Šeimos išlaikymas

Jei norite pareikalauti, kad būtų mokamas išlaikymas, pavyzdžiui, paprašyti iš su vaiku negyvenančio tėvo ar motinos mėnesinės išmokos vaikui išlaikyti, pagal ES teisę galite pasinaudoti savo valstybės teismais, kad jie nustatytų skolininko prievolę mokėti išlaikymą ir nustatytų išlaikymo išmokos dydį. Toks teismo sprendimas bus lengvai pripažintas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie šalį, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Taisyklės nuo 2011 m. birželio mėn.

Nuo 2011 m. birželio 18 d. taikomos naujos taisyklės, susijusios su išlaikymo klausimais. Jomis ir toliau užtikrinama išlaikymo kreditoriaus teisminė apsauga, leidžiant jam paduoti skolininką į teismą savo valstybėje. Be to, dauguma atvejų 2007 m. Hagos protokolu nustatoma išlaikymo prievolėms taikoma teisė, ir visi valstybių narių teismų priimti sprendimai dėl išlaikymo laisvai juda Europos Sąjungoje ir gali būti be papildomų formalumų priverstinai vykdomi visose valstybėse narėse. Galiausiai išlaikymo kreditoriai ir skolininkai gali naudotis valstybių narių teikiama administracine pagalba.

Naujosios taisyklės taikomos visose 27 ES valstybėse narėse, įskaitant Daniją pagal 2005 m. spalio 19 d. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo. Tačiau Danija kai kurių taisyklių – visų pirma taikytinos teisės ir centrinių institucijų bendradarbiavimo – netaiko.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama elektroninių (dinamiškų) formų skyrelyje dėl tokių procedūrų ir procesų.

Reglamentu taip pat nustatyta, kad su išlaikymo prievolėmis susijusių procedūrų tikslu teismais gali būti laikomos administracinės institucijos. Šių institucijų sąrašas pateikiamas čia PDF (313 Kb) lt.

Europos e. teisingumo portale galite rasti informacijos apie reglamento taikymą ir patogią formų pildymo priemonę. Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė Išlaikymo reglamento priedų naudojimo gaires 23 kalbomis.

Kai išlaikymą turintis mokėti arba gauti asmuo gyvena ES nepriklausančioje valstybėje, Konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo ir Protokolas dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės gali padėti atgauti išlaikymą ES nepriklausančiose valstybėse, kurios yra šių tarptautinių dokumentų šalys. Konvencija ES trečiųjų valstybių, kurios yra Konvencijos šalys, atžvilgiu įsigaliojo 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Neprivaloma standartinė forma su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti

Siekdamas palengvinti Išlaikymo reglamento praktinį įgyvendinimą ir veiksmingą naudojimąsi piliečių teisėmis ES, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė neprivalomą standartinę formą, skirtą su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti.

Šia neprivaloma forma siekiama palengvinti su išlaikymu susijusių įsiskolinimų išieškojimą; ji pateikiama 23 kalbomis. Prie formos pridedamas praktinis jos pildymo vadovas. Forma pateikiama šiais formatais: PDF PDF (1112 Kb) lt ir XLS Excel (434 Kb) lt.

Neprivalomoji standartinė forma dėl taikaus sprendimo

Siekdamas palengvinti Išlaikymo reglamento įgyvendinimą ir veiksmingą tarpvalstybinį išlaikymo išmokų išieškojimą, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė (neprivalomąją) standartinę formą dėl taikaus sprendimo.

Taikus ginčo sprendimas padės išvengti teismo įsikišimo ir (arba) vykdymo užtikrinimo procedūros. Jis gali padėti išvengti ilgų ir sudėtingų procedūrų. Ši forma padės centrinėms institucijoms palengvinti taikių šalių susitarimų sudarymą ir įveikti kalbos barjerus, kad išlaikymo išmokos būtų mokamos savanoriškai. Forma parengta 23 ES kalbomis ir pateikiama šiuo formatu: PDF PDF (147 Kb) lt

Paskutinis naujinimas: 09/12/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.