od suda može tražiti da oduzme vozačku dozvolu roditelja koji ne živi s djetetom, a koji ne plaća uzdržavanje ili da mu izreče zatvorsku kaznu.

U skladu s Uredbom o domaćim postupcima (Sjeverna Irska) iz 1980. i Uredbom o bračnim pitanjima (Sjeverna Irska) iz 1978. stranka može sudu podnijeti zahtjev za izvršenje zaostalih plaćanja. Sud ima niz ovlasti koje može primijeniti, uključujući izravno izvršenje na plaći (nalog za izvršenje na plaći).

11 Ukratko opišite sva ograničenja provedbe, posebice pravila za zaštitu dužnika i ograničenja ili rokove zastare u svom sustavu provedbe.

Zahtjev za izvršenje odluke o uzdržavanju donesene izvan nadležnosti Sjeverne Irske može se podnijeti prije isteka roka od tri godine od datuma neplaćanja dospjelih iznosa ili prije isteka duljeg roka zastare predviđenog u skladu s pravom matične države.

12 Postoji li organizacija ili nadležno tijelo koje mi može pomoći pri osiguranju uzdržavanja?

Služba za uzdržavanje djece u Sjevernoj Irskoj može s pomoću zakonske usluge „Naplati i plati” provesti naplatu novčanih iznosa koji se duguju roditeljima.

Zahtjevi za naplatu uzdržavanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 4/2009 mogu se podnijeti izravno magistratskom sudu u Sjevernoj Irskoj ili mu se mogu proslijediti preko središnjeg tijela Sjeverne Irske. Svi drugi zahtjevi za naplatu međunarodnih obveza uzdržavanja trebaju se slati središnjem tijelu Sjeverne Irske.

13 Mogu li organizacije (državne ili privatne) unaprijed u cijelosti ili djelomično umjesto dužnika isplatiti uzdržavanje?

Služba za uzdržavanje djece primljeni novac može prosljeđivati samo u predmetima kojima upravlja. Ona ne može plaćati puni iznos uzdržavanja ili njegov dio u svoje ime ili umjesto roditelja koji ne živi s djetetom.

Središnje tijelo Sjeverne Irske (za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju) u skladu s Uredbom (EZ) br. 4/2009 ne može preuzeti odgovornost za plaćanja.

14 Ako se nalazim u ovoj državi članici, a dužnik ima prebivalište u drugoj državi:

14.1 Mogu li dobiti pomoć nadležnog tijela ili privatne organizacije u toj državi članici?

Podnositelj zahtjeva može se obratiti Odjelu za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju u okviru Sudske službe Sjeverne Irske, koja djeluje u svojstvu središnjeg tijela Sjeverne Irske u skladu s različitim uzajamnim međunarodnim sporazumima o uzdržavanju.

Lokalni sudovi pojedincima mogu pomoći s ispunjavanjem zahtjeva, ali ne mogu pružati pravne savjete. Sudski ured prema potrebi će poslati zahtjev središnjem tijelu Sjeverne Irske na provjeru i prosljeđivanje središnjem tijelu države članice kojoj je upućen zahtjev.

Više informacija dostupno je na stranici o uzajamnom izvršenju odluka o uzdržavanju na internetskim stranicama vlade Sjeverne Irske (NI Direct).

Služba za uzdržavanje djece može izračunati iznos uzdržavanja djeteta samo ako je roditelj koji ne živi s djetetom u drugom dijelu Ujedinjene Kraljevine (odnosno Engleskoj, Walesu ili Škotskoj) ili radi izvan Ujedinjene Kraljevine za poslodavca koji isplaćuje plaće u Ujedinjenoj Kraljevini.

14.2 Ako da, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji?

Središnjem tijelu za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju moguće se obratiti pisanim putem na sljedeću adresu:

Department of Justice for Northern Ireland
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
4th Floor Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland

Tel.: 0300 200 7812 (UK)

+44 28 9049 5884 (međunarodni)

E-pošta: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Kontaktni podaci lokalnih sudova u Sjevernoj Irskoj dostupni su na internetskim stranicama Sudske službe Sjeverne Irske.

Broj telefona linije za pomoć Savjetovališta o uzdržavanju djece: 0800 028 7439 (UK) +44 800 0287439 (međunarodni). (Imajte na umu da je taj broj dostupan od 9 do 17 sati, od ponedjeljka do petka.)

Za opće upite dostupni su sljedeći brojevi: 0845 608 0022 (UK) ili 0345 608 0022 (UK) i +44 845 608 0022 (međunarodni) ili +44 345 608 0022 (međunarodni). Linije su otvorene od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati te subotom od 9 do 17 sati.

15 Ako se nalazim u drugoj državi, a dužnik se nalazi u toj državi članici:

15.1 Mogu li izravno uputiti zahtjev takvom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji u toj državi članici?

Podnositelj zahtjeva u drugoj državi trebao bi se u načelu prvo obratiti središnjem tijelu svoje države kako bi utvrdio postoji li trenutačno uzajamni sporazum. Ako sporazuma nema, alternativna mogućnost bilo bi pokretanje postupka u Sjevernoj Irskoj. U tim okolnostima podnositelj zahtjeva trebao bi se obratiti Odvjetničkoj komori Sjeverne Irske (telefon: +44 28 9023 1614), koja mu može dati imena odvjetnika koji mogu pružati savjete i pomoć u predmetima povezanima s alimentacijom / uzdržavanjem djeteta.

Ako postoji sporazum, zahtjevi za naplatu uzdržavanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 4/2009 mogu se podnijeti izravno sudu ili mu se mogu proslijediti preko središnjeg tijela Sjeverne Irske. Zahtjevi koji se podnose u okviru drugih uzajamnih sporazuma trebaju se slati središnjem tijelu.

U tim okolnostima Služba za uzdržavanje djece bila bi nadležna za izračunavanje iznosa uzdržavanja samo ako podnositelj zahtjeva i dijete imaju boravište negdje drugdje u Ujedinjenoj Kraljevini (odnosno u Engleskoj, Walesu ili Škotskoj). Ako se podnositelj zahtjeva nalazi izvan Ujedinjene Kraljevine, Služba za uzdržavanje djece nije nadležna za izračunavanje iznosa uzdržavanja.

15.2 Ako mogu, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji i kakvu vrstu pomoći mogu primiti?

Ako uzajamni sporazum postoji, nakon što se zahtjev pošalje u Sjevernu Irsku, središnje tijelo Sjeverne Irske djeluje kao točka za kontakt za podnositelja zahtjeva, odvjetnike i strana tijela.

Središnje tijelo Sjeverne Irske prema potrebi će organizirati i registraciju sudske odluke i imenovanje odvjetnika da zastupa podnositelja zahtjeva koji ispunjava uvjete za pravnu pomoć.

Središnje tijelo obradit će vaš zahtjev te će ga, ako je u redu, proslijediti nadležnom magistratskom sudu na kojem će se voditi postupak (iako se u skladu s navedenim zahtjevi na temelju Uredbe (EZ) br. 4/2009 mogu podnijeti i izravno magistratskom sudu). Kontaktni podaci središnjeg tijela navedeni su u nastavku:

Služba za uzdržavanje djece možda će u ograničenim okolnostima moći izračunati iznos uzdržavanja. Vidjeti prethodne odgovore u kojima se navode okolnosti u kojima Služba za uzdržavanje djece neće moći prihvatiti zahtjev i relevantni kontaktni podaci.

16 Obvezuje li tu državu članicu Haški protokol iz 2007.?

Haški protokol iz 2007. nije obvezujući za Ujedinjenu Kraljevinu i stoga se ne primjenjuje u Sjevernoj Irskoj.

17 Ako državu članicu ne obvezuje Haški protokol iz 2007., koji će se zakon primjenjivati na zahtjev za uzdržavanje prema pravilima međunarodnog privatnog prava? Koja su odgovarajuća pravila međunarodnog privatnog prava?

Na sve predmete o kojima se odlučuje u Sjevernoj Irskoj primjenjuje se pravo Sjeverne Irske.

18 Koja su pravila za pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima unutar EU-a u skladu sa strukturom poglavlja V. Uredbe o uzdržavanju?

Za naplatu uzdržavanja obično nije potrebno pravno zastupanje, a pristojbe se u većini slučajeva ne naplaćuju.

Ako je potrebno pravno zastupanje, dostupna je pravna pomoć (poglavlje V.), koja u nekim slučajevima podliježe ispitivanju imovinskog stanja i osnovanosti, a od podnositelja zahtjeva može se zahtijevati da plati doprinos. U okviru pravne pomoći može se izvršiti procjena kako bi se utvrdilo je li s obzirom na prirodu slučaja potrebno podnijeti zahtjev za potpunu pravnu pomoć.

19 Koje je mjere donijela ova država članica kako bi osigurala funkcioniranje aktivnosti opisanih u članku 51. Uredbe o uzdržavanju?

Uredbama o nadležnosti u građanskim predmetima i presudama (o uzdržavanju) iz 2011. (SI 1484/2011) podupire se primjena Uredbe (EZ) br. 4/2009. U Uredbi 3. i Dodatku 1. navedena su središnja tijela za Ujedinjenu Kraljevinu (uključujući Sjevernu Irsku). U Uredbi 4. i Dodatku 2. navedena su tijela koja moraju dostavljati podatke središnjim tijelima (uključujući podatke o obvezniku uzdržavanja) i navedena su pravila za središnja tijela o primjerenom otkrivanju informacija.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 22/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.