În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Obligațiile de întreținere

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

În Scoția există în prezent două sisteme de stabilire a întreținerii: Legea privind obligația de întreținere pentru copii din 1991 a dobândit prioritate, în general, față de Legea privind dreptul familiei (din Scoția) din 1985 și a transferat obligația de întreținere a copiilor din domeniul dreptului privat și din sfera de competență a instanțelor către domeniul public.

Cu toate acestea, Legea privind obligația de întreținere pentru copii se aplică, în general, numai în cazul în care persoana care are în îngrijire copilul, părintele care nu locuiește împreună cu copilul și copilul în cauză au domiciliul stabil în Regatul Unit. În cazul în care Legea din 1991 nu se aplică, intră în funcțiune sistemul mai vechi prevăzut în Legea privind dreptul familiei (Scoția) din 1985.

În temeiul Legii privind obligația de întreținere pentru copii din 1991, numai un „copil care îndeplinește criteriile” (cu alte cuvinte care are cel puțin un părinte care locuiește separat) este eligibil pentru a beneficia de o decizie de acordare a indemnizației de întreținere emise de Serviciul privind întreținerea pentru copii. Un părinte (sau o altă persoană care îndeplinește criteriile) care are în îngrijire un copil poate solicita plata unei indemnizații de întreținere pentru copilul în cauză de la părintele care locuiește separat.

În temeiul Legii privind dreptul familiei (Scoția) din 1985, pensia alimentară este datorată:

 • de către soț soției sale
 • de către soție soțului său
 • de către un părinte copilului său
 • de către o persoană unui copil (cu excepția copiilor încredințați în plasament de către o autoritate publică sau locală sau de către o organizație voluntară) pe care l-a acceptat ca fiind un copil al familiei sale.

Un fost partener civil poate, de asemenea, să aibă obligația de a plăti o indemnizație de întreținere celuilalt fost partener civil.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

În temeiul Legii privind obligația de întreținere pentru copii din 1991, un copil trebuie să aibă:

 • mai puțin de 16 ani;
 • mai puțin de 19 ani și să frecventeze cursuri la zi care nu constituie studii superioare;
 • mai puțin de 18 ani și să fie disponibil pentru muncă sau pentru cursuri de formare destinate tinerilor în perioada în care părintele solicită încă indemnizație de întreținere pentru copilul respectiv.

În temeiul Legii privind dreptul familiei (Scoția) din 1985, un copil este definit astfel:

 • o persoană cu vârsta mai mică de 18 ani;
 • o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani, însă mai mică de 25 de ani și „care efectuează studii în mod rezonabil și corespunzător în cadrul unei instituții de învățământ sau care urmează cursuri de formare în vederea angajării în câmpul muncii sau pentru o meserie, o profesie sau o ocupație.”

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

În cazul în care ambii părinți se află în Scoția sau într-o altă țară din cadrul Regatului Unit, cererea este adresată Serviciului privind întreținerea pentru copii. În cazul în care unul dintre părinți are reședința în afara Scoției, celălalt părinte poate solicita instanței Sheriff Court în a cărei rază teritorială se află să emită o hotărâre judecătorească privind întreținerea, însă trebuie să solicite consultanță juridică în acest sens.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

O solicitare de întreținere pentru un copil poate fi formulate în numele unui părinte sau al altei persoane responsabilă pentru copil, cu condiția ca solicitantului să-i fi fost acordată autoritatea de a face acest lucru sau să dispună de o împuternicire în acest sens. Un copil nu poate solicita întreținerea în nume propriu decât este în vârstă de peste 12 ani și locuiește în Scoția.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Instanța Sheriff Court în a cărei rază teritorială se găsește domiciliul copilului este, în general, competentă. Se pot consulta informații privind instanțele scoțiene pe site-ul internet al instanțelor și tribunalelor scoțiene.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Da, trebuie să se solicite consiliere juridică din partea unui avocat specializat în dreptul familiei.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Se percep taxe judiciare și onorarii, însă se poate formula o cerere către Consiliul pentru asistență juridică gratuită din Scoția (Scottish Legal Aid Board) pentru a obține asistență juridică gratuită.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Instanțele pot impune plata unei indemnizații de întreținere pentru copil sau pentru soț/soție. Cuantumul indemnizației este influențat de o serie de factori, în special venitul plătitorului. Fiecare dintre părți poate solicita modificarea unei hotărâri privind întreținerea printr-o cerere adresată instanței. Cererile de întreținere nu pot viza, de obicei, perioada anterioară datei depunerii cererii, dar acest lucru poate fi totuși admis, la discreția magistratului (Sheriff).

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

În ceea ce privește indemnizația de întreținere pentru copii, aceasta este plătită, în general, părintelui cu care locuiește cu copilul.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

În Scoția sunt disponibile o serie de metode de asigurare a executării. Printre acestea se numără:

 • poprirea veniturilor
 • poprirea fondurilor din conturile bancare sau din alte surse
 • sechestrul asupra terenurilor și clădirilor.

Acțiunile de executare sunt întreprinse în mod obișnuit de către agenți din cadrul instanței Sheriff Court, care sunt agenți independenți ai Curții.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Procedurile de executare din Scoția sunt prevăzute în Legea privind debitorii (din Scoția) din 1987. Legea prevede procedurile legale de executare și impune un nivel de protecție pentru debitor. De exemplu, dispozițiile legii menționate limitează suma care poate fi dedusă de un angajator din salariul debitorului.

Nu există nicio perioadă de prescripție pentru recuperarea unei creanțe privind întreținerea în Scoția. Orice sumă neplătită este recuperabilă atât timp cât debitorul se află în Scoția sau deține în Scoția active care pot fi poprite Cu toate acestea, în cazul în care o instanță din Scoția trebuie să aplice legislația unei alte țări cu privire la o obligație de întreținere, aceasta aplică normele relevante din legislația țării respective.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

Serviciul privind întreținerea pentru copii (Child Maintenance Service) – în cazul în care ambii părinți au domiciliul în Regatul Unit. Autoritatea centrală din Scoția – în cazul în care unul dintre părinți se află în străinătate. Informații privind Autoritatea centrală din Scoția sunt disponibile mai jos.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Nu.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Ar trebui să vă adresați autorității centrale din Scoția.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Scottish Government Justice Directorate
Central Authority and International Law Team
St Andrew’s House (GW15)
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG
Scotland

Tel: 00 44 131 244 3570
00 44 131 244 4829
00 44 131 244 2417

Fax: 00 44 131 244 4848

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

Ar trebui să vă adresați autorității centrale a statului membru în cauză. Fiecare autoritate poate fi contactată direct.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

A se vedea mai sus.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Nu.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

Legea privind dreptul familiei (din Scoția) din 1985 se aplică Regulamentului privind obligația de întreținere. Normele corespunzătoare de drept internațional privat se regăsesc în Norme privind îngrijirea și întreținerea copiilor din 1997, astfel cum au fost modificate.

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

La cerere, în temeiul articolului 56 din regulament, creditorilor li se oferă asistență juridică gratuită în mod automat, cu excepția cazului în care cererea este considerată în mod evident nefondată.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

S-au luat măsuri suplimentare pentru a garanta acordarea de asistență în conformitate cu articolul 51. Printre acestea se numără modificarea legislației, a normelor judiciare și a dispozițiilor privind asistența juridică gratuită.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 05/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.