Družinske preživnine

Če želite zahtevati preživnino, na primer mesečno vzdrževalnino za otroka od starša, ki ne živi z njim, vam zakonodaja EU omogoča, da pri sodišču v matični državi vložite zahtevo za ugotovitev obveznosti dolžnika glede plačila preživnine in določitev njene višine. Taka sodna odločba bo brez težav priznana v drugih državah članicah.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Nova pravila, ki veljajo od junija 2011

Od 18. junija 2011 se uporabljajo nova pravila o preživninskih zadevah. Ta pravila še vedno zagotavljajo sodno varstvo preživninskih upravičencev, saj lahko ti vložijo tožbo pri sodiščih v matični državi. Poleg tega Haaški protokol iz leta 2007 za večino primerov določa pravo, ki se uporablja v preživninskih zadevah, za vse sodne odločbe o preživninah, ki jih izdajo sodišča držav članic, pa je zagotovljen prost pretok v Evropski uniji in jih je mogoče brez dodatnih formalnosti izvršiti v vseh državah članicah. Preživninskim upravičencem in zavezancem je na voljo tudi upravna pomoč držav članic.

Nova pravila se uporabljajo v vseh 27 državah članicah EU vključno z Dansko, kjer se uporabljajo na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko z dne 19. oktobra 2005 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Vendar se na Danskem nekatera pravila ne uporabljajo, zlasti pravila o pravu, ki se uporablja, in o sodelovanju med osrednjimi organi.

Uredba tudi določa, da se upravni organi lahko obravnavajo kot sodišče za preživninske postopke. Seznam teh organov je tu PDF (289 Kb) sl.

Če preživninski zavezanec ali upravičenec živita v tretji državi (ki ni država članica EU), vam bosta Konvencija o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin in Protokol o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti lahko v pomoč pri izterjavi preživnin v tretjih državah, ki so pogodbenice teh mednarodnih instrumentov. Glede odnosov do tretjih držav pogodbenic te konvencije je ta za EU začela veljati 1. avgusta 2014.

Neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je zaradi lažjega izvajanja uredbe o preživninskih obveznostih v praksi in učinkovitega uveljavljanja pravic državljanov po vsej EU pripravila neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih.

Ta neobvezni obrazec je namenjen lažji izterjavi izostalih preživninskih zneskov in je na voljo v 23 jezikih. Obrazcu je priložen tudi praktični vodnik za izpolnjevanje. Obrazec je na voljo v naslednjih oblikah: PDF PDF (981 Kb) sl in XLS Excel (390 Kb) sl.

Zadnja posodobitev: 11/05/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.