Sudske dražbe

Sudska dražba je postupak putem kojeg se organizira javna dražba dužnikove imovine u svrhu prikupljanja novca potrebnog za namirivanje vjerovnikovih potraživanja. Dražbu može organizirati sudac, njegov ovlaštenik, nadležno tijelo ili drugi javni ili privatni subjekti (ovlašteni u skladu sa zakonodavstvom pojedinih zemalja.

Definicija

Sudskoj dražbi obično prethodi zapljena, postupak kojim vjerovnik ili nadležno tijelo utvrđuju i osiguravaju dostatna sredstva za namiru potraživanja. Zaplijeniti se može pokretna i nepokretna imovina, kao i zajmovi dužnika prema trećoj osobi. Međutim, u slučaju zajmova ovršni postupak ne zaustavlja se prodajom, nego prenošenjem dužnikova zajma na njegova vjerovnika.

Postoje različite vrste sudskih dražbi u zemljama EU-a, čija nacionalna zakonodavstva predviđaju odgovarajući pravni okvir. U nekim se zemljama EU-a sudska dražba može održavati putem interneta, čime se izbjegava osobno pojavljivanje sudionika pred sucem, na sudu ili u drugim javnim ili privatnim subjektima.

Sudsku dražbu obično vodi sudac, koji povjerava prodaju trećoj osobi (neovisnom stručnjaku ili poduzeću ovlaštenom za obavljanje te zadaće), ali je mogu u cijelosti voditi i drugi subjekti (npr. sudski izvršitelj ili neko drugo izvršno tijelo) i obično je oglašena na odgovarajući način.

Na nacionalne će se stranice podaci početi uskoro dodavati. Ako je zastava odgovarajuće zemlje s desne strane ove stranice sive boje, to znači da podaci još nisu dodani.

Rječnik pojmova povezanih sa sudskim dražbama

 1. Dodjela – imovina za prodaju na kraju sudske dražbe dodjeljuje se osobi koja je ponudila najvišu cijenu.
 2. Osnovna cijena – vrijednost zaplijenjene dužnikove imovine (nekretnine ili osobna imovina) koja je ovršena na zahtjev vjerovnika ili nadležnog tijela.
 3. Nadmetanje s drugim osobama / poduzećima – nadmetanje za određeni dio imovine ponuđene na sudskoj dražbi.
 4. Protuponuda – nova ponuda osobe/poduzeća za neku stavku na sudskoj dražbi, po višoj cijeni kako bi se osigurala kupovina.
 5. Polog – za sudjelovanje u sudskoj dražbi potrebno je dati polog prije njezina početka. Polog se vraća po završetku sudske dražbe, ako ne kupe ponuđenu imovinu.
 6. Stručnjak koji procjenjuje vrijednost zaplijenjene imovine – stručnjak (na odgovarajućem tržištu) koji obično procjenjuje vrijednost imovine. Stručnjak mora odrediti poštenu tržišnu vrijednost imovine, uzimajući u obzir opću situaciju na tom tržištu te stanje u kojem se nalazi.
 7. Osoba ili poduzeće nadležni za prodaju – osoba ili poduzeće odgovorni za davanje informacija zainteresiranima za kupovinu imovine, oglašivanje njezine prodaje, vođenje postupka nadmetanja na dražbi itd.
 8. Mogućnost prethodnog gledanja imovine za prodaju – prilika za potencijalne kupce da vide predmetnu stavku te njezino stanje (putem fotografija ili osobno).
 9. Oglašivanje prodaje – sudac, njegov ovlaštenik ili nadležno tijelo prije prodaje imovine na sudskoj dražbi moraju oglasiti tu prodaju (način i vrijeme prodaje imovine). Sudske dražbe obično se oglašuju na internetu, ali često i u novinama.
 10. Zaplijenjena imovina – dužnikova imovina (nekretnine ili osobna imovina) koja je ovršena na zahtjev vjerovnika ili nadležnog tijela ako dužnik dobrovoljno ne namiri svoje dugovanje. Vjerovnik ili nadležno tijelo prije zapljene moraju dužniku poslati nalog za zapljenu. To je isprava u kojoj vjerovnik ili nadležno tijelo navode imovinu koja će se upotrijebiti za namiru dugovanja.
 11. Prijenos – isprava o prijenosu vlasništva imovine na dražbi s dužnika na kupca.

Popis zemalja EU-a u kojima se već organiziraju internetske sudske dražbe

 1. Austrija (u suradnji s Njemačkom)
 2. Hrvatska
 3. Estonija
 4. Finska
 5. Njemačka (u suradnji s Austrijom)
 6. Mađarska
 7. Italija
 8. Latvija (samo za ovršne postupke povezane s nepokretnom imovinom)
 9. Portugal
 10. Španjolska
 11. Nizozemska (samo za ovršne postupke povezane s nepokretnom imovinom)
 12. Slovenija (samo za ovršne postupke povezane s nepokretnom imovinom).
Posljednji put ažurirano: 05/05/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.