Bírósági árverések

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

1. A lefoglalt áru értékesítésének és árképzésének hirdetése

A jelenlegi helyzet az, hogy a vagyontárgyakat lehetőleg a https://www.e-leiloes.pt/ oldalon keresztül kell értékesíteni, amint azt a portugál polgári perrendtartás (CPC) 837. cikke és a 2013. augusztus 29-i 282/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet (Portaria) 20. és azt követő cikkei előírják.

https://www.e-leiloes.pt/ platform működését szabályozó szabályokat az igazságügyi miniszter 12624/2015. számú rendeletével fogadták el, amely a Portugál Hivatalos Lap (Diário da República) második sorozatának 219. számában, 2015. november 9-én jelent meg.

Közlemény: Tekintettel a különböző nemzeti intézmények ellen a közelmúltban elkövetett számos kibertámadásra, az e-leilões oldalra Portugálián kívülről érkező személyek számára korlátozott hozzáférést biztosítanak.

Az ilyen személyeknek el kell küldeniük IP-címüket (internetprotokoll) a suporte@solicitador.net címre. A saját IP-címét például az alábbi linken keresztül ismerheti meg: https://www.whatismyip.com/.

Az értékesítésre vonatkozó hirdetéseket a 12624/2015. számú rendelet 6. cikke szabályozza:

6. cikk

Árverések hirdetése

 1. Az árveréseket a https://www.e-leiloes.pt/ oldalon hirdetik meg. Ezenkívül a Jogi Ügyvivők Kamarájának (Câmara dos Solicitadores) határozata alapján az információk részben vagy egészben más honlapokon, a sajtóban és e-mailben is terjeszthetők. Ez nem érinti az eljárásért jogilag felelős végrehajtónak azt a jogát, hogy az árverést bármilyen más, általa megfelelőnek ítélt módon nyilvánosságra hozza.
 2. A www.e-leiloes.pt oldalon közzétett információknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:
  1. a bírósági eljárás hivatkozási száma, a bíróság és az érintett szervezeti egység;
  2. az árverés kezdetének időpontja;
  3. az árverés befejezési határidejének dátuma és időpontja;
  4. az értékesítésre kerülő eszköz (vagy eszközgyűjtemény) alapára;
  5. az utolsó ajánlat értéke;
  6. ha az eladásra szánt tétel ingóság, az árverésre kerülő tételből álló tétel vagy tételek gyűjteményének fényképe;
  7. a tétel rövid ismertetése;
  8. a tétel jellege;
  9. ha a tétel ingatlan vagyontárgy, annak elhelyezkedése és összetétele, ingatlan-nyilvántartási száma és telekkönyvi bejegyzése, kerülete, települése, községe és hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedése, fénykép az ingatlan vagyontárgy külsejéről, és amennyiben lehetséges, a belsejéről, ha városi épületről vagy épületegységről van szó;
  10. a letétkezelő vagy a tárolás helyének azonosítása;
  11. az eszközök megtekintésének helye és ideje, valamint a letétkezelő elérhetőségei;
  12. az eljárásért jogilag felelős végrehajtó adatai, beleértve a végrehajtó nevét, szakmai nyilvántartási számát, vezetékes és mobil telefonszámát, faxszámát és e-mail-címét, valamint elérhetőségének időpontját;
  13. minden olyan kérdés, amelyről az érdekelt feleket jogilag tájékoztatni kell, nevezetesen, hogy folyamatban van-e a végrehajtás vagy a lefoglalás megtámadása, folyamatban van-e fellebbezés, és vannak-e olyan zálogjogok, amelyek nem járhatnak le az értékesítéssel, vagy vannak-e olyan elsőbbségi jogosultak, akik az eljárás során jelentkeztek;
  14. az értékesítésre kerülő vagyontárgyak tulajdonosaként szereplő végrehajtási adós(ok) neve.

A lefoglalt eszközök ára/értéke

Becsérték: ez a vagyontárgy vagy a tételt alkotó vagyontárgyak összességének értéke, ahogyan azt az értékesítéshez kapcsolódó eljárás során megállapítják: vagyis végrehajtás esetén a polgári perrendtartással (CPC), fizetésképtelenség esetén pedig a fizetésképtelenségről és a vállalkozások helyreállításáról szóló törvénykönyvvel (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) összhangban.

Kikiáltási ár: a „kikiáltási ár” az az érték, amelyről kiindulva a vagyontárgyat értékesíteni lehet, és amely a CPC 816. cikke szerint a becsérték 85%-ának felel meg. Egyes esetekben a kikiáltási ár maga a becsérték.

2. Az értékesítési művelet lefolytatására jogosult harmadik felek

https://www.e-leiloes.pt/ platform működésére vonatkozó szabályokat az igazságügyi miniszter 12624/2015. számú, a Portugál Hivatalos Lap (Diário da República) második sorozatának 219. számában 2015. november 9-én közzétett rendeletével fogadták el, amely szerint a platformot a Jogi Ügynökök Kamarája (Câmara dos Solicitadores), jelenleg a Jogi Ügynökök és Végrehajtási Ügynökök Kara (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução) fejleszti és működteti.

A végrehajtók által lefolytatott polgári végrehajtási eljárásokban az értékesítési eljárás a végrehajtók kizárólagos előjoga.

Közlemény: Tekintettel a különböző nemzeti intézmények ellen a közelmúltban elkövetett számos kibertámadásra, az  e-leilões oldalra Portugálián kívülről érkező személyek számára korlátozott hozzáférést biztosítanak.

Az ilyen személyeknek el kell küldeniük IP-címüket (internetprotokoll) a suporte@solicitador.net címre. A saját IP-címét például az alábbi linken keresztül ismerheti meg: https://www.whatismyip.com/.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Ilyenek például a szabályozott piacokon vagy közvetlenül értékesítendő eszközök.

A portugál polgári perrendtartás (CPC) 837. cikke – Online árverés útján történő értékesítés

 1. A 830. és 831. cikkben említett esetek kivételével a lefoglalt ingatlanok értékesítését lehetőleg online árverés útján kell végrehajtani, az igazságügyért felelős kormánytag által kiadott miniszteri végrehajtási rendeletben meghatározandó rendelkezésekkel összhangban.

A portugál polgári perrendtartás 830. cikke – Szabályozott piacokon értékesített eszközök

A pénzügyi eszközöket és a kereskedett árukat szabályozott piacokon értékesítik.

A portugál polgári perrendtartás 831. cikke – közvetlen értékesítés

Azokban az esetekben, amikor jogszabályi előírás, hogy a vagyontárgyakat egy adott szervnek kell átadni, vagy a kényszervégrehajtás jogát gyakorolni kívánó féllel kötött erga omnes hatályú adásvételi szerződés esetén az értékesítés közvetlenül történik.

Bár Portugáliában a kényszerértékesítés elsődleges eszköze az online árverés, a polgári perrendtartás más típusú értékesítésről is rendelkezik:

 1. zártkörű ajánlatok útján történő értékesítés;
 2. szabályozott piacokon történő értékesítés;
 3. közvetlen értékesítés az eszközök megvételére jogosult személyek vagy szervek számára;
 4. magántárgyalás útján történő értékesítés;
 5. árverési intézmény általi értékesítés;
 6. kormányzati raktár vagy azzal egyenértékű raktár által történő értékesítés;
 7. online árverésen történő értékesítés.

4. A nemzeti vagyonnyilvántartásokból származó információk

A szabályozó és nyilvántartó szervek a következők:

 • nyilvántartások és közjegyzői szolgáltatások intézete (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. [IRN]): a nyilvántartási szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitika végrehajtásával és ellenőrzésével megbízott közintézmény, amelynek célja a lakosság és a vállalkozások számára az állampolgárság, a földterületek, a vállalkozások, az ingóságok és a jogi személyek polgári azonosítása és nyilvántartása terén nyújtott szolgáltatások biztosítása, valamint a közjegyzők ingatlanokkal, hajókkal, légi járművekkel stb. kapcsolatos tevékenységének szabályozása, ellenőrzése és felügyelete;
 • a portugál értékpapír-piaci bizottság (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários [CMVM]): feladata a pénzügyi eszközök piacainak és az ezeken a piacokon tevékenykedő ügynököknek a biztosítása, felügyelete és szabályozása a befektetők védelmének elősegítése érdekében a részvények és pénzügyi eszközök stb. tekintetében;
 • az országos szellemi tulajdon intézet (Instituto Nacional de Propriedade Industrial [INPI]): amelynek fő tevékenysége a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok biztosítása és védelme Portugálián belül és kívül, együttműködve azokkal a nemzetközi szervezetekkel, amelyeknek Portugália tagja.

5. Információk olyan adatbázisokról, amelyek lehetővé teszik a hitelezők számára az adósok eszközeinek vagy követeléseinek azonosítását

Mindenekelőtt kérjük, vegye figyelembe, hogy a végrehajtó az, aki titoktartás mellett használhatja az adatbázist. A hitelező nem rendelkezik közvetlen hozzáféréssel.

A nyilvános adatbázisokhoz való hozzáférést a 2009. március 30-i 331-A/2009. számú miniszteri végrehajtási rendelet szabályozza, amelyet a 2013. december 3-i 350/2013. számú miniszteri végrehajtási rendelet és a 2015. szeptember 17-i 288/2015. számú miniszteri végrehajtási rendelet módosított.

A Portugál Központi Bank adatbázisaihoz való hozzáférést a 2013. augusztus 29-i 282/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet szabályozza.

Azok az adatbázisok, amelyekhez a végrehajtó jelenleg közvetlenül online hozzáférhet, többek között az alábbiak:

 1. a portugál adó- és vámhatóság;
 2. a társadalombiztosítási adatbázis (Segurança Social);
 3. a Közszolgálati Nyugdíjpénztár (Caixa Geral de Aposentações);
 4. az ingatlan-nyilvántartás (Registo Predial);
 5. a cégnyilvántartás (Registo Comercial);
 6. a jogi személyek nemzeti nyilvántartása (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 7. a gépjármű-nyilvántartás (Registo Automóvel);
 8. a Portugál Központi Bank;
 9. az Állami Hitelkezelő Intézet (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS (a bíróságok tevékenységét támogató informatikai platform).

6. Online bírósági árverésekre vonatkozó információk

https://www.e-leiloes.pt/ platform működését szabályozó szabályokat az igazságügyi miniszter 12624/2015. számú rendeletével fogadták el, amely a Portugál Hivatalos Lap (Diário da República) második sorozatának 219. számában, 2015. november 9-én jelent meg.

Az információkat a következő honlapokon lehet ellenőrizni:

Közlemény: Tekintettel a különböző nemzeti intézmények ellen a közelmúltban elkövetett számos kibertámadásra, az  e-leilões honlapra Portugálián kívülről érkező személyek számára korlátozott hozzáférést biztosítanak.

Az ilyen személyeknek el kell küldeniük IP-címüket (internetprotokoll) a suporte@solicitador.net címre. A saját IP-címét például az alábbi linken keresztül ismerheti meg: https://www.whatismyip.com/.

Utolsó frissítés: 18/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.