Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudske dražbe

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Ured za izvršenje sudskih odluka (EJO) jest odjel Sudske službe Sjeverne Irske (izvršne agencije Ministarstva pravosuđa) i odgovoran je za izvršenje sudskih odluka u građanskim stvarima u vezi s novcem, robom i imovinom u Sjevernoj Irskoj. Zakonom o izvršenju sudskih odluka iz 1981. (Sjeverna Irska) omogućuje se zapljena i prodaja robe za namirenje iznosa novca čiji se povrat može zahtijevati na pravnoj osnovi.

Ured za izvršenje sudskih odluka (EJO) ima niz ovlasti za izvršenje naplate dugovanja na osnovi sudskog naloga kojim se utvrđuje iznos za naplatu. Te ovlasti uključuju donošenje naloga za zapljenu na temelju članka 31. Zakona o izvršenju sudskih odluka iz 1981. (Sjeverna Irska).

Na temelju zakona iz 1981. Ured za izvršenje sudskih odluka ima pravo zaplijeniti i prodati imovinu na dražbi te iskoristiti neto sredstva ostvarena od prodaje (nakon plaćanja troškova zapljene) za namirenje neplaćenih dugovanja (vidjeti članke 31., 34. i 40. zakona iz 1981.). Pri izvršenju naloga o zapljeni Ured za izvršenje sudskih odluka ima pravo, na temelju članka 38. zakona iz 1981., stupiti na svako zemljište koje posjeduje ili kojim se koristi dužnik, njegov supružnik ili bilo koji njegov tuženik ili, u određenim okolnostima, na zemljište koje posjeduje ili kojim se koristi bilo koja druga osoba.

Ured za izvršenje sudskih odluka može izdati takvu vrstu naloga (nakon podnošenja zahtjeva sucu na temelju pravila 30. stavka 1. Pravila o izvršenju sudskih odluka iz 1981. (Sjeverna Irska)) kada se čini da postoji roba koju se može zaplijeniti u količini dovoljnoj za namirenje duga. U praksi će ured pokušati pronaći druga odgovarajuća sredstva izvršenja kao što je nalog o zapljeni dohotka (pri čemu se određeni iznos novca odbija od plaće dužnika) prije donošenja odluke o podnošenju zahtjeva sucu za izdavanje naloga o zapljeni.

Postoje ograničenja u pogledu vrste robe koja se može zaplijeniti (primjerice nije moguće zaplijeniti odjeću i osnovni namještaj u kućanstvu (vidjeti članak 33. zakona iz 1981.)).

Pravilima 30. – 33. Pravilnika o izvršenju sudskih odluka iz 1981. (Sjeverna Irska) utvrđuje se postupak kojeg se mora pridržavati Ured za izvršenje sudskih odluka u pogledu donošenja naloga o zapljeni.

Posljednji put ažurirano: 18/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.