Bírósági árverések

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

1. A lefoglalt vagyontárgyak eladásának meghirdetése és az ár megállapítása

A végrehajtási eljárásra a kötelezettségek végrehajtási végzéssel elrendelt kikényszerítésének általános szabályait tartalmazó román polgári perrendtartás az irányadó. A végrehajtásra irányadó polgári eljárásjogi szabályok mellett a rendelkezéseknek két külön kategóriája létezik, amelyek az egyes különös helyzetben lévő adósokra vonatkoznak: a pénzügyi adósságok és a bűncselekményből származó adósságok végrehajtása.

Romániában a végrehajtási végzéssel érvényesíthető – nem pénzügyi és nem bűncselekményből származó – adósságok kikényszerítését a bírósági végrehajtók, az igazságügyi miniszter által a végrehajtási végzés kikényszerítésére felhatalmazott végrehajtó hatóságok végezhetik el.

A végrehajtás jóváhagyását követően a végrehajtható követelésekre tekintettel, a fentiek figyelembevételével, az adós vagyona az adóssága kategóriájának megfelelő polgári eljárásjogi szabályok szerinti nyilvános árverésen kerül értékesítésre – ingó és/vagy ingatlan vagyon nyilvános árverésen történő értékesítése.

A lefoglalt ingó vagyon értékét a bírósági végrehajtó (az érintett hely szerinti piaci átlagárhoz viszonyított kereskedelmi érték alapján) határozza meg, vagy azt, amennyiben az értékbecslésre nincs lehetőség, vagy a felek kérelmezik ezt, szakértő díj ellenében is megállapíthatja.

A végrehajtás alatt álló vagyontárgyak értékét a bírósági végrehajtó hasonló szabályok alapján (kereskedelmi érték, piaci átlagár stb.) állapítja meg, vagy, amennyiben az értékbecslésre nincs lehetőség, vagy a felek kérelmezik ezt, díj megfizetése ellenében annak megállapítására szakértő is kijelölhető.

Az ingó vagyontárgyak értékesítésének kihirdetése érdekében az értékesítésről szóló hirdetményt vagy nyilatkozatot a bírósági végrehajtó készíti el, aki gondoskodik annak az árverés helyén, a saját irodájában, az értékesítés helye szerint illetékes városháza irodájában, a végrehajtó hatóság irodájában és más nyilvános helyeken történő közzétételéről. A román polgári perrendtartás emellett kötelezi a bírósági végrehajtót, hogy azt a helyi és országos lapokban vagy az érintett vagyontárgyak értékesítésére alkalmazott weboldalon is közzétegye.

A fenti kihirdetésre vonatkozó rendelkezésekhez képest az ingatlan értékesítésének kihirdetésére irányuló eljárás részben eltérő, mivel az ingatlan értéke határozza meg a kihirdetés módját (országos lap, ha az ingatlan értéke meghaladja a 250 000 RON-t), és a hirdetményt a végrehajtás alatt álló vagyonra vonatkozó hirdetmények elektronikus nyilvántartásában is közzé kell tenni.

A végrehajtás alatt álló vagyontárgy jellemzőit meg kell adni az értékesítésről szóló hirdetményben.

A vagyontárgy megtekintésére irányuló eljárás nem szabályozott.

Az árveréshez szükséges letéteket a bírósági végrehajtó tartja nyilván, és azokat legkésőbb az árverés kezdetéig kell megfizetni. A letéteket elektronikusan is meg lehet fizetni, és a bírósági végrehajtó a vételi ajánlathoz csatolja a fizetési igazolást.

A vagyontárgyakat az a személy szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, ha pedig csak egy személy tesz ajánlatot, akkor ez a személy, feltéve, hogy ő legalább a kikiáltási árat elérő ajánlatot tett.

2. Az értékesítés levezénylésére jogosult harmadik felek

A vagyontárgyakat a bírósági végrehajtó csak a román polgári perrendtartás szerinti végrehajtási eljárás keretében értékesítheti nyilvános árverésen. Az adósságok egyes kategóriái – például a pénzügyi adósságok és a bűncselekményből származó adósságok – tekintetében az értékesítés vagy a pénzügyi hatóság saját módszerével, az árverésen részt vevőkre vonatkozó különös szabályok szerint (a pénzügyi adósságok tekintetében), vagy a bűncselekménnyel szerzett vagyon visszaszerzéséért felelős állami hatóság (a befagyasztott pénzeszközöket kezelő nemzeti ügynökség – ANABI) által történhet. Utóbbi esetben az ANABI a visszaszerzéssel – együttműködési megállapodás alapján – a bírósági végrehajtót is megbízhatja.

3. Árveréstípusok, amelyekre nem feltétlenül teljes körűen vonatkoznak a szabályok

A javak nyilvános árverésen történő értékesítésére vonatkozó általános szabályok kivételei közé tartoznak a konszolidált általános költségvetésre, az uniós költségvetésre vagy az Európai Atomenergia-közösség költségvetésére vonatkozó végrehajtási végzéseket érintő rendelkezések. Kivételek vonatkoznak emellett a bűncselekményből származó bevételek visszaszerzésére is.

4. Tájékoztatást a vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásairól

Romániában nincs a vagyontárgyakra vonatkozó információkat összesítő számítógépes rendszer (nemzeti vagyonnyilvántartás).

5. Tájékoztatás azon adatbázisokról, amelyek segítségével a hitelező fel tudja mérni az adós vagyontárgyait és követeléseit

A hitelezők csak jóváhagyott végrehajtási eljárásban, a bírósági végrehajtó közreműködésével szerezhetnek az adós vagyonára és követeléseire vonatkozó információkat.

A hitelezőknek az adós vagyonát tartalmazó nyilvántartáshoz való hozzáférése korlátozott. Például, mivel az ingatlanra irányuló végrehajtási intézkedések bejegyzésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartásba, a vagyontárgy helyzetéről bárki kérelemre, díj ellenében információhoz juthat. Ez a fajta információszolgáltatás azonban nem nyújt segítséget olyan vagyontárgyak tekintetében, amelyek az adós birtokában vannak, mivel a kereséseket vagyontárgy és nem személy szerint lehet lefolytatni. A személyes adatokat külön szabályok védik, az ilyenfajta keresés tehát csak a fentiekben leírt, hatóság által lefolytatott eljárásokban, egyes helyzetekben csak a bíróság jóváhagyásával lehetséges.

6. Tájékoztatás az online bírósági árverésekről

A végrehajtás alatt álló vagyonra vonatkozó hirdetmények elektronikus nyilvántartása olyan számítógépes rendszer, amelynek segítségével a bírósági végrehajtó országos szinten ki tudja hirdetni a 2 000 RON-t meghaladó értékű végrehajtás alatt álló ingó vagyontárgyak értékesítését. A végrehajtás alatt álló vagyonra vonatkozó hirdetmények elektronikus nyilvántartása a bírósági végrehajtókról szóló 188/2000. sz. törvény 35. cikkének (2) bekezdése alapján került létrehozásra és 2012 óta működik. Az értékesítéseknek a végrehajtás alatt álló vagyonra vonatkozó hirdetmények elektronikus nyilvántartásában történő kihirdetése a bírósági végrehajtók jogi kötelezettsége, amelynek elmulasztása a bírósági végrehajtókról szóló 188/2000. sz. törvény 47. cikke szerinti törvénysértésnek minősül.

A végrehajtás alatt álló vagyonra vonatkozó hirdetmények elektronikus nyilvántartásának új rendszerét a nemzeti bírósági végrehajtói kamara tanácsa 2014. december 5-i 67. sz. határozatával hagyta jóvá.

Utolsó frissítés: 10/10/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.