Sudske dražbe

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Cijena zaplijenjene imovine određuje se na temelju trenutačnih cijena na ciparskom tržištu. U slučaju zaplijenjene nekretnine, dražbovatelj, nakon što procijeni njezinu vrijednost, određuje najnižu cijenu po kojoj se ona može prodati („rezervna cijena”). Ako se ne postigne rezervna cijena, nekretnina se ne prodaje.

Kad je riječ o pokretninama, nakon što sudski izvršitelji u skladu s nalogom o zapljeni pokretnina zaplijene takvu imovinu u korist vjerovnika, određuju njezinu minimalnu cijenu na temelju trenutačnih tržišnih cijena i potom pokreću prodaju pokretnina. Ako se ne postigne minimalna cijena, sudski izvršitelji mogu ponoviti dražbu.

Obavijesti o dražbama objavljuju se u dnevnim novinama. Ako se na dražbu stavljaju nekretnine, obavijesti se objavljuju u općini ili kotaru u kojem se nekretnina nalazi, kao i na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

2. Treće osobe koje mogu voditi postupak prodaje

Prodaju imovine na dražbi mogu vršiti kvalificirani privatni dražbovatelji. Dražbovatelj je odgovarajuća osoba koju imenuje Zemljišnoknjižni i geodetski odjel Ministarstva unutarnjih poslova Republike Cipra, kvalificirana za vođenje prisilne prodaje imovine na javnim dražbama.

Kad je riječ o pokretninama, svaka prodaja radi izvršenja presude obavlja se na javnoj dražbi koju vode sudski izvršitelji zaposleni u Sudskoj službi Cipra i koji su ovlašteni za prodaju zaplijenjenih pokretnina u vezi s izvršenjem naloga za zapljenu pokretnina u korist vjerovnika.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Postoje slučajevi u kojima dražbu pokretnina provode sami vjerovnici, bilo poduzeća (npr. banke) bilo fizičke osobe, ako izvršenjem sudskog naloga njima trebaju pripasti pokretnine dužnika. Ti slučajevi podliježu drukčijim pravilima od onih koja vrijede za javne dražbe, kako je propisano zakonodavstvom koje je na snazi.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

U Cipru se vode sljedeći imovinski registri:

  1. Ciparski zemljišnoknjižni i geodetski odjel vodi registar u kojem su evidentirani svi vlasnički listovi za nekretnine građana.
  2. Odjel za cestovni promet vodi registar svih vozila registriranih u Republici Cipru.
  3. Odjel za trgovačku mornaricu Cipra vodi ciparski registar brodova, u kojem su registrirani svi brodovi i/ili plovila.
  4. Odsjek za trgovačka društva u Odjelu voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja vodi registar trgovačkih društava, zadruga i trgovačkih imena registriranih u Cipru.
  5. Odjel za civilno zrakoplovstvo vodi ciparski registar zrakoplova i zadužen je za upise, prijenose i brisanja zrakoplova iz registra.
  6. Odsjek za intelektualno i industrijsko vlasništvo u okviru Odjela za trgovačka društva vodi registar žigova.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu ili tražbine dužnika

Internetska stranica Odjela voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja nudi jednostavan pristup registru osoba u stečaju ili likvidiranih trgovačkih društava, u kojima vjerovnik može pronaći informacije o financijskoj sposobnosti dužnika. Međutim, ne postoje elektroničke baze podataka kojima vjerovnik može pristupiti i izravno dobiti informacije o imovini dužnika. Vjerovnik naveden u presudi može sam ili posredstvom odvjetnika pretraživati zemljišne knjige koristeći se ovjerenom preslikom presude ili sudskog poziva kako bi dobio informacije o nekretninama registriranima na ime dužnika.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

U Cipru nema sudskih dražbi koje se provode na internetu.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.