Sudske dražbe

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Dražbe se oglašavaju u obavijestima koje se objavljuju u rubrici Administración de Justicia (Pravosudna uprava) portala B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, Službeni list) i na samom portalu za dražbe.

Vrijednost imovine utvrđuje se u okviru pravnih postupaka uspostavljenih za tu namjenu (članak 637. Zakona o parničnom postupku, Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC), pri čemu se imenuju vještaci. To u nekim slučajevima nije potrebno jer je vrijednost za potrebe dražbe već utvrđena, primjerice u ovrhama. Utvrđivanje vrijednosti nije potrebno ni u slučaju dobrovoljnih dražbi na kojima se imovina može staviti na prodaju bez minimalne cijene ili procijenjene vrijednosti, ili po cijeni koju predlože stranke.

2. Treće osobe koje mogu voditi postupak prodaje

U skladu sa španjolskim pravom prodaju mogu voditi i osobe ili subjekti koji su za to specijalizirani, javni ili privatni, te se, ako to odobri pravosudno tijelo, prodaja, odnosno dražba mora provesti u skladu s pravilima tog subjekta, pod uvjetom da ona nisu nespojiva s ciljem izvršenja ili zaštitom interesa i stranke koja provodi izvršenje i osobe protiv koje se izvršenje provodi, u skladu s člankom 641. Zakona o parničnom postupku.

U prvom stavku navedene odredbe navodi se da te dužnosti mogu obavljati odvjetnička udruženja (Colegios de Procuradores), koja su u tu svrhu pokrenula vlastiti portal za elektroničke dražbe.

Mogući su i slučajevi izravne prodaje koju provode upravitelji u postupku u slučaju nesolventnosti u likvidacijskoj fazi tog postupka.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Na portalu za internetske dražbe trenutačno se oglašavaju sve dražbe, i one sudske i one koje vode javni bilježnici, koje se održavaju u Španjolskoj, osim administrativnih dražbi (npr. Ministarstva financija ili Socijalnog osiguranja), no postoje planovi da se i te dražbe dodaju na portal.

Portal ne uključuje ni prodaje koje su već prijavili specijalizirani subjekti, one u okviru postupka u slučaju nesolventnosti u kojem je sud odobrio drugi način raspolaganja imovinom i one u okviru postupka izvršenja u kojem se stranke dogovore oko drugog načina prodaje imovine potpisivanjem ugovora o prodaji (članak 640. Zakona o parničnom postupku)

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

  • Zemljišta i nekretnine: zemljišne knjige sadržavaju informacije o zemljištima i nekretninama koji se stavljaju na dražbu, kao što su informacije o vlasniku, fizičkom stanju nekretnine, lokaciji i pravima koja proistječu iz terećenja zemljišta i nekretnine ili čine to terećenje, npr. pravo plodouživanja na zemljištu ili nekretnini.
  • Pokretnine: postoji i registar pokretnina, koji obuhvaća zrakoplove, plovila, automobile i druga motorna vozila, industrijske strojeve, poslovne prostore, kapitalna dobra itd.
  • Drugi registri imovine: informacije o određenim vrstama imovine objavljuju se na poseban način s obzirom na njihovu prirodu, kao što to može biti slučaj s nematerijalnom imovinom u Španjolskom uredu za patente i žigove.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu ili tražbine dužnika

Tomu služe imovinski registar i registar pokretnina, s obzirom na to da oba registra nude informacije o vlasništvu nad imovinom i svim vjerovnicima koji se trebaju namiriti iz te imovine.

Može se pristupiti i podacima na internetskoj stranici zemljišnih knjiga. Ako se za imovinu koja se stavlja na dražbu objavi referentna oznaka iz zemljišnih knjiga, na portalu za internetske dražbe generira se poveznica, što omogućuje da se imovina prikaže putem satelita na platformama kao što je Google Earth.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Portal za dražbe

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.