Sudske dražbe

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Postupak izvršenja u pogledu zaplijenjene imovine ne vodi nužno do prodaje te imovine. Vjerovnik i dužnik mogu umjesto toga sklopiti sporazum. Ako je vjerovnika više, sporazum se mora postići sa svima da bi se izbjegla prodaja. Ako se sporazum ne postigne, sud nalaže prodaju.

Osnovnu vrijednost u slučaju nekretnina utvrđuje vještak koji procjenjuje vrijednost zaplijenjene imovine. U slučaju pokretnina vrijednost utvrđuje osoba koja tijekom prodaje ponudi najveću cijenu, s obzirom na to da je početna ponuda jednaka nuli. Ako se traži da se utvrdi vrijednost pokretnine, početna ponuda nije nula, već 60 % procijenjene cijene.

Prodaja zaplijenjene imovine oglašava se na internetskoj stranici vlade na kojoj se pružaju sudske usluge, na internetskoj stranici dražbovatelja koji vrši prodaju, u dnevnim novinama (obično se obavijest o prodaji objavljuje jednom mjesečno u dvjema dnevnim novinama) i obavijestima u zgradi suda gdje će se prodaja održati.

Opis zaplijenjenog predmeta koji se nudi na prodaju i pripadajući dokumenti dostupni su na internetskoj stranici vlade na kojoj se pružaju sudske usluge i internetskoj stranici dražbovatelja koji vrši prodaju. Sve zainteresirane osobe mogu zatražiti pristup tim informacijama.

Kad je riječ o nekretnini, osobe koje žele pogledati zaplijenjeni predmet ponuđen na prodaju mogu sudu podnijeti zahtjev za to. Prije prodaje nekretnine sudski vještak uvijek sastavlja izvješće o stanju nekretnine, koje se objavljuje. Ako je riječ o pokretninama, zainteresirane osobe mogu ih pogledati dva sata prije početka prodaje.

Na dan prodaje ponude se usmeno daju dražbovatelju kojeg je sud imenovao da vodi prodaju imovine.

Kupac imovine nakon dražbe ne polaže samo dio cijene, već mora platiti njezinu punu cijenu. U slučaju nekretnina cijeli se iznos mora položiti na sudu u roku od sedam dana od dana prodaje, a u slučaju pokretnina puna cijena plaća se u roku od 24 sata nakon prodaje. Uplata se ne može izvršiti elektronički već samo u tajništvu suda.

2. Treće osobe koje mogu voditi postupak prodaje

Prodaju u nadležnosti suda vrši dražbovatelj kojeg je imenovao sud i ni jedna treća osoba ne može voditi taj postupak.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Ne postoje vrste dražbi na koje se ta pravila ne primjenjuju u cijelosti.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

Postoje sljedeći nacionalni registri imovine:

Nekretnine – Javni registar i Zemljišne knjige

Pokretnine – Transport Malta, agencija za vozila, plovila i zrakoplove

Dionice i udjeli u trgovačkim društvima – Malteška agencija za financijske usluge i Malteška burza

Drugi financijski instrumenti – Malteška burza

Žigovi i patenti – Ministarstvo za trgovinu

Predmetne državne službe te registre vode elektronički. Nekima od njih građani mogu pristupiti elektronički. Javnost može pristupiti Javnom registru i registru Malteške agencije za financijske usluge uz plaćanje naknade. Registri agencije Transport Malta nisu dostupni javnosti. Pristup registru Malteške agencije za financijske usluge može se platiti na internetu. Za pristup Javnom registru uplata se mora izvršiti u uredu Javnog registra.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu i tražbine dužnika

Vjerovnik ima pristup bazama podataka u vezi s nekretninama i trgovačkim društvima. Malteška agencija za financijske usluge omogućuje izravan internetski pristup registru trgovačkih društava. Informacijama o nekretninama vjerovnik može pristupiti u Javnom registru i Zemljišnim knjigama. Dodatna autorizacija nije potrebna, ni za izravan pristup Malteškoj agenciji za financijske usluge ni za pristup Javnom registru i Zemljišnim knjigama.

6. Ostale informacije o internetskim sudskim dražbama

Ne postoji mogućnost podnošenja ponuda na internetu tijekom dražbe.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.