Pakkohuutokauppa

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

1. Ulosmitatun omaisuuden myynnistä ilmoittaminen ja myyntikohteen hinnoittelu

Ulosmittaus ei välttämättä johda siihen, että ulosmitattu omaisuus myydään.  Sen sijaan velkoja ja velallinen voivat sopia asioistaan.  Jos velkojia on useita, on päästävä sopimuksen niiden kaikkien kanssa, jotta myynti vältettäisiin.  Jos sopimusta ei synny, tuomioistuin antaa määräyksen pakkohuutokaupasta.

Asiantuntija määrittelee ulosmitatun omaisuuden (perus)arvon, jos on kyse kiinteästä omaisuudesta.  Jos on kyse irtaimesta omaisuudesta, huutokaupassa tehdyt ostotarjoukset alkavat nollasta ja omaisuuden arvo on yhtä kuin korkein huudettu tarjous.  Jos irtaimesta omaisuudesta on pyydetty arvio, ostotarjousten tekeminen ei ala nollasta vaan alin tarjous on 60 prosenttia arvioidusta hinnasta.

Ulosmitatusta omaisuudesta ilmoitetaan tuomioistuinten tiedotuksia julkaisevalla valtionhallinnon verkkosivustolla, myynnin toteuttavan huutokaupanpitäjän verkkosivustolla ja päivälehdissä (yleensä myynti-ilmoitus julkaistaan kahdessa päivälehdessä kerran kuukaudessa). Lisäksi ilmoitus pannaan nähtäville tuomioistuinrakennuksessa, jossa huutokauppa toimitetaan.

Ulosmitattua, myytävää omaisuutta koskevia tietoja ja omaisuuteen liittyviä asiakirjoja voi saada tuomioistuinten tiedotuksia julkaisevalta valtionhallinnon verkkosivustolta sekä myynnin toteuttavan huutokaupanpitäjän verkkosivustolta.  Kuka tahansa voi pyytää kyseisiä tietoja.

Kuka tahansa voi pyytää tuomioistuimelta mahdollisuutta tutustua ulosmitattuun, myytäväksi tarkoitettuun omaisuuteen, jos on kyse kiinteästä omaisuudesta.  Ennen kiinteän omaisuuden myyntiä tuomioistuimen asiantuntija laatii raportin kiinteistön kunnosta. Tämä raportti on julkinen.  Irtain omaisuus on kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä kaksi tuntia ennen myynnin aloittamista.

Myyntipäivänä tarjoukset tehdään suullisesti huutokaupanpitäjälle, jonka tuomioistuin on määrännyt myymään omaisuuden.

Huutokaupan voittanut henkilö saa huutamansa omaisuuden haltuunsa vain jos hän maksaa koko kauppahinnan. Osamaksua ei hyväksytä.  Kiinteän omaisuuden osalta koko kauppahinta on maksettava tuomioistuimelle seitsemän päivän kuluessa myynnistä ja irtaimen omaisuuden osalta 24 tunnin kuluessa.   Sähköinen maksu ei ole mahdollinen, vaan maksu on tehtävä tuomioistuimen kirjaamossa.

2. Kolmannet osapuolet, jotka voivat toimittaa myynnin

Myynnin toimittaa tuomioistuimen valtuuttama huutokaupanpitäjä. Myyntitoimeksiantoa ei voi siirtää kolmansille henkilöille.

3. Huutokauppatyypit, joihin sääntöjä ei välttämättä sovelleta täysimääräisesti

Näitä sääntöjä sovelletaan kaikentyyppisiin huutokauppoihin.

4. Kansalliset varallisuusrekisterit

Maltalla on seuraavat kansalliset varallisuusrekisterit:

Kiinteä omaisuus – väestörekisteri (Ir-Reġistru Pubbliku) ja kiinteistörekisteri (r-Reġistru tal-Artijiet)

Irtain omaisuus – Maltan liikenteen (Transport Malta) ajoneuvo-, alus- ja ilma-alusrekisteri

Yhtiöiden osakkeet ja osuudet – Maltan rahoituspalveluviranomainen ja Maltan arvopaperipörssi

Muut rahoitusvälineet – Maltan arvopaperipörssi

Tavaramerkit ja patentit – Kauppaministeriö

Mainitut julkiset viranomaiset pitävät näitä rekistereitä yllä sähköisesti.  Joissakin näistä rekistereistä tiedot ovat yleisön käytettävissä sähköisesti.  Väestörekisterin ja Maltan rahoituspalveluviranomaisen tiedot ovat yleisön käytettävissä maksua vastaan.  Maltan liikenteen rekisterit eivät ole yleisön käytettävissä.  Maksu Maltan rahoituspalveluviranomaisen tiedoista voidaan tehdä verkossa.  Maksu väestörekisterin tiedoista on tehtävä väestörekisterin toimistossa.

5. Tietokannat, joista velkojat voivat selvittää velallisen varallisuuden tai saatavat

Velkojat voivat hyödyntää kiinteää omaisuutta ja yhtiöitä koskevia tietokantoja.  Maltan rahoituspalveluviranomainen tarjoaa suoran sähköisen yhteyden yhtiöitä koskeviin rekisteritietoihin.  Kiinteää omaisuutta koskevia tietoja velkojat saavat väestörekisteristä ja kiinteistörekisteristä.  Mainittujen rekistereiden käyttämiseen ei tarvita lupaa.

6. Pakkohuutokauppa internetissä

Huutokauppatarjouksia ei voi tehdä verkossa.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.