Pakkohuutokauppa

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

1. Ulosmitatun omaisuuden myynnistä ilmoittaminen ja myyntikohteen hinnoittelu

Ulosmittaus tarkoittaa sitä, että ulosottomies ottaa haltuunsa velallisen omistaman esineen (siviiliprosessilain 954 §) tai kiinteän omaisuuden tai velallisella olevan, kiinteään omaisuuteen kohdistuvan esineoikeuden (siviiliprosessilain 992 §). Ulosottomies laatii tästä toimenpiteestä pöytäkirjan täysi-ikäisen henkilön läsnä ollessa. Ulosmitattavan omaisuuden arvon arvioi ulosottomies tai tämän palkkaama asiantuntija. Jos kyseessä on kiinteä omaisuus, on aina hankittava riippumattoman asiantuntijan arvio sen käyvästä arvosta.

Ulosmittauspöytäkirjassa on esitettävä seuraavat tiedot:

  1. tarkka kuvaus ulosmitatusta irtaimesta omaisuudesta, jonka ominaislaadusta ei saa olla epäselvyyttä;
  2. ulosottomiehen tai asiantuntijan arvio ulosmitatun omaisuuden arvosta;
  3. lähtöhinta, jonka kiinteän omaisuuden osalta on oltava ulosmitatun kiinteän omaisuuden markkina-arvo;
  4. tiedot asiakirjasta, johon täytäntöönpano perustuu, velalliselle tiedoksi annetusta täytäntöönpanomääräyksestä ja ulosmitatun omaisuuden arvioidusta arvosta;
  5. huutokaupan ajankohta (huutokauppa on järjestettävä, kun huutokaupasta on kulunut vähintään seitsemän (7) kuukautta, mutta enintään kahdeksan (8) kuukautta), järjestämispaikka ja huutokaupanpitäjän nimi.

Ote ulosmittauspöytäkirjasta, johon sisältyy pakkotäytäntöönpanoa vaatineen sekä sen kohteena olevan henkilön etu- ja sukunimi, lyhyt kuvaus ulosmitatusta omaisuudesta, huutokaupan lähtöhinta, huutokaupanpitäjän nimi ja tarkka osoite, huutokaupan järjestämispaikka, päivämäärä ja kellonaika, on saatavilla 15 päivän ajan ulosmittauksen täytäntöönpanosta julkisia huutokauppoja koskevalla verkkosivustolla (jota ylläpitää oikeusalan toimijoiden vakuutusrahasto).

Jos edellä kuvatut muotovaatimukset eivät täyty, huutokauppa on tehoton eikä sitä saa toimittaa.

2. Kolmannet osapuolet, jotka voivat toimittaa myynnin

Ulosmitattu irtain omaisuus myydään verkkoalustan välityksellä. Huutokaupan toimittaa sen tuomiopiirin notaari, jonka alueella omaisuus ulosmitattiin (siviiliprosessilain 959 §). Ulosmitattu kiinteä omaisuus huutokaupataan vastaavasti verkkoalustan välityksellä, ja huutokaupan toimittaa sen tuomiopiirin notaari, jonka alueella kiinteä omaisuus sijaitsee (siviiliprosessilain 998 §).

Huutokauppa toteutetaan sähköisillä tarjouspyynnöillä sen jälkeen, kun tarjoajat ovat antaneet tarjousvakuuden ja heidän henkilöllisyytensä on todennettu sähköisissä järjestelmissä siviiliprosessilain 959 §:n mukaisesti. Huutokaupat järjestetään arkipäivisin, erityisesti keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, siinä rauhantuomioistuimessa (eirinodokeio), jonka tuomiopiirin alueella ulosmittaus toimitettiin.

3. Huutokauppatyypit, joihin sääntöjä ei välttämättä sovelleta kaikilta osin

Erityisten omaisuuserien ulosmittaus (siviiliprosessilain 1022–1033 §):

Ulosmittaus voi kohdistua myös sellaisiin täytäntöönpanon kohteena olevan henkilön omistusoikeuksiin, joita ei voida ulosmitata siviiliprosessilain 953 §:n 1 ja 2 momentissa, 982 §:ssä tai 992 §:ssä säädetyllä menettelyllä. Tällaisia ovat muun muassa teollis- ja tekijänoikeudet, patenttioikeudet, tekijänpalkkiot elokuvista sekä vastasuoritukseen perustuvat saatavat kolmansilta edellyttäen, että näiden oikeuksien siirtäminen on sallittua aineellisoikeudellisten säännösten nojalla (siviiliprosessilain 1022 §).

Jos ulosmitattu oikeus on määrätty huutokaupattavaksi, rauhantuomioistuin nimittää huutokaupanpitäjän (siviiliprosessilain 1026 §). Tällaiseen huutokauppaan sovelletaan irtaimen omaisuuden huutokauppaa koskevia, voimassa olevia määräyksiä.

4. Kansalliset varallisuusrekisterit

Ei ole.

5. Tietokannat, joita velkoja voi käyttää velallisen varallisuuden tai saatavien selvittämiseksi

Käytössä ei ole tietokantoja, joiden avulla voitaisiin selvittää velallisen varallisuus tai saatavat. Käytössä on ainoastaan julkisten tulojen riippumattoman viraston (AADE) (Aneksartiti Arhi Dimosion Esodon, ΑΑΔΕ) ylläpitämä keskusjärjestelmä, johon tietyillä viranomaisilla (muun muassa syyttäjälaitoksella, veroviranomaisella ja rahanpesun torjunnasta vastaavalla viranomaisella) on pääsy ja josta käyvät ilmi Kreikan pankeissa olevat pankkitilit.

6. Pakkohuutokauppa internetissä

Vuoden 2018 alusta kaikki huutokaupat toteutetaan sähköisesti verkkoalustan eauction.gr kautta.

Päivitetty viimeksi: 14/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.