Bírósági árverések

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A lefoglalásra akkor kerül sor, ha a bírósági végrehajtó ingó vagyontárgyat magához vesz (a polgári perrendtartás 954. cikke), vagy az adós tulajdonában lévő ingatlan vagyont vagy ingatlanra vonatkozó dologi jogot lefoglal (a polgári perrendtartás 992. cikke), és erről egy felnőtt tanú jelenlétében jegyzőkönyvet készít. A lefoglalt vagyontárgy értékét saját mérlegelési jogkörében a bírósági végrehajtó vagy a bírósági végrehajtó által megbízott szakértő állapítja meg. Ingatlan vagyon esetén független szakértőnek kell a piaci értéket meghatároznia.

A foglalási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

  1. az ingó vagyontárgy pontos leírását annak érdekében, hogy az kétséget kizáróan azonosítható legyen,
  2. a lefoglalt vagyontárgy bírósági végrehajtó vagy szakértő általi értékelésére való utalást,
  3. a kikiáltási árat, amelynek ingatlan esetében meg kell egyeznie a lefoglalt vagyontárgy piaci értékével;
  4. azon végrehajtható okirat megjelölését, amelynek alapján a végrehajtás lefolytatásra kerül, az adósnak történő kézbesítés és azon összeg igazolását, amelynek fedezésére a vagyontárgyat lefoglalták;
  5. az árverés időpontja megjelölésének, amely a lefoglalást követően legalább hét (7) hónappal, de legkésőbb nyolc (8) hónapon belül folytatható le, az árverés helyének és az árverező nevének.

A lefoglalási jegyzőkönyv kivonatát – amelyben szerepel a végrehajtást kérő fél teljes neve, annak a személynek a teljes neve, akivel szemben a végrehajtási eljárást megindították, a lefoglalt vagyontárgyak rövid leírása, a kikiáltási ár, az árverező neve és pontos címe, valamint az árverés helye, dátuma és időpontja – a lefoglalástól számított 15 napon belül közzé kell tenni a nemzeti önálló vállalkozói alap honlapján az ügyvédi biztosítékok szekciójának bírósági közleményekre vonatkozó részében az árverésekre vonatkozó rovatban.

Az árverésre csak akkor kerülhet sor, ha a fenti formai követelmények teljesülnek, ellenkező esetben az árverés érvénytelen.

2. Az értékesítés lefolytatására jogosult harmadik felek

A lefoglalt ingó vagyontárgyak árverése egy elektronikus platformon, nyilvánosan történik, a lefoglalás helye szerinti körzetben illetékes, az árverésre kirendelt közjegyző jelenlétében (a polgári perrendtartás 959. cikke). A lefoglalt ingatlan vagyontárgyak árverése szintén egy elektronikus platformon, nyilvánosan történik, a lefoglalás helye szerinti körzetben illetékes, az árverésre kirendelt közjegyző jelenlétében (a polgári perrendtartás 998. cikke).

Az árverésre elektronikus ajánlatok benyújtásával kerül sor, miután az ajánlattevők befizették az ajánlati biztosítékot, és megszerezték a polgári perrendtartás 959. cikke szerinti elektronikus rendszer szerinti tanúsítványt. Az árverésre munkanapokon, leginkább szerdán, csütörtökön és pénteken, a lefoglalás helye szerint illetékes körzeti polgári bíróságon kerül sor.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Különleges vagyontárgyak lefoglalása (a polgári perrendtartás 1022–1033. cikke):

A végrehajtási eljárás adósának tulajdonon fennálló olyan jogai is lefoglalhatók, amelyek lefoglalása nem lehetséges a polgári perrendtartás 953. cikkének (1) és (2) bekezdésében, 982. cikkében és 992. cikkében foglalt eljárásokban, különösen a szellemitulajdon-jogok, szabadalmi jogok, filmjogdíjak és harmadik személyekkel szemben fennálló olyan követelések, amelyek ellenszolgáltatás nyújtásához kötöttek, feltéve, hogy az ezekre vonatkozó anyagi jogi rendelkezések lehetővé teszik e jogok átruházását (a polgári perrendtartás 1022. cikke).

Amennyiben lefoglalt jog árverésen történő értékesítésének elrendelésére kerül sor, a helyi polgári bíróság árverezőt jelöl ki (a polgári perrendtartás 1026. cikke), és az eljárásra az ingó vagyontárgy árverezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

Nincsenek a vagyontárgyakat számontartó nemzeti nyilvántartások.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

Nincsenek az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisok. Mindössze az állami bevételekkel foglalkozó független hatóság (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon - AADE) által fenntartott központi rendszer áll e célból rendelkezésre. Ehhez a rendszerhez csak bizonyos hatóságok (az ügyészség, az adóhatóság, a pénzmosás elleni hatóság stb.) férhetnek hozzá, és a rendszer a görög bankoknál vezetett bankszámlákra vonatkozó információkat tartalmaz.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

2018 eleje óta minden árverést elektronikus úton bonyolítanak le az eauction.gr platformon.

Utolsó frissítés: 04/07/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.