Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Manteniment tal-familja

L-Ingilterra u Wales
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'ifissru l-kunċetti "manteniment" u "obbligu ta' manteniment" f'termini prattiċi?  Liema persuni għandhom iħallsu allowance għall-manteniment lil persuna oħra?

Il-ġenituri jistgħu jħallsu manteniment għat-tfal tagħhom jew kull tifel/tifla tal-familja lil ġenitur jew lill-persuna li hija responsabbli mill-kura tiegħu/tagħha, jew permezz tal-qorti jew billi jużaw is-sistema statutorja tal-Manteniment tat-Tfal (is-sistema amministrattiva stabbilita mil-liġi għall-Ingilterra u Wales u l-Iskozja). Is-sistema statutorja tal-Manteniment tat-Tfal hija magħmula minn tliet organizzazzjonijiet, il-Child Maintenance Service (CMS) (Servizz għall-Manteniment tat-Tfal), il-Child Maintenance Options (Għażliet għall-Manteniment tat-Tfal) u il-Child Support Agency (CSA) (Aġenzija ta' Appoġġ għat-Tfal). Sabiex jużaw is-sistema tal-Manteniment tat-Tfal, il-persuni involuti (il-ġenituri jew il-persuna li hija responsabbli mill-kura u t-tfal) jridu jkunu residenti abitwali fir-Renju Unit.

Ir-rikorsi kollha għall-iskema statutorja ġew ġestiti mis-CMS, bil-ġenituri jkollhom aċċess għas-Servizz permezz ta’ Għażliet għall-Manteniment tat-Tfal. Is-CSA qed jingħalaq u l-każijiet kollha b’responsabbiltà kontinwa issa ġew magħluqa. Il-ġenituri b’arretrati biss qed jiġu kkuntattjati biex jiġu mistoqsija jekk għadhomx iridu d-dejn miġbur, li jista’ jiġi trasferit għas-CMS.

Il-ġenituri jistgħu jħallsu manteniment lil uliedhom taħt l-età ta’ 18-il sena. Fuq talba, “tfal” li għandhom ’l fuq minn 18-il sena jistgħu jirċievu manteniment mill-ġenitur għat-tkomplija tal-edukazzjoni tagħhom, meta huma qed jirċievu taħriġ għal kummerċ, vokazzjoni jew professjoni jew fejn ikun hemm ċirkostanzi speċjali, skont il-liġi tal-1989 dwar it-tfal (Children Act 1989 Schedule 1).

Il-manteniment tat-tfal jista’ jitħallas ukoll mill-ġenituri li jgħixu ’l bogħod minn uliedhom billi jużaw is-CMS. Is-CMS jiddetermina l-manutenzjoni permezz ta’ proċess amministrattiv iktar milli wieħed ġudizzjarju - jekk it-tfal ikollhom anqas minn 16-il sena, jew ikollhom anqas minn 20 sena f’edukazzjoni full-time li ma tkunx edukazzjoni postsekondarja (fi skola jew stabbiliment edukattiv ekwivalenti), jew ikollhom anqas minn 20 sena u li jgħixu ma’ ġenitur li jkun irreġistra għall-Benefiċċju tat-Tfal. Dan jitħallas lill-ġenitur riċevitur. Kwalunkwe ġenitur jew persuna li hija responsabbli mill-kura tat-tfal jistgħu japplikaw għand is-CMS. L-ammont huwa kkalkulat mis-CMS. Il-ħlas ta’ kull ġimgħa isir mill-ġenitur li qed jagħmel il-ħlas, direttament lil ġenitur li qed tirċievi l-ħlas (magħruf bħala Direct Pay) jew permezz tas-servizz ta’ ħlas dirett tas-CMS (Collect and Pay), li għalih trid titħallas miżata (ara hawn taħt).

Konjuġi divorzjat jista' jħallas manteniment lill-parti konjuġi l-oħra. Manutenzjoni tista' titħallas lil kull waħda mill-partijiet fiż-żwieġ. Ekspartner reġistrat jista' ukoll ikollu jħallas manteniment lill-ekspartner reġistrat l-ieħor u għal kull tifel jew tifla tal-familja.

2 Sa liema età jista' tifel jibbenefika minn allowance għall-manteniment? Hemm regoli differenti għall-manteniment għall-minorenni u għall-adulti?

Ara r-risposta hawn fuq. Ebda limitu ta’ eta’ mhuwa speċifikat fl-anness 1 tal-liġi tal-1989 dwar it-tfal.

3 Għandi napplika għand awtorita kompetenti jew qorti biex nikseb manteniment? X'inhuma l-elementi ewlenin ta' din il-proċedura?

Meta l-ġenituri jisseparaw fl-Ingilterra u f'Wales, qabel ma jkunu jistgħu japplikaw għas-CMS huma meħtieġa li jikkuntattjaw il-Child Maintenance Options għal pariri u tagħrif li jgħinuhom jagħmlu arranġament effettiv dwar manteniment għall-familja tagħhom. Dan jista’ jieħu l-forma ta' dak li jissejjaħ “arranġament privat”, li huwa ftehim b'kunsens reċiproku bejn il-ġenituri, jew talba ta' medjazzjoni indirizzata lis-CMS. Il-ġenituri ma jkollhomx aċċess għas-CMS sakemm l-ewwel ma jkunux tkellmu mal-Child Maintenance Options.

Jekk wieħed mill-ġenituri jirrifjuta kull arranġament reċiproku, iż-żewġ ġenituri jridu jħallsu miżata biex jitolbu l-medjazzjoni tas-CMS. L-informazzjoni dwar il-miżata attwali hija disponibbli fuq is-sit web tal-gvern. Jista’ jkun li ma jkollokx bżonn tħallas miżata jekk, bħala applikant, inti għandek anqas minn 19-il sena, inti persuna residenti tal-Irlanda ta’ Fuq, jew inti tkun għamilt dikjarazzjoni ta’ vjolenza domestika li tkun ġiet irrapportata lil awtorità rikonoxxuta mis-CMS. Jenħtieġ li l-ħlas tal-miżata jipprovdi lill-applikant bis-servizzi li ġejjin: l-iffissar mis-CMS tal-ammont tal-manteniment stabbilit abbażi tad-dħul tal-ġenitur li qed jagħmel il-ħlas, ir-rintraċċar tal-kumpanija prinċipali li qed tħallas u li timmaniġġja kwalunkwe kull varjazzjoni fl-obbligazzjoni. Il-kalkolu tal-manteniment li jrid jitħallas huwa bbażat fuq perċentwal tad-dħul gross tal-ġenitur li jħallas skont l-għadd ta’ tfal li jrid isir ħlas għalihom u l-obbligazzjoni tista’ jew tiżdied jew tonqos jekk jitqiesu fatturi oħra bħalma huma d-dħul addizzjonali tal-ġenituri li qed iħallsu jew ir-rikonoxximent ta’ arranġament ta’ kura kondiviża. Is-CMS ma jiggarantixxix li l-azzjoni tiegħu twassal għall-ħlas tal-manteniment.

Ladarba ssir valutazzjoni ta’ manutenzjoni, u jekk iż-żewġ ġenituri jaqblu li jħallsu lil xulxin direttament permezz tas-servizz ta’ Direct Pay, tkun meħtieġa biss it-tariffa għar-rikors. L-utenti tas-CMS li jixtiequ li s-CMS jagħmel il-pagament bl-użu tas-servizz ta' Collect and Pay iridu jħallsu miżati fuq il-ġbir. Il-ġenitur debitur irid iħallas żieda addizzjonali ta’ 20 % fuq il-pagament użwali ta’ manteniment tat-tfal tiegħu. Il-ġenitur kreditur jirċievi 4 % mnaqqsa mill-ammont ta’ manteniment tat-tfal. Il-ġbir tal-miżati jista’ jiġi evitat permezz ta’ arranġament ibbażat fuq il-familja jew bl-użu ta’ Direct Pay.

Il-ġenitur debitur irid iħallas ukoll il-miżati lis-CMS għal azzjonijiet ta’ infurzar mis-CMS, li huma ordnijiet magħmula mill-qorti kontra l-ġenitur debitur li ma jkunx ħallas il-manteniment dovut.

4 Tista ssir talba f’isem qarib (jekk iva, liema grad), jew minorenni?

Għal manteniment tat-tfal, kull persuna bħal xi ħabib, qarib jew konsulent legali (pereż. avukat fl-Ingilterra u Wales) jista’ jagħmel rikors f’isem ġenitur jew persuna riċeventi li jkollu/jkollha l-kustodja tat-tfal. Ikun meħtieġ li huma jawtorizzaw lir-rikorrent sabiex jagħmel dan, sakemm dan ma jkollux diġà l-awtorità, pereżempju permezz ta’ prokura. Fl-Ingilterra u Wales, ebda talba ma tista' titressaq f'isem it-tfal, inkwantu t-tfal mhumiex awtorizzati jagħmlu rikors għal manteniment bl-inizjattiva tagħhom stess.

Ir-rikorsi għal eżekuzzjoni reċiproka tal-manteniment jistgħu jitressqu f'isem it-tfal jew konjuġi divorzjat jew ekspartner ċivili jew f’isem persuni oħra meta dan ikun previst mill-konvenzjoni jew mill-ftehim internazzjonali applikabbli dwar l-eżekuzzjoni reċiproka ta’ manutenzjoni.

5 Jekk qed naħseb biex inressaq il-każ quddiem il-qorti, kif inkun naf liema qorti għandha l-ġuriżdizzjoni?

Għar-rikorrenti fl-Ingilterra u Wales, ir-rikorsi jistgħu jsiru f’wieħed minn tliet Ċentri ta’ Infurzar tal-Manutenzjoni, skont il-postijiet, għall-Ingilterra (minbarra Londra), Londra u Wales.

Il-persunal amministrattiv tal-qorti jindika jekk ikun meħtieġ li tiġi indirizzata qorti oħra.

6 Bħala applikant, neħtieġ intermedjarju biex inressaq il-każ quddiem il-qorti (pereżempju avukat, awtorità ċentrali jew lokali, eċċ.)? Jekk le, liema proċeduri japplikaw?

It-talba għal manteniment għall-appoġġ tat-tfal hija proċess amministrattiv li huwa f’idejn is-CMS.

Ir-rikorrenti li jitolbu l-eżekuzzjoni reċiproka ta' ordni ta’ manteniment mhumiex meħtieġa li jkollhom avukat biex jiksbu mill-qorti l-irkupru ta’ manteniment skont id-diversi konvenzjonijiet u ftehimiet internazzjonali. Ir-rikors li jasal minn pajjiż ieħor se jintbagħat liċ-Ċentru Kummerċjali għall-Infurzar tal-Manutenzjoni għaż-żona fejn ikun jgħix l-intimat.

Ir-rikorrenti li jaġixxu abbażi tal-Anness 1 tal-liġi tal-1989 dwar it-tfal mhumiex meħtieġa li jkollhom avukat sabiex iressqu rikors quddiem il-qorti.

7 Irrid inħallas xi miżati biex inressaq il-każ quddiem il-qorti? Jekk iva, kemm jistgħu jitilgħu? Jekk ma jkollix biżżejjed mezzi finanzjarji, nista' ningħata għajnuna legali li tkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Għall-irkupru tal-manteniment, ir-rappreżentanza legali normalment ma tkunx meħtieġa u l-miżati ma jkunux meħtieġa fil-maġġoranza tal-każijiet. Fejn ir-rappreżentanza legali tkun meħtieġa jiġu proposti l-għajnuna u l-assistenza legali, abbażi ta' verifiki tal-mezzi u tal-merti f’xi każijiet; tista' tintalab kontribuzzjoni mir-rikorrent.

8 X’tip ta’ manteniment x’aktarx tagħti l-qorti? Kif jiġi kkalkulat l-ammont tal-manteniment? Id-deċiżjoni tal-qorti tista' tiġi riveduta jekk jinbidlu l-għoli tal-ħajja jew iċ-ċirkustanzi familjari? Jekk iva, kif (pereżempju permezz ta' sistema tal-indiċjar awtomatiku)?

Għall-irkupru tal-manteniment, il-qorti tista’ tagħti ordni ta’ manteniment għat-tfal, manteniment tal-konjuġi, jew manteniment għat-tfal/tal-konjuġi. Il-Qorti tista’ tagħti ordni għal ħlasijiet perjodiċi, ħlasijiet ta’ saldu u ħlasijiet ta’ somma f’daqqa, pagamenti perjodiċi jew garantiti. Il-qorti jew CMS tista’, f’każijiet fejn ikun xieraq, tiddeċiedi li l-manutenzjoni jkollha effett retroattiv. Jittieħed kont taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ individwali, sabiex jiġi deċiż jekk hemmx lok ta' manutenzjoni b'effett retroattiv u fir-rigward tal-valutazzjoni tal-ammonti. F'kull ħin jista’ jitressaq rikors quddiem il-qorti għar-reviżjoni tal-manteniment.

F’ċerti ċirkostanzi tista’ tintuża pensjoni biex tipprovdi manteniment tal-konjuġi. Għalkemm il-partijiet huma liberi li jaqblu dwar l-arranġamenti finanzjarji tagħhom mingħajr il-ħtieġa ta’ ordni tal-qorti, fejn ikun hemm kondiviżjoni ta’ pensjoni jew it-trasferiment ta’ fondi ta’ pensjoni jenħtieġ ordni tal-qorti qabel ma l-fornitur tal-pensjoni jkun jista’ jaġixxi.

9 Kif jitħallas il-manteniment u lil min?

Il-persuni eliġibbli biex tirċievi manteniment huma mniżżla fil-mistoqsija 1 hawn fuq.

Iċ-Ċentru tan-Negozju għall-Pagamenti tal-Manutenzjoni (MPBC, Maintenance Payments Business Centre), li huwa parti mis-servizz tal-qorti tal-Ingilterra u ta’ Wales, jipproċessa l-pagamenti lill-individwi. It-Taqsima tal-Eżekuzzjoni Reċiproka tal-Ordnijiet ta’ Manteniment (REMO, Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders) ma għandhiex x’taqsam mal-pagamenti.

Is-CMS jipprovdi l-kalkolu, il-ġbir u s-servizz ta’ ħlas. Jekk il-ġenituri debituri jkunu tard bil-pagamenti jew ma jħallsux, is-CMS jintervjeni biex isiru d-depożiti u jitħallsu malajr l-arretrati dovuti kollha tal-manteniment fil-konfront tat-tfal. Is-CMS jista’ juża diversi metodi ta’ infurzar fejn meħtieġ.

10 Jekk il persuna kkonċernata (id-debitur) ma tħallasx volontarjament, x’azzjoni tista’ tittieħed biex tkun imġiegħla tħallas?

Għall-irkupru tal-manteniment, il-qorti tista’ tordna li l-ħlas isir direttament lill-qorti; il-qorti tista’ tordna metodu partikolari ta’ ħlas; il-qorti tista’ tagħti ordni ta’ sekwestru fuq id-dħul; il-qorti tista’ tagħti l-ordnijiet murija hawn taħt fuq talba mis-CMS.

Rigward il-manteniment tat-tfal permezz tas-CMS, jekk il-ġenitur debitur ma jħallasx il-manteniment tat-tfal, is-CMS jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li huwa jħallas it-totalità tal-manteniment tat-tfal dovut. Is-CMS għandu firxa ta’ setgħat li jista’ juża. Dawn jinkludu t-teħid ta' flus direttament minn dħul u kontijiet bankarji u t-teħid ta' azzjonijiet ġudizzjarji (azzjoni ta’ infurzar). Jekk ikun meħtieġ f’każijiet estremi, il-qorti tista’ tintalab li tikkonfiska l-passaport, il-liċenzja tas-sewqan tal-ġenitur debitur jew anke tibagħtu l-ħabs.

11 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor kwalunkwe limitazzjonijiet fl-infurzar, b'mod partikulari regoli għall-protezzjoni tad-debitur u limitazzjoni jew perjodi ta' preskrizzjoni fis-sistema tal-infurzar tiegħek

Ma jeżisti ebda limitu għall-infurzar ta’ ordnijiet ta’ manteniment.

Is-CMS għandha tqis il-benesseri ta’ kull minuri li jista' jiġi affettwat minn kull deċiżjoni tas-CMS dwar il-frekwenza ta' rkupru tal-arretrati li għandhom jiġu mħallsa u l-ammont li għandu jitħallas kull darba.

12 Teżisti organizzazzjoni jew awtorità li tista' tgħini nirkupra l-manteniment?

Għal manteniment tat-tfal miġbur permezz ta’ sistema tal-manteniment għat-tfal, l-organizzazzjoni relevanti hija tas-CMS (ara hawn fuq).

13 Jistgħu l-organizzazzjonijiet (statali jew privati) iħallsu kompletament jew parzjalment il-manteniment f'isem id-debitur?

Għal manteniment tat-tfal amministrat mis-CMS, dan tal-aħħar jista’ biss jgħaddi l-flus li jirċievi, fejn xieraq. Mhuwiex kapaċi jħallas il-manteniment, jew parti minnu, huwa stess jew minflok il-ġenitur mhux residenti.

L-Awtorità Ċentrali għall-Ingilterra u Wales (CAEW, Central Authority for England and Wales) ma tistax tieħu responsabbiltà għall-ħlasijiet.

14 Jekk ninsab f'dan l-Istat Membru u d-debitur għandu r-residenza tiegħu f'pajjiż ieħor:

14.1 Nista' nikseb assistenza ta' awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

L-Infurzar Reċiproku ta’ Ordnijiet ta’ Manteniment (REMO, Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders) huwa l-proċess li permezz tiegħu dawn l-ordnijiet magħmula mill-qrati fir-Renju Unit f’isem ir-residenti tar-Renju Unit jistgħu jiġu rreġistrati u nfurzati mill-qrati jew awtoritajiet oħra f’pajjiżi oħra kontra persuni residenti barra mill-pajjiż.

Dan huwa arranġament reċiproku rregolat minn konvenzjonijiet internazzjonali jew skemi miftehma , li jfisser li l-ordnijiet ta’ manutenzjoni barranin favur individwi barra mill-pajjiż jistgħu, bl-istess mod, ikunu reġistrati u infurzati mill-qrati tar-Renju Unit kontra residenti tar-Renju Unit.

Kif tapplika -

Residenti fir-Renju Unit li jixtieq jitlob manteniment mingħand persuna barra mill-pajjiż għandu javviċina:

• liċ-Ċentru tan-Negozju għall-Infurzar tal-Manutenzjoni responsabbli għall-żona li huma jgħixu fiha kif jidher minn [daħħal hyperlink għal https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Ir-rikorrent jista’ jitlob l-infurzar tad-deċiżjoni fil-pajjiż fejn jirrisjedi d-debitur. Certi proċeduri jippermettulu wkoll li jitlob lill-awtoritajiet barranin sabiex joħolqu ordni ta’ manteniment f’ismu.

Mhemmx bżonn li r-rikorrent iqabbad avukat. Il-persunal tal-MEBC jinforma lir-rikorrent liema formularju għandu jintuża u jippreżenta r-rikors lill-awtorità rilevanti, li għall-Ingilterra u Wales hija l-Unità REMO.

L-unità REMO tibgħatu lill-awtorità barranija għar-reġistrazzjoni u għall-infurzar kontra l-persuna li tgħix hemmhekk.

Ir-rikorsi minn barra r-Renju Unit iridu jintbagħtu lill-Unità REMO mill-awtorità barranija għall-pajjiż li fih jirrisjedi r-rikorrent. REMO jibgħat ir-rikors lil MEBC li għandha ġuriżdizzjoni biex tittratta l-każ.

Għal manteniment tat-tfal, is-CMS jista’ jikkalkola l-manteniment biss jekk iż-żewġ ġenituri jew il-persuna riċeventi u t-tfal ikunu abitwalment residenti fir-Renju Unit jew il-ġenitur debitur jaħdem barra mir-Renju Unit bħala impjegat ċivili Brittaniku, diplomatiku, membru tal-forzi armati jew uffiċjal tas-saħħa sekondat jew jaħdem barra mir-Renju Unit għal impjegatur li għandu kumpanija li tħallas it-taxxi u hija rreġistrata fir-Renju Unit. Id-dħul minn barra ta' persuna residenti abitwalment fir-Renju Unit u suġġett għal tassazzjoni fir-Renju Unit jista' jittieħed inkunsiderazzjoni għal kull kalkolu ta’ manteniment tat-tfal.

Skont ir-Regolament ta’ Manteniment tal-UE 4/2009, is-CMS huwa kapaċi wkoll li jagħmel talbiet lill-pajjiżi oħra tal-UE sabiex jirkupra l-arretrati tal-manteniment.

14.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lill-awtorità jew l-organizzazzjoni privata?

L-indirizzi ta’ kuntatt għal kull MEBCs huma:

Għal individwi li jgħixu fi Greater London:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

Posta elettronika: MEBC.London@justice.gov.uk

Għal individwi li jgħixu l-Ingilterra barra minn Greater London

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

Posta elettronika: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Għal individwi li jgħixu f’Wales

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Telefown: 01656 673 833

Posta elettronika: mebc.wales@justice.gov.uk

Tista’ tikkuntattja s-servizz REMO permezz tad-dettalji li ġejjin:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefown: 020 3681 2757 (fir-Renju Unit)

+ 44 20 3681 2757 (minn barra)

posta elettronika: remo@offsol.gsi.gov.uk

Is-sit web tar-REMO

Il-MEBCs u l-Unità REMO ma jistgħux jagħtu pariri legali lir-rikorrenti jew lill-persuni oħra. Madankollu, tista’ tingħata gwida proċedurali ġenerali. In-natura preċiża ta’ reċiproċità disponibbli bejn ir-Renju Unit u ġurisdizzjonijiet oħra tiddependi fuq il-konvenzjoni jew il-ftehim li l-pajjiż l-ieħor huwa parti minnu u l-MEBCs jistgħu jipprovdu pariri dwar kif id-diversi konvenzjonijiet jistgħu jkunu applikabbli f’każ partikolari.

Ir-rikorrenti ġodda jridu l-ewwel jirrikorru għand il-Child Maintenance Options qabel ma jirrikorru għand il-Child Maintenance Service. Il-Child Maintenance Options jistgħu jiġu kkuntattjati permezz tat-telefown fuq in-numru 0800 0835 130 minn ġewwa r-Renju Unit jew billi jżuru s-sit web tagħhom.

Jekk għandek każ eżistenti mal-CSA jew mas-CMS, in-numri ta’ kuntatt telefoniku jinsab fuq kull ittra li bagħtulek.

15 Jekk ninsab f'pajjiż ieħor u d-debitur jinsab f'dan l-Istat Membru:

15.1 Nista' nibgħat talba direttament lil tali awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Jista’ isir rikors permezz tal-awtorità jew tal-qorti li tittratta l-infurzar reċiproku fil-ġuriżdizzjoni barranija fejn jirrisjedi r-rikorrent. Rikors jista’ isir ukoll minn pajjiż ieħor direttament lil REMO, lill-qorti jew lill-MEBC.

Għall-manteniment għat-tfal, is-CMS huwa kompetenti biss sabiex jikkalkola l-manteniment jekk ir-rikorrent u t-tfal huma residenti band’oħra fir-Renju Unit (jiġifieri l-Iskozja jew l-Irlanda ta’ Fuq).

15.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lil dik l-awtorità jew organizzazzjoni privata u x'tip ta' assistenza nista' nikseb?

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ REMO, MEBCs u CMS huma mogħtija hawn fuq. L-assistenza pprovduta hija deskritta hawn fuq. Iċ-ċirkostanzi meta s-CMS jista’ u ma jistax jaċċetta rikors huma spjegati fid-dettall fi tweġibiet preċedenti.

16 Dan l-Istat Membru huwa marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007?

Ir-Renju Unit mhuwiex marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 u għalhekk dan ma japplikax fl-Ingilterra u Wales.

17 Jekk dan l-Istat Membru mhuwiex marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007, liema liġi tkun applikabbli għat-talba għal manteniment skont ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata tiegħu? X'inhuma r-regoli tal-liġi internazzjonali privata korrispondenti?

Il-liġi tal-Ingilterra u Wales tapplika għall-każijiet kollha fl-Ingilterra u Wales.

18 X'inhuma r-regoli fuq l-aċċess għall-ġustizzja f'każijiet transfruntiera fl-UE li jsegwu l-istruttura tal-Kapitolu V tar-Regolament dwar il-Manteniment?

Għall-irkupru tal-manteniment, ir-rappreżentanza legali normalment ma tkunx meħtieġa u l-miżati ma jkunux meħtieġa fil-maġġoranza tal-każijiet. Fejn ir-rappreżentanza legali hija meħtieġa, għajnuna u assistenza legali tkun disponibbli (Kapitolu V), iżda hija suġġetta għal test tal-mezzi u l-merti f’ċerti każijiet; l-applikant jista' jintalab iħallas kontribuzzjoni. Tista’ tintalab valutazzjoni sabiex jiġi deċiż jekk in-natura tal-każ tiġġustifikax t-talba għal għajnuna legali sħiħa.

19 X'inhuma l-miżuri adottati minn dan l-Istat Membru sabiex jiżgura l-funzjonament tal-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 51 tar-Regolament dwar il-Manteniment?

Ir-Regolamenti tal-2011 dwar il-kompetenza u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji dwar il-manteniment [Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011] (SI 1484/2011) jappoġġaw l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 4/2009. Ir-Regolament 3 u l-Iskeda 1 jindikaw l-awtoritajiet ċentrali għar-Renju Unit u jistabbilixxu r-rwol tagħhom fit-trażmissjoni ta’ rikorsi. Ir-Regolament 4 u l-Iskeda 2 jistabbilixxu liema korpi għandhom jipprovdu informazzjoni lill-awtoritajiet ċentrali (inkluża informazzjoni dwar id-debitur) u jipprovdu regoli dwar l-iżvelar ta’ dik l-informazzjoni mill-awtoritajiet ċentrali.

Il-paragrafu 18 tal-Iskeda 1 għal-liġi tal-2012 dwar l-għajnuna ġudizzjarja, il-kundanna u s-sanzjoni tat-trasgressuri (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) jistabbilixxi d-disponibbiltà tal-għajnuna legali fl-Ingilterra u Wales f'konformità mar-Regolament dwar il-Manteniment.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 24/06/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.