Obligațiile de întreținere

Dacă doriți să introduceți o cerere de întreținere, de exemplu solicitând plata lunară a pensiei de întreținere din partea unui părinte care nu locuiește împreună cu copilul, dreptul UE vă autorizează să vă adresați instanțelor din statul dumneavoastră de origine pentru a stabili obligația debitorului de a plăti pensia de întreținere și pentru a determina cuantumul acesteia. Recunoașterea unei astfel de hotărâri judecătorești va fi facilitată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Selectați steagul unei țări pentru a afla mai multe informații despre măsurile aplicabile în țara respectivă.

Norme începând din iunie 2011

Începând cu 18 iunie 2011, se aplică noi norme în materie de întreținere, care continuă să asigure protecția judiciară a creditorului obligației de întreținere, oferindu-i acestuia posibilitatea de a introduce o acțiune împotriva debitorului în fața instanțelor din țara sa de origine. În plus, în majoritatea cazurilor, Protocolul de la Haga din 2007 stabilește legea aplicabilă obligațiilor de întreținere și orice hotărâre judecătorească în materie de întreținere pronunțată de instanțele din statele membre circulă liber în cadrul Uniunii Europene și poate fi executată în toate statele membre, fără formalități suplimentare. În sfârșit, creditorii și debitorii obligației de întreținere beneficiază de asistență administrativă din partea statelor membre.

Normele se aplică în toate cele 27 de state membre ale UE, inclusiv în Danemarca, în temeiul Acordului din 19 octombrie 2005 dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială. Cu toate acestea, Danemarca nu aplică unele dintre aceste norme, în special cele privind legea aplicabilă și cooperarea dintre autoritățile centrale.

De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Cu toate acestea, în materie de justiție civilă, procedurile și acțiunile pendinte inițiate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua să se desfășoare în temeiul dreptului UE. Până la sfârșitul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele (dinamice) online în contextul acestor proceduri și acțiuni.

Regulamentul mai prevede că autoritățile administrative pot fi considerate drept instanțe în cazul procedurilor în materie de întreținere. Găsiți lista acestor autorități aici PDF (291 Kb) ro.

Portalul european e-justiție vă oferă informații privind aplicarea regulamentului și un instrument ușor de utilizat pentru completarea formularelor. Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a dezvoltat Orientări cu privire la utilizarea anexelor în conformitate cu Regulamentul privind obligațiile de întreținere care sunt disponibile în 23 de limbi.

În cazul în care pensia de întreținere este datorată de către o persoană sau în beneficiul unei persoane care locuiește într-un stat din afara UE, Convenția privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei și Protocolul privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere pot să vă ajute să recuperați pensia de întreținere în statele din afara UE care sunt părți contractante la instrumentele internaționale sus-menționate. La 1 august 2014 convenția a intrat în vigoare în UE în privința statelor terțe care sunt părți contractante la respectiva convenție.

Formular-tip neobligatoriu privind declararea pensiilor de întreținere restante

Pentru a facilita punerea în aplicare practică a Regulamentului privind obligațiile de întreținere și exercitarea efectivă a drepturilor cetățenilor în întreaga UE, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a elaborat un formular-tip neobligatoriu privind declararea pensiilor de întreținere restante.

Acest formular neobligatoriu vizează facilitarea recuperării pensiilor de întreținere restante și este disponibil în 23 de limbi. Formularul este însoțit de un ghid practic referitor la completarea sa. Formularul este disponibil în următoarele formate: PDF PDF (1102 Kb) ro și XLS Excel (391 Kb) ro.

Formular-tip neobligatoriu privind acordul amiabil

Pentru a facilita punerea în aplicare a Regulamentului privind obligațiile de întreținere și recuperarea transfrontalieră efectivă a indemnizației de întreținere, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială ă a elaborat un formular-tip privind acordul amiabil (formular neobligatoriu).

Prin soluționarea amiabilă a litigiului se va evita intervenția unei instanțe și/sau eventuale proceduri de executare. Aceasta poate contribui la evitarea unor proceduri îndelungate și complexe. Acest formular va sprijini autoritățile centrale să faciliteze ajungerea la acorduri amiabile între părți și să depășească barierele lingvistice, în vederea obținerii plății voluntare a indemnizației de întreținere. Formularul este disponibil în 23 de limbi. Formularul este disponibil în următorul format: PDF PDF (151 Kb) ro

Ultima actualizare: 09/12/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.