Bírósági árverések

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A vagyontárgyak értékesítése a portugál polgári perrendtartás (Código de Processo Civil - CPC) 837. cikke és a 2013. augusztus 29-i 282. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 20. és azt követő cikkei alapján jelenleg jellemzően a https://www.e-leiloes.pt/ weboldalon keresztül történik.

A https://www.e-leiloes.pt/ weboldal működési szabályzatának elfogadása az igazságügyi miniszter 12624/2015. sz. rendeletével történt, amely a Portugál Köztársaság hivatalos lapja (Diário da República) 2. sorozatának 2015. november 9-i 219. számában került kihirdetésre.

Az értékesítésről szóló hirdetmény szabályait a 12624/2015. sz. miniszteri rendelet 6. cikke tartalmazza:

6. cikk

Az árverés közzététele

 1. Az árverések a http://www.e-leiloes.pt/ weboldalon kerülnek közzétételre, és azokról a portugál ügyvédi kamara (Câmara dos Solicitadores) mérlegelése szerint részleges vagy teljes információt lehet közzétenni egyéb internetes weboldalakon, újságokban és elektronikus üzenetekben is, amely lehetőség nem érinti az eljárást lefolytató végrehajtónak azt a jogát, hogy az értékesítést egyéb, általa indokoltnak talált módon is közzétegye.
 2. A http://www.e-leiloes.pt/ weboldalon közzétett hirdetménynek legalább a következőket kell tartalmaznia:
  1. a bírósági eljárás száma, az eljáró bíróság és szervezeti egysége;
  2. az árverés kezdetének napja;
  3. az árverés határideje (nap és időpont);
  4. az értékesítésre kerülő vagyontárgy (vagy vagyontárgyak) kikiáltási ára;
  5. a legmagasabb ajánlat összege;
  6. ingó vagyontárgyak esetében az árverésre kerülő vagyontárgyról (vagy vagyontárgyakról) készült fénykép;
  7. a vagyontárgyak leírása;
  8. a vagyontárgyak jellege;
  9. ingatlan esetében az ingatlan elhelyezkedése és felépítése, földhivatali bejegyzése és az ingatlan leírása, a körzet, település, község és az ingatlan földrajzi koordinátái, lakóépület esetében az ingatlan külsejéről és – amennyiben lehetséges – belsejéről készült felvétel;
  10. a vagyonkezelő vagy a letét helyének megjelölése;
  11. a vagyontárgyak megtekintésének helye és ideje, valamint a vagyonfelügyelő elérhetőségei;
  12. az eljáró végrehajtó azonosításához szükséges adatok, ideértve a nevét, szakmai igazolványszámát, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét és munkaidejét;
  13. minden olyan körülmény, amelyről a törvény értelmében értesíteni kell az érdekelt feleket, ideértve a végrehajtással vagy lefoglalással szemben folyamatban lévő kifogást, a folyamatban lévő fellebbezést, minden olyan terhet, amelyek nem az értékesítéstől függnek, illetve minden az eljárásban érvényesíthető előzetes jogot;
  14. az értékesítésre kerülő vagyontárgyak tulajdonosaként szereplő végrehajtási adós(ok) nevét.

A lefoglalt vagyontárgyak ára/értéke:

Becsérték: ez a vagyontárgynak vagy vagyontárgyaknak azon eljárás szabályainak keretei között – vagyis végrehajtás esetén a CPC-vel, fizetésképtelenség esetén pedig a fizetésképtelenségről és a vállalkozások helyreállításáról szóló törvénykönyvvel (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) összhangban – meghatározott értéke, amelyhez az értékesítés kapcsolódik.

Kikiáltási ár: a kikiáltási ár az az érték, amelyen a vagyontárgyat értékesíteni lehet, és amely a CPC 816. cikkének (2) bekezdése szerint a becsérték 85%-ának felel meg. Egyes esetekben a kikiáltási ár maga a becsérték.

2. Az értékesítés lefolytatására jogosult harmadik felek

A https://www.e-leiloes.pt/ weboldal működési szabályzatának elfogadása az igazságügyi miniszter 12624/2015. sz. rendeletével történt, amely a Portugál Köztársaság hivatalos lapja (Diário da República) 2. sorozatának 2015. november 9-i 219. számában került kihirdetésre. A szabályzat kimondja, hogy a weboldalt a portugál ügyvédi kamara hozza létre és működteti; ez jelenleg az ügyvédek és végrehajtók kamarája (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

A végrehajtók által lefolytatott polgári végrehajtási eljárásokban csak a végrehajtók végezhetik el az értékesítést.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Nem vonatkoznak a szabályok például a szabályozott piacokon értékesítendő vagy közvetlenül értékesítendő javakra.

CPC 837. cikk – Értékesítés elektronikus árverésen

 1. A 830. és 831. cikkben említett esetek kivételével a lefoglalt ingatlan értékesítését elektronikus árverésen, az igazságügyért felelős miniszter végrehajtási rendeletében meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni.

CPC 830. cikk – Szabályozott piacokon értékesítendő javak

A pénzügyi instrumentumokat és a szabályozott piacokon szereplő árucikkeket szabályozott piacon kell értékesíteni.

CPC 831. cikk – Közvetlen értékesítés

Amennyiben jogszabály előírja, hogy a javakat egy konkrét személynek adják át, vagy azokat jogerősen eladásra ígérték olyan személynek, aki a különös végrehajtásra irányuló jogát érvényesíteni kívánja, az értékesítés közvetlenül számukra történik.

Kiemelendő, hogy azzal együtt, hogy Portugáliában az elektronikus árverés a végrehajtási értékesítés elsődleges formája, a CPC az alábbi alternatív értékesítési módokat sorolja fel:

 1. értékesítés titkos ajánlattétellel;
 2. értékesítés szabályozott piacokon;
 3. értékesítés a javak megszerzésére jogosult személyek vagy szervek számára;
 4. értékesítés egyedi tárgyalással;
 5. értékesítés árverezőházban;
 6. értékesítés nyilvános vagy hasonló betéti rendelkezésre állási konstrukcióval;
 7. értékesítés elektronikus árverésen.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

A szabályozó és nyilvántartó szervezetek az alábbiak:

 • A nyilvántartások és közjegyzői szolgáltatások intézete (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN): olyan közintézmény, amelynek feladata a nyilvántartásokra vonatkozó politikák végrehajtása és nyomon követése, valamint az állampolgárok és a vállalkozások számára a polgári azonosításra és polgári nyilvántartásokra, állampolgársági nyilvántartásokra, ingatlan- és kereskedelmi nyilvántartásokra és az ingóvagyon- és jogi személyek nyilvántartására vonatkozó információk szolgáltatása, illetve a közjegyzői tevékenység nyomon követése és felügyelete – például ingatlan, gépjárművek, hajók, repülők stb.
 • Az értékpapír-piaci bizottság (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): feladata a pénzügyi piacok és az ott tevékenykedő ügynökök felügyelete és szabályozása, valamint a befektetők védelmének elősegítése – például részvények és pénzügyi eszközök
 • Az országos szellemi tulajdonjogi intézet (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): feladata az ipari tulajdonjogok belső és külső elismerése és védelme azokkal a nemzetközi szervezetekkel együttműködésben, amelyeknek Portugália tagja – például védjegyek és szabadalmak.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

Először is fontos megjegyezni, hogy az adatbázisokhoz a végrehajtó és nem közvetlenül a hitelező férhet hozzá.

A 2013. december 3-i 350. sz. miniszteri végrehajtási rendelettel és a 2015. szeptember 17-i 288. sz. miniszteri végrehajtási rendelettel módosított 2009. március 30-i 331-A. sz. miniszteri végrehajtási rendelet tartalmazza a nyilvános adatbázisokhoz való hozzáférés szabályait.

Emellett a 2013. augusztus 29-i 282. sz. miniszteri végrehajtási rendelet szabályozza a portugál központi bank adatbázisaihoz való hozzáférés szabályait.

Azok az adatbázisok, amelyekhez a végrehajtó elektronikus úton, közvetlenül hozzáférhet, többek között az alábbiak:

 1. az adó- és vámhivatal (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. társadalombiztosítás;
 3. a Közszolgálati Nyugdíjpénztár (Caixa Geral de Aposentações);
 4. az ingatlan-nyilvántartás;
 5. a cégjegyzék;
 6. a jogi személyek nemzeti nyilvántartása;
 7. a gépjármű-nyilvántartás;
 8. a portugál központi bank;
 9. az állami hiteligazgatási intézet;
 10. CITIUS az állampolgárok igazságszolgáltatási portálja.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

A https://www.e-leiloes.pt/ weboldal működési szabályzatának elfogadása az igazságügyi miniszter 12624/2015. sz. rendeletével történt, amely a Portugál Köztársaság hivatalos lapja 2. sorozatának 2015. november 9-i 219. számában került kihirdetésre.

További információk érhetők el az alábbi linkeken:

Az elektronikus árverési rendszer működési szabályzata

A gyakori kérdésekre adott válaszok

Utolsó frissítés: 04/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.