Bírósági árverések

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A lefoglalt vagyontárgyak árát a ciprusi piac árai határozzák meg. Lefoglalt ingatlan vagyon esetén az értékbecslést követően az árverező határozza meg a kikiáltási árat. Amennyiben ezt az árat nem érik el az ajánlatok, az ingatlant nem lehet értékesíteni.

Az ingó vagyon tekintetében, miután a bírósági végrehajtó az ingó vagyon hitelező érdekében történő lefoglalására irányuló végzés végrehajtásával a vagyontárgyakat lefoglalta, az aktuális piaci árak alapján meghatározza a kikiáltási árat és elvégzi az ingó vagyontárgyak értékesítését. Amennyiben a kikiáltási ár nem kerül megfizetésre, a bírósági végrehajtó megismételheti az árverést.

Az árverési hirdetményt napilapokban teszik közzé. Amennyiben az árverés ingatlanra vonatkozik, a hirdetményt abban a körzetben vagy kerületben teszik közzé, ahol az ingatlan fekszik, illetve a belügyminisztérium honlapján.

2. Az értékesítés lefolytatására jogosult harmadik felek

A vagyontárgyak értékesítését hivatásos magánárverezők végezhetik. Az árverező a Ciprusi Köztársaság belügyminisztériumának földhivatala által kijelölt, a vagyontárgy nyilvános árveréssel való értékesítéséhez megfelelő képesítéssel rendelkező személy.

Az ingó vagyontárgyak ítélet végrehajtása érdekében történő értékesítése az állami igazságszolgáltatásba tagozódó olyan bírósági végrehajtók által lefolytatott nyilvános árverésen történik, akik az ingó vagyon hitelező érdekében történő lefoglalására irányuló végzés végrehajtásának keretei között jogosultak a lefoglalt ingó vagyontárgyak értékesítésére.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Az ingó vagyontárgyak árverését egyes esetekben maguk a hitelezők – például bankok vagy természetes személyek – végezhetik, ha a bírósági végzés végrehajtását követően ők szereznek tulajdont az adós ingó vagyontárgyai felett. Ezekre az eljárásokra nem kell a nyilvános árverések hatályos jogszabályokban lefektetett szabályait alkalmazni.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

Cipruson az alábbi vagyontárgyakra vonatkozó nyilvántartások léteznek:

  1. A ciprusi földhivatal az állampolgárok ingatlantulajdoni jogcímét igazoló dokumentumokat tartalmazó nyilvántartása.
  2. A közlekedési hivatal a Ciprusi Köztársaságban regisztrált járművekről szóló nyilvántartást vezet.
  3. A ciprusi tengeri kereskedelmi hivatal vezeti a ciprusi hajók nyilvántartását, amelyben minden hajó és/vagy tengeri jármű szerepel.
  4. A cég- és csődgondnok-nyilvántartó hivatal cégekért felelős osztálya a cégek, egyesületek és kereskedelmi nevek nyilvántartását vezeti.
  5. A polgári repülési hatóság a légi járművek ciprusi nyilvántartását vezeti és a légi járművek regisztrációjáért, a regisztráció módosításáért és a nyilvántartásból való törlésért felelős.
  6. A cégekért felelős osztály szellemi és ipari tulajdon részlege a védjegyeket tartja nyilván.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

A ciprusi cég- és csődgondnok-nyilvántartó hivatal weboldalán könnyen hozzá lehet férni a fizetésképtelen személyek és felszámolt vállalkozások nyilvántartásához, amely lehetővé teszi, hogy a hitelező információkat szerezzen az adós fizetőképességére vonatkozóan. Nincs azonban olyan elektronikus nyilvántartás, amelyből a hitelező közvetlenül az adós vagyonára vonatkozó adatokhoz juthatna. A pernyertes fél az ítélet hiteles másolatának vagy az adós neve alatt szereplő ingatlannal kapcsolatos adatok kiadására vonatkozó idézés felmutatását követően közvetlenül vagy jogi képviselő útján keresést indíthat az ingatlan-nyilvántartásban.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

Cipruson nem folytatnak le online bírósági árveréseket.

Utolsó frissítés: 11/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.