Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Bírósági árverések

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

1. 1. A lefoglalt vagyontárgyak meghirdetése és árának megállapítása

Lefoglalt vagyontárgyak esetén a kérelmező hitelező feladata az értékesítés feltételeinek meghatározása. A hitelező határozza meg az alapárat, amelyet az adós azonban vitathat – tárgyalást követően az odaítélésről döntést hozó – bíróság előtt.

Nyilvános árveréseken ingóság értékesítése esetén általában az értékesítést végző szakember határozza meg az alapárat, vagyis az értékesítés kezdő árát, és a vagyontárgyat a legmagasabb ajánlatot tevő utolsó ajánlattevőnek ítélik oda. Az értékesítést végző szakember szükség esetén szakértőt kérhet fel a vagyontárgy értékének becslésére.

Ingatlan kényszerértékesítése esetén a kérelmező hitelező nem kötelező hirdetést is választhat (lásd alább a következő bekezdésben); az ingóságok kényszerértékesítésével kapcsolatos esetekben az értékesítést végző szakember a saját honlapján vagy – kirendelt árverezők esetén – az adott szakmai honlapon is hirdetheti az ingatlant: http://www.interencheres.com/ vagy http://www.drouot.com/

Ingóság kényszerértékesítése esetén a sajtóban is lehet hirdetni; ingatlan kényszerértékesítése esetén a hitelező által megállapított hirdetményt közzé kell tenni egy olyan lapban, amely jogi közleményeket tesz közzé, és egyszerűsített hirdetményt kell közzétenni a helyi vagy regionális újságok két időszakos számában. Nem kötelező hirdetés esetén más módon is lehetséges hirdetni.

Ingatlanok kényszerértékesítése esetén a kérelmező hitelező által megállapított hirdetményt a bíróság helyiségében olyan helyen kell közzétenni, amely könnyen hozzáférhető a nyilvánosság számára.

Birtokba vehető ingóság kényszerértékesítése esetén a hirdetményt az adós lakóhelye szerinti városházán és az értékesítés helyén kell közzétenni.

Ingó vagyon kényszerértékesítése esetén a vagyontárgy hirdethető prospektusban vagy katalógusban.

Lefoglalt ingó vagyon értékesítése esetén az árverési hirdetmény tartalmazhatja a vagyontárgy leírását és annak becsült értékét.

Lefoglalt ingatlan értékesítése esetén a bíróság helyiségében közzétett hirdetményben fel kell tüntetni a lefoglalt ingatlant, rövid leírást kell adni róla (jellegéről, tulajdonviszonyokról, a területével kapcsolatos ismert adatokról), és meg kell adni az alapárat.

A nyilvános árverésre bocsátott vagyont az értékesítés során a kirendelt árverező vagy az értékesítés szervezésére jogosult szakember mutatja be. A vagyontárgy előzetes megtekintése is megszervezhető.

A lefoglalt vagyontárgy a bíró által meghatározott napon és időpontban tekinthető meg (polgári végrehajtási eljárásról szóló törvénykönyv [CPCE] R. 322-26. cikke), és a megtekintő feleket bírósági végrehajtó kíséri.

Ingó vagyon árverésen történő értékesítése esetén a legmagasabb ajánlatot tevő utolsó ajánlattevőnek ítélik oda a vagyontárgyat. Megjegyzendő, hogy az árverés időtartama nincs korlátozva, és az ingatlan csak akkor szerezhető meg, ha az árverés végét jelezve háromig elszámolnak. Lefoglalt ingatlan esetén a növekvő ajánlatok rendszerét alkalmazzák, ahol minden ajánlatnak magasabbnak kell lennie, mint az előzőnek; az árverés az utolsó ajánlattételt követő 90 másodperc elteltével lezárul (ezt az időt vizuális és hangjelzések útján mérik, amelynek során minden második másodpercet jeleznek a résztvevőknek).

Ingó vagyon kényszerértékesítése esetén nem kell letétet vagy biztosítékot adni. Ezzel ellentétben ingatlan kényszerértékesítése esetén az árverésen való részvétel iránt érdeklődőknek az ügyvédjüknél visszavonhatatlan banki biztosítékot, illetve a foglalást elrendelő vagy a letéti pénztár (Caisse des Dépôts et Consignations) részére kifizetendő csekket kell kiállítaniuk az alapár 10%-ának megfelelő összegben (de ez az összeg nem lehet kevesebb 3000 eurónál). Ezt az összeget visszatérítik az ajánlattevőnek az árverés végén, ha nem ő a sikeres ajánlattevő.

2. Értékesítés végzésére jogosult harmadik fél

Kizárólag a kirendelt árverezők, közjegyzők, felesküdött áruügynökök és bírósági végrehajtók jogosultak ingó vagyon (különösen lefoglalt ingóság) nyilvános bírósági árverésének megszervezésére.

3. A bírósági árverés azon típusai, amelyekre az előírások csak részben alkalmazandók

Ingóság esetén nyilvános árverésen történő önkéntes értékesítésre is sor kerülhet, amelyre a bírósági árverésnél sokkal rugalmasabb szabályok vonatkoznak. Az eljárást a kereskedelmi kódex L. 321-1 , valamint R. 321-1 és azt követő cikkei szabályozzák. Az önkéntes értékesítés nem tartozik a bírósági végrehajtási eljárások közé.

4. A nemzeti ingatlan-nyilvántartásokkal kapcsolatos információk

Ingatlannal kapcsolatos ügyekben az ingatlan-nyilvántartás, amely egy közigazgatási és adóügyi nyilvántartás, tájékoztatást nyújthat a hitelezőnek az adós valamely településen található ingatlanáról és annak adatairól (már megépített vagy építés alatt álló ingatlan, a földrészletek nagysága és az egyes ingatlanok jellege). Ezenkívül a földhivatalok (a Pénzügyi Főigazgatóság [Direction Générale des Finances Publiques] közigazgatási hivatalai) is vezetnek az egyes településekre vonatkozóan ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartást, amely tartalmazza az egyes tulajdonosok neve alatt, minden egyes ingatlanra vonatkozóan közzétett iratok kivonatát és az ingatlanok jogi helyzetét.

Ingóságok esetében a SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules [gépjármű-nyilvántartási rendszer]) tájékoztatást nyújt a gépjárművek és a kétkerekű gépjárművek forgalmi engedélye birtokosainak személyi adatairól, valamint a jármű forgalmi rendszámáról és tulajdonságairól. A tengerjáró hajók (jelenleg kidolgozás alatt állnak az ezzel kapcsolatos jogszabályok), a hajók (a Közlekedési Minisztérium által vezetett digitalizált nyilvántartás) és a légi járművek (a polgári légi közlekedésért felelős minisztérium által vezetett nyilvántartás) tekintetében is létezik kötelező országos nyilvántartás. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Intézete (Institut national de la propriété intellectuelle, INPI) által vezetett országos nyilvántartás tartalmazza, amelyhez közvetlenül hozzáférnek a hitelezők. A franciaországi nyilvános bemutatókon vetíthető filmek címeit az adóhivatal által vezetett film- és audiovizuális állami nyilvántartás tartalmazza, és az adaptációs vételi joggal rendelkező irodalmi művek címei a vételi jogokat tartalmazó nyilvántartásban szerepelnek.

Ingatlanok esetében az ingatlan-nyilvántartást az egyes települések tartják fenn, és számos iratot (telekkönyvi térképet, alrészletek listáját, ingatlanadó-nyilvántartást) tartalmaz, amelyek közül csak a telekkönyvi térképet vezetik online módon. Az ingatlanokkal kapcsolatos helyi nyilvántartást a földhivatalok tárolják az általános hatáskörű bíróságok (tribunal de grand instance) felügyelete alatt. Nincs országos nyilvántartás.

Gépjárművek esetében minden prefektúra vezet nyilvántartást, és a SIV vezeti az országos nyilvántartást.

Hajók esetében a számítógépes nyilvántartást a Közlekedési Minisztérium vezeti; tengerjáró hajók esetében hat különböző nyilvántartás van, amelyeket a Közlekedési Minisztérium vezet.

Légi járművek esetében a polgári légi közlekedésért felelős minisztérium által vezetett nyilvántartás online hozzáférhető tájékoztatás céljából.

A különféle szellemi tulajdonjogokra vonatkozó adatokat központilag egyetlen szerv, az INPI (Szellemi Tulajdon Nemzeti Intézete) tárolja, amely a honlapján keresztül hozzáférést biztosít a különböző dokumentumokhoz.

Néhány, de nem minden ingatlan-nyilvántartási szolgáltatás elérhető online. Kizárólag a telekkönyvi térképet lehet megtekinteni, de a tulajdonosok adatait tartalmazó ingatlanadó-nyilvántartást, a SIV nyilvántartásait, a Franciaországban regisztrált hajók nemzetközi nyilvántartását és az INPI nyilvántartásait nem.

Általában a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások nagy része a lakosság és a hatóságok közötti kapcsolatokról szóló kódex rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, amely előírja, hogy a közigazgatási dokumentumokhoz való hozzáférés díjmentes abban az esetben, ha helyben kerül sor a betekintésre, másolat kérése esetén legfeljebb a másolási költségeknek megfelelő összeg megfizetése előírható, az e-mailben történő küldés díjmentes, ha a dokumentum digitális formában elérhető.

5. Azon adatbázisokkal kapcsolatos információk, amelyek alapján a hitelezők meghatározhatják az adós vagyontárgyait és kötelezettségeit

A CPCE L.152-1. cikke lehetővé teszi a bírósági végrehajtók számára, hogy tájékoztatást kapjanak az adós címéről, munkáltatójáról, harmadik személy adósokról vagy esedékes összegek letétkezelőjéről és e személyek címéről, valamint a vagyon összetételéről az állami, regionális, megyei és önkormányzati közigazgatási szervektől, valamint a közigazgatási hatóságok által ellenőrzött közintézményektől vagy szervektől.

A bírósági végrehajtók közvetlenül a FICOBA-tól (az adóhatóságok által kezelt és a bankok által megadott adatokat tartalmazó országos bankszámla-adatbázis) információkat kérhetnek az adós nevén lévő bankszámlákról és a számlavezetés helyéről.

Adatot kérhetnek az egészségbiztosítási és a munkanélküliek számára létrehozott biztosítási pénztáraktól is.

A CPCE L. 152-2. cikke szerint a bankoknak tájékoztatniuk kell a hitelező által megbízott végrehajtót az adós nevén megnyitott számlákról és a számlavezetés helyéről.

A SIV tájékoztatja a hitelező által megbízott végrehajtót a gépjárművek és a kétkerekű gépjárművek forgalmi engedélye birtokosainak személyi adatairól, valamint a jármű forgalmi rendszámáról és tulajdonságairól.

A hitelező közvetlenül nem, hanem csak a bírósági végrehajtásra felhatalmazott végrehajtón keresztül férhet hozzá ezekhez az adatbázisokhoz.

6. Az online bírósági árveréssel kapcsolatos információk

Franciaországban kétféle online árverés létezik ingó vagyon árverés útján történő értékesítése esetén:

  • - „Élő árverések”, amelyek részben elektronikus formában történnek: az értékesítésre fizikailag egy adott helyen kerül sor, és élőben online közvetítik az értékesítést végző szakember vagy szervezet honlapján vagy a kirendelt árverezők számára elérhető honlapokon (http://www.interencheres.com/ vagy https://www.drouotlive.com/) Ezek a bírósági árverések megengedettek, mivel semmi nem akadályozza azokat. Az ilyen árverések egyre gyakoribbak.
  • - „Online árverések”, amelyek teljes egészében elektronikus formában történnek: az értékesítésre kizárólag online, fizikai jelenlét nélkül kerül sor egy adott helyen. Ezek az értékesítések nem megengedettek a hatályos jogszabályok értelmében bírósági ügyekben (az önkéntes értékesítéssel ellentétben) technikai és jogi akadályok miatt.

A (részben) elektronikus árverések csak ingóságok esetén folytathatók le.

Az értékesítést végző szakemberek Franciaországon kívül is hirdethetik a vagyontárgyat, és ajánlatot bármely ajánlattevő tehet tartózkodási helyétől vagy állampolgárságától függetlenül, valamint függetlenül attól, hogy az értékesítés élő vagy sem (távollevők közötti árverési eljárások is léteznek, például írásban vagy telefonon tett ajánlatok útján).

Elektronikus árverésen való részvétel céljából valamely személy (potenciális ajánlattevő) nem köteles megadni az aláírását, de az értékesítést végző szakember kérheti a hitelkártya-adatokat. Az értékesítést végző szakember nyilvántartásba veszi a regisztrációkat, amelyek főszabály szerint bármilyen módon megtehetők, leggyakrabban azonban az árverést közvetítő honlapon keresztül regisztrálnak. Írásos ajánlatot bármilyen módon lehet tenni.

Az értékesítést végző szakember határozza meg az elfogadott fizetési módokat.

A távoli ajánlattevőknek nem kell személyesen részt venniük (de ezt megtehetik, ha szeretnék). Az árverést élőben követhetik, és valós időben tehetnek ajánlatot. Az értékesítés előtt regisztrálhatnak egy vagy több ajánlatot is. Ebben az esetben az ajánlatok fokozatosan emelkednek, és az árverés kezdetétől figyelembe veszik a megtett ajánlatot. Az árverés alatt általában telefonkapcsolat is rendelkezésre áll.

A fordítás az értékesítést végző szakembertől és azok segítőitől függ, mivel e tekintetben nincsenek külön rendelkezések.

Az árverési honlapok beállítása alapján csak az online árverésen regisztráltak férhetnek hozzá az értékesítéshez az adott honlapon keresztül. Az értékesítésen azonban a fizikai helyszínen bárki részt vehet.

Utolsó frissítés: 16/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.