Pakkohuutokauppa

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Huutokauppailmoitus julkaistaan ulosottomiehen virallisella ilmoitustaululla, tai kunnallinen viranomainen julkaisee sen tavanomaisesti käyttämällään tavalla. Ilmoitus julkaistaan myös Tšekin huutokauppaportaalissa (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) ja täytäntöönpanotoimien keskusrekisterissä (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

Kiinteistöhuutokaupoissa ulosottomies nimittää asiantuntijan selvittämään kiinteistön tavanomaisen arvon, mukaan lukien mahdolliset kalusteet ja varusteet sekä kiinteistöön liittyvät yksilölliset oikeudet ja puutteet. Ulosottomies määrittää kiinteistön arvon asiantuntijan selvityksen perusteella. Tämän arvon pohjalta määritellään rajahinta, joka on kaksi kolmasosaa ensimmäisen huutokaupan lopullisesta hinnasta.

Irtaimen omaisuuden arvo määritetään hinnoista annetun lain 526/1990 mukaisesti tai ulosottomiehen tai muun täytäntöönpanoviranomaisen arvion perusteella. Jos edellä mainituilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta, arviota laatimaan nimitetään asiantuntija. Rajahinta on kolmannes lopullisesta hinnasta.

2. Kolmannet osapuolet, jotka voivat toimittaa myynnin

Tšekissä on kaksi täytäntöönpanomuotoa.

  • Täytäntöönpano

3. Huutokauppatyypit, joihin sääntöjä ei välttämättä sovelleta täysimääräisesti

Kaikkiin pakkohuutokauppoihin sovelletaan lain 99/1963 (siviiliprosessilaki) ja lain 120/2001 (täytäntöönpanolaki) asiaankuuluvia säännöksiä sekä täytäntöönpanotoimia ja muita toimia koskevista menettelyistä annetun täytäntöönpanoasetuksen 418/2001 säännöksiä.

4. Kansalliset varallisuusrekisterit

Tšekissä on käytössä seuraavat julkiset rekisterit, joihin varallisuus kirjataan:

  • Kiinteä omaisuus – kiinteistörekisteri (katastr nemovitostí)
  • Irtain omaisuus – ajoneuvorekisteri (registr vozidel), alusrekisteri (plavební rejstřík) ja ilma-alusrekisteri (letecký rejstřík)
  • Arvopaperit – Arvopaperikeskus (Centrální depozitář cenných papírů)

5. Tietokannat, joista velkojat voivat selvittää velallisen varat ja velat

Tšekin tasavallan velallisten keskusrekisteri (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz) pitää velallisista luetteloa, johon sekä velkojat että velalliset voivat tutustua. Rekisteriin tutustuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä.

6. Pakkohuutokauppa internetissä

Huutokauppailmoituksessa on aina ilmoitettava, missä huutokauppa järjestetään. Se voidaan järjestää myös internetissä. Valtiolla ei kuitenkaan ole virallista verkkosivua verkkohuutokauppoja varten. Epävirallisia portaaleja ovat https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz ja http://www.drazby-exekutori.cz. Osallistuakseen huutokauppaan osallistujien on todistettava henkilöllisyytensä ja maksettava vakuus.

Päivitetty viimeksi: 05/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.