Családi tartási kötelezettségek

Amennyiben tartási követeléssel szándékozik élni, például havi gyermektartást kér a gyermekkel nem egy háztartásban élő szülőtől, az uniós jog lehetővé teszi, hogy országának bíróságához forduljon az adós tartásdíj fizetési kötelezettségének megállapítására és a tartásdíj összegének meghatározására. Egy ilyen ítéletet akadálytalanul elismernek az Európai Unió más tagállamában.

Kérjük, válassza ki a releváns ország zászlaját a részletes nemzeti információk megjelenítéséhez.

Szabályok 2011. júniustól

2011. június 18-tól új szabályok vonatkoznak a tartásdíj ügyekre. Ezek az új szabályok továbbra is biztosítják a tartásra jogosult jogi védelmét azzal, hogy lehetővé teszik számára, hogy pert indítson országának bírósága előtt a tartásra kötelezett ellen. Ezenfelül a legtöbb esetben a 2007. évi hágai jegyzőkönyv határozza meg a tartásdíj kötelezettségekre alkalmazandó jogot, továbbá a tagállamok bíróságai által tartásdíj ügyben hozott ítéletek szabadon mozognak az Európai Unióban és valamennyi tagállamban további formaságok nélkül kikényszeríthetőek. Végül, de nem utolsósorban a tartásdíjra jogosultak és a tartásdíjra kötelezettek a tagállam által biztosított igazgatási segítségnyújtásban részesülnek.

Az új szabályok mind a 27 uniós tagállamban alkalmazandók, beleértve Dániát is, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2005. október 19-i megállapodás alapján. Dánia azonban néhány szabályt nem alkalmaz: konkrétan az alkalmazandó jogra és a központi hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem uniós tagállam. Az átmeneti időszak lejárta előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat azonban még az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó online kitölthető (dinamikus) formanyomtatványokon az Egyesült Királyság 2024 végéig választható ország lesz.

A rendelet továbbá úgy rendelkezik, hogy a tartási követelésekkel kapcsolatos eljárások során adott esetben a tartási ügyekben illetékes közigazgatási hatóság is bíróságnak tekinthető. Ezeknek a hatóságoknak a listája itt PDF (318 Kb) hu található.

Az európai e-igazságügyi portál tájékoztatást ad a rendelet alkalmazásáról, és felhasználóbarát eszközzel segíti a formanyomtatványok kitöltését. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat egy 23 nyelven rendelkezésre álló útmutatót dolgozott ki a tartási rendelet mellékleteinek használatáról.

Amikor a tartásra kötelezett vagy a tartásra jogosult nem uniós tagállamban él, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezmény, valamint a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogra vonatkozó jegyzőkönyv segíthet a tartásdíjának olyan EU-n kívüli államokban történő behajtásában, amelyek ezen nemzetközi okmányok szerződő felei. Az egyezmény az EU és az egyezmény harmadik részes államai között 2014. augusztus 1-jén lépett hatályba.

Nem kötelező űrlapminta a tartási hátralék bejelentésére

A tartási rendelet gyakorlati végrehajtását és a polgárok jogainak Unió-szerte történő hatékony gyakorlását megkönnyítendő, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kidolgozott egy nem kötelező űrlapmintát a tartási hátralék bejelentésére.

Ez a 23 nyelven rendelkezésre álló, nem kötelező űrlap arra szolgál, hogy megkönnyítse a tartási hátralékok behajtását. Az űrlap kitöltését e gyakorlati útmutató segíti. Az űrlap az alábbi formátumokban áll rendelkezésre: PDF PDF (896 Kb) hu és XLS Excel (173 Kb) hu.

Nem kötelező formanyomtatvány-minta a peren kívüli megállapodáshoz

A tartási rendelet végrehajtását és a tartásdíj határokon átnyúló eredményes behajtását elősegítendő, a polgári ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kidolgozott egy (nem kötelező) formanyomtatvány-mintát a peren kívüli megállapodáshoz.

A vita peren kívüli megállapodás útján történő rendezése azt jelenti, hogy nem kerül sor bírósági és/vagy végrehajtási eljárásra. Segítségével megelőzhetőek a hosszadalmas és összetett eljárások. Ez a formanyomtatvány segítséget fog nyújtani a központi hatóságoknak a peren kívüli megállapodások elősegítéséhez a felek között, és a nyelvi akadályok leküzdéséhez, az önkéntes tartásdíjfizetés elérése érdekében. A formanyomtatvány 23 nyelven elérhető. A formanyomtatvány a következő formátumban érhető el: PDF PDF (149 Kb) hu

Utolsó frissítés: 09/12/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.