Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sudske dražbe

Engleska i Wales

U sljedećem odjeljku navode se odredbe u Engleskoj i Walesu koje se odnose na oduzimanje imovine kao načina povrata dugovanja.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

U Engleskoj i Walesu više ne postoji obveza da sudac okružnog suda odobri i imenuje poduzeća za preseljenje i voditelje dražbi. Odjeljkom 41. Priloga 12. Zakonu o sudovima i izvršenju odluka predviđa se prodaja robe na javnim dražbama ako sud ne naloži drukčije.

Poduzeća za preseljenje i voditelji dražba prijavljuju se pojedinom sudu i podnose informacije o svojim cijenama i postojećem osiguranju što omogućuje donošenje odluka o imenovanju na lokalnoj razini. Povjerenstvo upravitelja donosi službenu odluku o tome koje će se poduzeće koristiti na temelju dostavljenih podataka i cijena.

Nakon imenovanja u sudskom uredu bit će istaknut popis na kojem su navedena imena i adrese imenovanih poduzeća. Popis će se svake godine ažurirati prije isteka pojedine potvrde o osiguranju. Ako je moguće, odabrani izvođači redovito će se izmjenjivati. Osnovna pravila primjenjuju se ako je moguće redovito koristiti usluge samo jednog poduzeća.

Najmanje sedam dana prije prodaje izvršitelj mora poslati dužniku i svim suvlasnicima obavijest o prodaji.

Nakon prodaje i primitka sredstava ostvarenih od prodaje od voditelja dražbe izvršitelj / upravitelj isporuke dužan je potvrditi da je obračunata sva roba nad kojom je preuzet nadzor i koja je zaplijenjena. Nalog treba biti prikladno ovjeren.

Daljnje pojedinosti o preseljenju, skladištenju i prodaji nadzirane robe potražite u Pravilnicima 34. – 43. Pravilnika o preuzimanju nadzora nad robom.

Posljednji put ažurirano: 10/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.