În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Obligațiile de întreținere

Anglia şi Ţara Galilor
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

Părinții pot plăti indemnizație de întreținere pentru copiii proprii sau pentru orice copil din familie către părintele sau persoana în a cărei îngrijire se află copilul respectiv, fie prin intermediul instanței, fie prin utilizarea Sistemului legal privind întreținerea pentru copii (sistemul administrativ înființat prin lege pentru Anglia, Țara Galilor și Scoția). Sistemul legal privind întreținerea pentru copii este alcătuit din trei organizații, Serviciul privind întreținerea pentru copii (Child Maintenance Service – CMS), departamentul Opțiuni privind întreținerea pentru copii (Child Maintenance Options) și Agenția privind întreținerea pentru copii (Child Support Agency – CSA). Pentru a utiliza Sistemul legal privind întreținerea pentru copii, persoanele implicate (părinții sau persoana în îngrijirea căreia se află copiii, precum și copiii în cauză) trebuie aibă domiciliul stabil în Regatul Unit.

Toate cererile din cadrul sistemului legal au fost gestionate de către Serviciul privind întreținerea pentru copii, părinții accesând serviciul prin intermediul departamentului Opțiuni privind întreținerea pentru copii. Agenția privind întreținerea pentru copii este în proces de desființare, toate cazurile care implică o obligație de întreținere curentă fiind în prezent finalizate. Părinții sunt contactați și întrebați dacă doresc în continuare colectarea datoriei numai în cazurile în care există restanțe; în aceste situații, datoria poate fi transferată către Serviciul privind întreținerea pentru copii.

Părinții pot plăti indemnizație de întreținere copiilor lor cu vârsta mai mică de 18 ani. La cerere, un „copil” cu vârsta mai mare de 18 ani poate primi indemnizație de întreținere de la un părinte pentru a-și continua studiile, în cazul în care este angajat într-un proces de formare pentru a învăța o meserie, o ocupație sau o profesie sau în cazul în care există circumstanțe speciale (Legea privind copiii din 1989 – Anexa 1).

Indemnizația de întreținere pentru copii poate fi plătită, de asemenea, de către părinții care trăiesc separat de copiii lor, prin intermediul Serviciului privind întreținerea pentru copii. Serviciul privind întreținerea pentru copii stabilește obligația de întreținere printr-un proces administrativ, nu judiciar – atunci când copilul are vârsta mai mică de 16 ani sau de 20 de ani în cazul studiilor la zi care nu sunt studii superioare (urmate într-o școală sau instituție de învățământ echivalentă) sau atunci când copilul are vârsta mai mică de 20 de ani și locuiește cu un părinte care s-a înscris cu scopul de a primi alocație pentru copii pentru copilul respectiv. Indemnizația este plătită părintelui beneficiar. Oricare dintre părinți sau persoana care are copilul în îngrijire poate înainta o cerere în acest sens Serviciului privind întreținerea pentru copii. Suma este calculată de către Serviciul privind întreținerea pentru copii. Plățile săptămânale sunt efectuate de către părintele plătitor, fie direct părintelui beneficiar (procedeu cunoscut sub denumirea de „plată directă”), fie prin intermediul serviciului „Colectare și plată” din cadrul Serviciului privind întreținerea pentru copii, caz în care trebuie plătit un comision (a se vedea mai jos).

Un soț divorțat poate plăti indemnizație de întreținere celuilalt soț. Indemnizația de întreținere poate fi plătită oricărei părți la căsătorie. Un fost partener civil poate, de asemenea, să aibă obligația de a plăti indemnizație de întreținere celuilalt fost partener civil și eventualilor copii ai familiei.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

A se vedea răspunsul de mai sus. Nu se specifică nicio limită de vârstă în Legea privind copiii din 1989 – Anexa 1.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

În Anglia și Țara Galilor, atunci când părinții se despart, aceștia trebuie să contacteze departamentul Opțiuni privind întreținerea pentru copii înainte de a depune o cerere la Serviciul privind întreținerea pentru copii, cu scopul de a obține recomandări și informații care să îi ajute să stabilească un acord eficient cu privire la obligația de întreținere față de familia lor. Acordul poate fi un așa-numit „acord familial”, cu alte cuvinte un acord între părinți, sau o cerere adresată Serviciului privind întreținerea pentru copii. Părinții nu se pot adresa Serviciului privind întreținerea pentru copii decât dacă au consultat în prealabil departamentul Opțiuni privind întreținerea pentru copii.

În cazul în care un părinte decide că nu poate ajunge la un acord familial, acesta trebuie să plătească o taxă pentru a se adresa Serviciului privind întreținerea pentru copii. Puteți consulta informații despre taxa actuală pe site-ul internet al guvernului. Puteți fi scutit de la plata taxei în cazul în care dumneavoastră, în calitate de solicitant, aveți vârsta mai mică de 19 ani, aveți domiciliul stabil în Irlanda de Nord sau ați înaintat o plângere de violență domestică unei autorități recunoscute de Serviciul privind întreținerea pentru copii. Plata taxei ar trebui să asigure solicitantului următoarele servicii: calcularea cuantumului plăților de către Serviciul privind întreținerea pentru copii pe baza venitului părintelui plătitor, localizarea părintelui plătitor și gestionarea oricăror modificări ale obligației de întreținere. Indemnizația de întreținere care trebuie plătită este calculată pe baza unui procentaj din venitul brut al părintelui plătitor, în funcție de numărul copiilor pentru care este datorată aceasta, iar această obligație se poate majora sau se poate reduce dacă sunt luați în considerare alți factori, precum veniturile suplimentare ale părinților plătitori sau recunoașterea unui acord privind exercitarea în comun a autorității părintești. Serviciul privind întreținerea pentru copii nu garantează că activitatea prestată de acesta conduce la obținerea de plăți.

După efectuarea unei evaluări privind indemnizația de întreținere și dacă ambii părinți sunt de acord să efectueze plățile în mod direct prin intermediul serviciului de plată directă, atunci trebuie să se plătească doar taxa pentru cerere. Persoanele care se adresează Serviciului privind întreținerea pentru copii și doresc ca acesta să efectueze plățile prin intermediul serviciului de Colectare și plată trebuie să achite o taxă de colectare. Pentru părintele plătitor, aceasta înseamnă o sumă egală cu 20 % din indemnizația obișnuită de întreținere pentru copii, care se adaugă la aceasta din urmă. Din indemnizația de întreținere pentru copii pe care o primește părintele beneficiar se reține 4 %. Se poate evita plata taxei de colectare prin încheierea unui acord familial sau prin plata directă.

Părintele plătitor trebuie să plătească, de asemenea, Serviciului privind întreținerea pentru copii o taxă pentru acțiunile de executare întreprinse de acesta ca urmare a unor hotărâri judecătorești pronunțate în instanță împotriva părintelui plătitor care nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata indemnizației de întreținere.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

În ceea ce privește indemnizația de întreținere pentru copii, orice persoană, cum ar fi un prieten, o rudă sau un consilier juridic (de exemplu un avocat din Anglia și Țara Galilor) poate depune o cerere în numele unui părinte plătitor sau al unui părinte beneficiar care are un copil în îngrijire. Aceștia trebuie să împuternicească persoana care prezintă cererea în acest scop, de exemplu printr-o procură, cu excepția cazului în care aceasta din urmă are deja autoritatea necesară. În Anglia și Țara Galilor nu se poate face o cerere în numele copilului, întrucât copiii nu pot solicita acordarea unei indemnizații de întreținere pentru copii în nume propriu.

În Anglia și Țara Galilor, se poate depune o cerere de executare reciprocă a obligației de întreținere în numele unui copil, al unuia dintre soții divorțați, al unui fost partener civil sau al altor persoane în cazurile prevăzute în convenția internațională relevantă sau în acordul privind executarea reciprocă a obligației de întreținere.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Pentru solicitanții din Anglia și Țara Galilor, cererea poate să fie adresată unuia dintre cele trei Centre de executare a obligației de întreținere (Maintenance Enforcement Centres), în funcție de situare, pentru Anglia (exceptând Londra), Londra și Țara Galilor.

Personalul administrativ din cadrul instanței vă va oferi informații în cazul în care trebuie să vă adresați unei alte instanțe.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

O cerere privind indemnizația de întreținere pentru copii constituie un proces administrativ gestionat de Serviciul privind întreținerea pentru copii.

Persoanele care solicită executarea reciprocă a unei hotărâri judecătorești privind obligația de întreținere nu au obligația de a fi reprezentate de un avocat pentru a solicita instanței recuperarea indemnizației de întreținere în temeiul diferitelor convenții și acorduri internaționale. Solicitarea primită dintr-un alt stat este trimisă Centrului pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere (Maintenance Enforcement Business Centre) competent de la domiciliul pârâtului.

Solicitanții care depun o cerere în temeiul Legii privind copiii din 1989 – Anexa 1 nu au obligația de a fi reprezentați de un avocat pentru a se adresa instanței.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

În ceea ce privește recuperarea indemnizației de întreținere, nu este de regulă necesară reprezentarea de către un avocat, iar în majoritatea cazurilor nu se percep taxe. În cazul în care reprezentarea de către un avocat este necesară, solicitantul dispune de asistență și consiliere juridică, însă, în unele cazuri, aceasta este condiționată de un test privind mijloacele și fondul cauzei; este posibil ca solicitantului să i se ceară să plătească o contribuție.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

În vederea recuperării indemnizației de întreținere, instanța poate pronunța o hotărâre privind indemnizația pentru copii, pentru soț/soție sau pentru copii/soț (soție). Instanța poate dispune plăți periodice, o sumă forfetară, plăți de decontare sau plăți periodice garantate. În unele cazuri, instanța sau Serviciul privind întreținerea pentru copii pot hotărî că obligația de întreținere trebuie să se aplice retroactiv. Se va ține seama de toate circumstanțele cauzei respective pentru a hotărî dacă obligația de întreținere trebuie să se aplice retroactiv și pentru a stabili sumele corespunzătoare. Se poate solicita instanței în orice moment modificarea hotărârii judecătorești privind întreținerea.

În unele situații, se poate utiliza pensia pentru a se asigura indemnizația de întreținere a soțului/soției. Deși părțile au libertatea de a conveni singure asupra aranjamentelor financiare fără a fi necesară o hotărâre judecătorească, în cazul în care o pensie este împărțită sau în cazul transferului fondurilor de pensie este necesară o hotărâre judecătorească înainte ca furnizorul pensiei să poată acționa.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Persoanele eligibile pentru a primi indemnizație de întreținere sunt menționate în răspunsul la întrebarea 1 de mai sus.

Centrul pentru activități de plată a indemnizațiilor de întreținere (Maintenance Payments Business Centre – MPBC), care face parte din serviciul instanțelor din Anglia și Țara Galilor, se ocupă de plățile către persoanele fizice. Departamentul pentru executarea reciprocă a hotărârilor privind întreținerea (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders – REMO) nu se ocupă de plăți.

Serviciul privind întreținerea pentru copii oferă servicii de calculare, de colectare și de plată a indemnizației de întreținere. În cazul în care părinții plătitori au întârziat cu plata indemnizației sau nu efectuează plata acesteia, Serviciul privind întreținerea pentru copii va interveni pentru deblocarea plăților și pentru plata rapidă a oricăror restanțe de plată a indemnizației de întreținere pentru copii. Serviciul privind întreținerea pentru copii poate utiliza diferite mijloace de executare dacă este cazul.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

În scopul recuperării întreținerii, instanța poate dispune efectuarea plății direct către instanță, poate impune o anumită metodă de plată, poate pronunța o hotărâre de poprire a veniturilor sau poate dispune măsurile menționate mai jos, la solicitarea Serviciului privind întreținerea pentru copii.

Pentru indemnizația de întreținere pentru copii plătită prin intermediul Serviciului privind întreținerea pentru copii, în cazul în care un părinte plătitor nu plătește indemnizația de întreținere datorată, serviciul menționat va lua măsurile necesare pentru a se asigura că acesta achită suma datorată. Serviciul privind întreținerea pentru copii are o serie de competențe pe care le poate utiliza. Printre acestea se află colectarea sumelor direct din veniturile și conturile bancare ale debitorului și introducerea unei acțiuni în instanță (acțiune de executare). În situații extreme, dacă este necesar, se poate solicita instanței să retragă pașaportul sau permisul de conducere al părintelui plătitor și chiar să-l condamne pe acesta la închisoare.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Nu există astfel de norme pentru executarea hotărârilor judecătorești privind întreținerea.

Serviciul privind întreținerea pentru copii trebuie să aibă în vedere bunăstarea copilului care poate fi afectat de eventualele decizii ale acestuia cu privire la termenul în care solicită să se efectueze plata restanțelor și la suma care trebuie plătită de fiecare dată.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

Pentru indemnizația de întreținere pentru copii colectată cu ajutorul Sistemului legal privind întreținerea pentru copii, organizația relevantă este Serviciul privind întreținerea pentru copii (a se vedea mai sus).

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

În ceea ce privește indemnizația de întreținere pentru copii administrată de Serviciul privind întreținerea pentru copii, acesta din urmă poate doar să transmită sumele pe care le primește, acolo unde este cazul. Serviciul nu poate plăti indemnizația de întreținere, parțial sau integral, în locul părintelui care nu locuiește împreună cu copilul.

Autoritatea Centrală pentru Anglia și Țara Galilor (Central Authority for England and Wales – departamentul REMO) nu își poate asuma responsabilitatea pentru efectuarea plăților.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Executarea reciprocă a hotărârilor judecătorești privind întreținerea (REMO) este procesul prin care hotărârile judecătorești în materie de întreținere pronunțate de instanțele din Regatul Unit în favoarea unor persoane cu reședința în Regatul Unit pot fi înregistrate și executate de către instanțe sau alte autorități din alte țări împotriva unor persoane cu reședința în străinătate.

Acesta este un acord bilateral reglementat de convenții sau sisteme convenite la nivel internațional, ceea ce înseamnă că hotărârile judecătorești în materie de întreținere pronunțate de instanțe din alte state în favoarea unor persoane cu reședința în străinătate pot fi înregistrate și executate, în mod similar, de către instanțele din Regatul Unit împotriva unor persoane cu reședința în Regatul Unit.

Modalitatea de depunere a cererii -

O persoană cu reședința în Regatul Unit care dorește să depună o cerere în vederea obținerii indemnizației de întreținere de la o persoană aflată în străinătate ar trebui să se adreseze:

• Centrului pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere competent de la locul de domiciliu al acesteia, indicat la [introduceți hyperlink pentru https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad]

Se poate solicita executarea hotărârii judecătorești în țara în care are reședința plătitorul. Există, de asemenea, proceduri care permit solicitantului să ceară autorităților dintr-o altă țară să emită o hotărâre privind întreținerea în favoarea sa.

Nu este necesar ca solicitantul să angajeze un avocat. Personalul Centrului pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere va informa solicitantul cu privire la formularul pe care trebuie să îl utilizeze și va trimite cererea autorității relevante, și anume, pentru Anglia și Țara Galilor, departamentului REMO.

Departamentul REMO va trimite cererea autorității din cealaltă țară pentru a fi înregistrată și executată împotriva persoanei care își are reședința acolo.

Cererile care provin din afara Regatului Unit trebuie să fie trimise departamentului REMO de către autoritatea străină din țara în care își are reședința solicitantul. Departamentul REMO va înainta cererea Centrului pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere competent în materia cauzei.

În ceea ce privește întreținerea pentru copii, Serviciul privind întreținerea pentru copii poate calcula cuantumul indemnizației de întreținere numai dacă ambii părinți sau copilul și părintele beneficiar au domiciliul stabil în Regatul Unit sau dacă părintele plătitor lucrează în afara Regatului Unit ca funcționar, diplomat, membru al forțelor armate sau lucrător medical detașat britanic sau pentru un angajator care este o societate înregistrată cu statele de plată în Regatul Unit. Veniturile din străinătate ale unei persoane cu domiciliul stabil în Regatul Unit care fac obiectul impozitării în Regatul Unit pot fi luate în considerare pentru calcularea indemnizației de întreținere pentru copii.

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 privind obligația de întreținere, Serviciul privind întreținerea pentru copii poate, de asemenea, să facă apel la alte state membre ale UE pentru a recupera restanțele în materie de întreținere.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Adresele de contact pentru fiecare Centru pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere sunt următoarele:

Pentru persoanele fizice cu domiciliul în Londra Mare:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

E-mail: MEBC.London@justice.gov.uk

Pentru persoanele fizice cu domiciliul în Anglia, în afară de Londra Mare:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

E-mail: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Pentru persoanele fizice cu domiciliul în Țara Galilor:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Telefon: 01656 673 833

E-mail: mebc.wales@justice.gov.uk

Departamentul REMO poate fi contactat la următoarea adresă:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (în Regatul Unit)

+44 20 3681 2757 (internațional)

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Site-ul internet al REMO

În general, Centrele pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere și departamentul REMO nu pot oferi asistență juridică solicitaților sau altor persoane. Cu toate acestea, se pot oferi orientări procedurale de natură generală. Natura exactă a reciprocității existente între Regatul Unit și alte jurisdicții depinde de convenția sau acordul la care cealaltă țară este parte, iar Centrele pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere pot oferi consultanță cu privire la modul în care se aplică diferitele convenții într-un anumit caz.

Noii solicitanți trebuie să se adreseze mai întâi departamentului Opțiuni privind întreținerea pentru copii înainte de face apel la Serviciul privind întreținerea pentru copii. Departamentul Opțiuni privind întreținerea pentru copii poate fi contactat la numărul de telefon 0800 0835 130 din Regatul Unit sau pe site-ul internet al acestuia.

Dacă aveți deja un caz în curs în cadrul Agenției privind întreținerea pentru copii sau în cadrul Serviciului privind întreținerea pentru copii, numărul de telefon de contact al acestora se regăsește în orice corespondență pe care v-au trimis-o.

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

O cerere poate fi formulată prin intermediul autorității sau al instanței care se ocupă de executarea reciprocă din țara în care locuiește solicitantul. Este posibil, de asemenea, ca o cerere dintr-o altă țară să fie trimisă în mod direct departamentului REMO, instanței sau Centrului pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere.

În ceea ce privește întreținerea pentru copii, Serviciul privind întreținerea pentru copii are competența de a calcula cuantumul indemnizației de întreținere numai dacă solicitantul și copilul au reședința într-o altă țară din cadrul Regatului Unit (și anume în Scoția sau în Irlanda de Nord).

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

Datele de contact ale departamentului REMO, ale Centrelor pentru acțiuni de executare a obligației de întreținere și ale Serviciului privind întreținerea pentru copii sunt menționate mai sus. Asistența oferită este descrisă mai sus. Situațiile în care Serviciul privind întreținerea pentru copii poate sau nu să accepte o cerere sunt prezentate în răspunsurile anterioare.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Regatul Unit nu are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007 și, prin urmare, acesta nu se aplică în Anglia și Țara Galilor.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Tuturor cauzelor din Anglia și Țara Galilor li se aplică Legislația Angliei și a Țării Galilor.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

În ceea ce privește recuperarea indemnizației de întreținere, nu este de regulă necesară reprezentarea de către un avocat, iar în majoritatea cazurilor nu se percep taxe. În situația în care reprezentarea de către un avocat este necesară, se oferă asistență și consiliere juridică (Capitolul V), însă aceasta este condiționată, în unele cazuri, de un test privind mijloacele și fondul cauzei; este posibil ca solicitantului să i se ceară să plătească o contribuție. În cadrul consilierii juridice, se poate realiza o evaluare pentru a stabili dacă natura cauzei justifică solicitarea de asistență juridică gratuită integrală.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Regulamentele privind competența și hotărârile judecătorești în materie civilă (întreținerea) din 2011 (SI 1484/2011) sprijină aplicarea Regulamentului (CE) nr. 4/2009 privind obligația de întreținere. Regulamentul 3 și anexa 1 enumeră autoritățile centrale pentru Regatul Unit și indică rolul acestora în transmiterea cererilor. Regulamentul 4 și anexa 2 indică organismele care trebuie să ofere informații autorităților centrale (inclusiv informații privind debitorul) și prevăd norme privind comunicarea corespunzătoare a informațiilor respective de către autoritățile centrale.

Punctul (18) din anexa 1 la Legea privind asistența juridică gratuită, condamnarea și stabilirea pedepselor infractorilor din 2012 stabilește disponibilitatea asistenței juridice gratuite în Anglia și Țara Galilor în conformitate cu Regulamentul privind obligația de întreținere.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 24/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.