Bírósági árverések

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A lefoglalt vagyontárgyakra vonatkozó végrehajtási eljárás nem minden esetben jár a lefoglalt vagyontárgyak értékesítésével, a hitelező és az adós ehelyett megállapodást köthetnek. Amennyiben több hitelező vesz részt az eljárásban, a vagyontárgy értékesítésének elkerüléséhez az adósnak mindegyikükkel meg kell egyeznie. Amennyiben nem sikerül megegyezésre jutni, a bíróság elrendeli a vagyontárgy értékesítését.

A lefoglalt vagyontárgyak értékét a szakértő becsléssel állapítja meg (ingatlanok esetében). Az ingó vagyontárgyak értékét az értékesítés során a legmagasabb ajánlatot tevő személy határozza meg, mivel az ajánlattétel 0-nál kezdődik. Amennyiben előírták az ingó vagyontárgy értékbecslését, az ajánlattétel nem 0-ról, hanem a becsült érték 60%-áról indul.

A lefoglalt vagyontárgyak kihirdetése az igazságszolgáltatásra vonatkozó kormányzati weboldalon, az értékesítést lefolytató árverező weboldalán, napilapokon (az értékesítésről szóló hirdetményt általában havonta egyszer két napilapban teszik közzé) és az értékesítés helye szerinti bíróság hirdetőtábláján keresztül történik.

Az értékesítésre kerülő lefoglalt tárgy jellemzői, illetve a tárggyal kapcsolatos dokumentumok az igazságszolgáltatásra vonatkozó kormányzati weboldalon és az értékesítést lefolytató árverező weboldalán találhatóak meg. Ezekhez bármely érdekelt személy kérhet hozzáférést.

Amennyiben valaki meg kívánja tekinteni az értékesítésre kerülő lefoglalt tárgyat, ennek érdekében – ingatlan esetében – megtekintésre irányuló kérelmet nyújthat be a bírósághoz. Az ingatlan értékesítését megelőzően a bírósági szakértő jelentést készít az ingatlan állapotáról, amely jelentés nyilvános. Az ingó vagyontárgyakat az érdekelt személyek az értékesítést megelőző két órában tekinthetik meg.

Az értékesítés napján az ajánlatokat szóban teszik meg a bíróság által a vagyontárgyak értékesítésének lefolytatására kijelölt árverező előtt.

A vagyontárgyakat megszerző félnek az árverést követően a teljes vételárat meg kell fizetnie, nem elég a vételár csak egy részét letétbe helyeznie. A teljes összeget ingatlanok esetében az értékesítés napját követő hét napon belül, míg ingó vagyontárgyak esetében az értékesítés napját követő 24 órán belül kell letétbe helyezni a bíróságon. A kifizetéseket nem lehet elektronikusan teljesíteni, azokra a bíróság előtt kell sort keríteni.

2. Az értékesítés lefolytatására jogosult harmadik felek

Az értékesítést a bíróság nevében a bíróság által kinevezett árverező folytatja le, az eljárást harmadik fél nem folytathatja le.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Nincs olyan típusú árverés, amelyekre e szabályok ne lennének teljes mértékben alkalmazandóak.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

Az alábbi nemzeti vagyonnyilvántartások léteznek:

Ingatlanok – állami nyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás

Ingók – gépjárművek, vízi- és légi járművek tekintetében a máltai közlekedési nyilvántartás

Üzletrészek és részvények – a máltai pénzügyi szolgáltatási hatóság és a máltai tőzsde

Egyéb pénzügyi eszközök – a máltai tőzsde

Védjegyek és szabadalmak – kereskedelmi minisztérium

Ezeket a nyilvántartásokat a megfelelő közjogi szervezetek elektronikusan vezetik. Egyes nyilvántartásokhoz elektronikusan bárki hozzáférhet. Az állami nyilvántartás és a máltai pénzügyi szolgáltatási hatóság esetében a nyilvántartásokhoz térítés ellenében lehetséges hozzáférni. A máltai közlekedési nyilvántartás nem nyilvános. A máltai pénzügyi szolgáltatási hatóság nyilvántartásához való hozzáférés díját elektronikusan is be lehet fizetni. Az állami nyilvántartáshoz való hozzáférés díját az állami nyilvántartás hivatalában kell befizetni.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

A hitelező az ingatlanokra és a vállalkozásokra vonatkozó nyilvántartásokhoz férhet hozzá. A máltai pénzügyi szolgáltatási hatóság közvetlen elektronikus hozzáférést nyújt a vállalkozások adataihoz. Ingatlanok tekintetében a hitelező az állami nyilvántartáson és az ingatlan-nyilvántartáson keresztül tájékozódhat. Nincs szükség további engedélyek beszerzésére sem a máltai pénzügyi szolgáltatási hatóság nyilvántartásaihoz való közvetlen hozzáféréshez, sem pedig az állami nyilvántartáson és az ingatlan-nyilvántartáson keresztüli hozzáféréshez.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

Az árveréseken nincs lehetőség az ajánlatok online megtételére.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.