Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sudske dražbe

Škotska

U sljedećem odjeljku navode se odredbe u Škotskoj koje se odnose na oduzimanje imovine kao načina povrata dugovanja.

Sadržaj omogućio
Škotska

U Škotskoj se imovina može oduzeti kao način povrata dugovanja ako je dug priznat sudskim putem i u nekim drugim slučajevima, uključujući i ako je odobren u određenim službenim „dokumentima o dugovanju”.  Postupci koji se upotrebljavaju za oduzimanje imovine poznati su kao: zadržavanje (upotrebljava se za zamrzavanje imovine koja pripada dužniku, ali je u posjedu treće osobe); zapljena (upotrebljava se za oduzimanje imovine koja pripada dužniku i koja je u njegovu posjedu); i iznimna zapljena (upotrebljava se za oduzimanje imovine koja nije osnovna i koja se nalazi u nekretnini u kojoj živi dužnik).  U nekim slučajevima odgovarajućim postupcima omogućuje se da dužnikova imovina bude predmet dražbe uz sudski nadzor.

U drugom dijelu Zakona o namirenju dugovanja i zapljeni (Škotska) iz 2002. (zakon iz 2002.) utvrđuju se postupci koji se moraju poštovati prilikom zapljene imovine.  U roku od 14 dana nakon provedbe zapljene sudski službenik (sheriff officer) mora podnijeti izvješće lokalnom sudu (Sheriff Court).  Nakon primitka izvješća sudski službenik može dogovoriti uklanjanje zaplijenjenih predmeta i njihovu prodaju na javnoj dražbi kojoj on mora prisustvovati kako bi zabilježio koji su predmeti prodani i po kojoj cijeni.  Novac dobiven od prodaje na dražbi može se upotrijebiti za plaćanje naknada i troškova sudskog službenika, a potom za plaćanje vjerovnika.  Sav višak vraća se dužniku.  Ako se predmeti ne prodaju, oni prelaze u vlasništvo vjerovnika.  Iako se dražba zaplijenjene robe obično održava u dražbenom centru, ako to nije moguće provesti, u zakonu iz 2002. postoji odredba o održavanju dražbe na drugom mjestu, osim u nekretnini u kojoj živi dužnik.

Ako je roba zadržana, a dužnik nije potpisao ovlaštenje kojim se omogućuje prepuštanje robe vjerovniku kako bi on nad njom stekao vlasništvo, vjerovnik mora pred sudom pokrenuti postupak za prijenos imovine.  Postupak za prijenos imovine jest zahtjev koji se podnosi sudu da odobri prepuštanje robe vjerovniku koji ih potom može prodati kako bi djelomično ili u cijelosti namirio iznos koji mu se duguje.

Posljednji put ažurirano: 30/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.