Sudske dražbe

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena ovršene imovine

Obavijesti o dražbama objavljuju se na službenoj oglasnoj ploči sudskog izvršitelja ili ih objavljuje općinsko tijelo na uobičajeni način. Objavljuju se i na Portalu za dražbe (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) i u središnjem registru izvršnih postupaka (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

Kad je riječ o dražbi nekretnina, sudski izvršitelj imenuje stručnjaka koji će utvrditi uobičajenu vrijednost nekretnine, uključujući sve elemente i opremu te pojedinačna prava i nedostatke povezane s nekretninom. Na temelju izvješća vještaka sudski izvršitelj određuje vrijednost imovine. Ta vrijednost služi kao osnova za rezervnu cijenu, koja iznosi dvije trećine dobivene cijene za prvu dražbu.

Za pokretnu imovinu vrijednost se određuje u skladu sa Zakonom o cijenama br. 526/1990 ili na temelju procjene ovršitelja / sudskog izvršitelja. Ako su znanje i iskustvo te osobe nedostatni, imenuje se stručnjak koji će provesti procjenu. Rezervna cijena iznosi jednu trećinu konačne cijene.

2. Treće osobe koje mogu voditi dražbu

U Češkoj postoje dvije vrste izvršnih postupaka.

  • Izvršni postupak

3. Vrste dražbi na koje se neka pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Sve sudske dražbe uređene su odgovarajućim odredbama Zakona br. 99/1963 (Zakon o parničnom postupku), Zakona br. 120/2001 (Zakon o izvršnim postupcima) i Provedbene uredbe br. 418/2001 o izvršnim postupcima i drugim aktivnostima.

4. Informacije o nacionalnom registru imovine

Imovina se evidentira u sljedećim javnim registrima:

  • nekretnine: zemljišne knjige (katastr nemovitostí)
  • pokretna imovina: registar vozila (registr vozidel), registar plovila (plavební rejstřík) i registar zrakoplova (letecký rejstřík)
  • vrijednosni papiri: središnji depozitorij vrijednosnih papira (Centrální depozitář cenných papírů)

5. Informacije o bazama podataka za vjerovnike za identifikaciju robe i tražbina dužnika

Popis dužnika vodi se u Središnjem registru dužnika Češke Republike (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz) kojem mogu pristupiti vjerovnici i dužnici. Za pristup je potrebna registracija koja je besplatna.

6. Ostale informacije o sudskoj prodaji na internetu

Mjesto održavanja dražbe, koje može biti i na internetu, uvijek mora biti navedeno u obavijesti o dražbi. Međutim, država ne upravlja nijednom službenom domenom za održavanje dražbi. Neki od neslužbenih portala su https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.czhttp://www.drazby-exekutori.cz. Ako žele sudjelovati u dražbi, sudionici se moraju autentificirati i uplatiti polog.

Posljednji put ažurirano: 05/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.