Bírósági árverések

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

Az árverések a B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, a spanyolországi Hivatalos Közlöny) portáljának „Administración de Justicia” (Igazságszolgáltatás) részében, hirdetmény útján, illetve az árverési rendszerben kerülnek közzétételre.

Az értékbecslés az e célra kidolgozott jogi eljárás útján történik (a Ley de Enjuiciamiento Civil, [LEC] – polgári perrendtartás 637. cikke) szakértők részvételével. Bizonyos esetekben nincs szükség értékbecslésre, mivel az árverés tárgyául szolgáló vagyontárgy értéke – például jelzálog érvényesítése során – már megállapításra került. Emellett nincs szükség értékbecslésre az önkéntes árverések esetében sem, amelyekben a vagyontárgy kikiáltási ár és becsült érték nélkül, vagy a felek által meghatározott értéken kerül értékesítésre.

2. Az értékesítés lefolytatására jogosult harmadik felek

A spanyol jogszabályok szerint az értékesítést erre kijelölt szakember vagy szervezet (közjogi vagy magánjogi) is végezheti és – amennyiben a bíróság ehhez hozzájárul – az értékesítés vagy árverés a szervezet saját szabályai szerint folyik, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a végrehajtás céljával és a végrehajtást kérő fél és az eljárás alanyaként szereplő fél LEC 641. cikke szerinti érdekeinek védelmével.

A fenti rendelkezés első bekezdése szerint az ügyvédi kamara(Colegios de Procuradores) is folytathat ilyen tevékenységet, aminek céljára létrehozta saját elektronikus árverési rendszerét is.

Emellett az eljáró felszámolók a fizetésképtelenségi eljárás felszámolási szakaszában szintén közvetlenül értékesíthetik a vagyontárgyat.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Az árverési rendszerben jelenleg a Spanyolországban megtartandó bírósági és közjegyzői árverések találhatóak meg, a közigazgatási szervek (pl. pénzügyminisztérium vagy társadalombiztosítási szervek) által levezetett árverések azonban nem szerepelnek az árverési rendszerben, de folyamatban van azok árverési rendszerbe való felvétele.

A rendszerben nem szerepelnek emellett a szakosodott szervezetek által már bejelentett értékesítések, a fizetésképtelenségi eljárásban a bíróság által jóváhagyott egyéb formájú értékesítések és a végrehajtási eljárásban a felek közös megegyezésével megkötött adásvételi szerződések sem (a LEC 640. cikke).

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

  • Földterület és ingatlan: Az ingatlan-nyilvántartásokban szerepelnek az árverésre bocsátott földterületre és ingatlanra vonatkozó adatok, például a tulajdonos, az ingatlan fizikai állapota, elhelyezkedése és az azon alapított terhekkel kapcsolatos jogok, például a földterület vagy az ingatlan haszonélvezetbe adására vonatkozó jogok.
  • Ingó vagyontárgyak: Az ingó vagyontárgyak nyilvántartásában a légi járművek, hajók, gépjárművek, ipari gépek, üzlethelyiségek, tárgyi eszközök stb. szerepelnek.
  • Egyéb vagyontárgy-nyilvántartások: Egyes vagyontárgyakra vonatkozó adatokat a jellegükből fakadó sajátos módon hoznak nyilvánosságra, például a spanyol szabadalmi és védjegyhivatal az immateriális javak esetében.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

Az ingatlan-nyilvántartás és az ingó vagyontárgyak nyilvántartása segítik a hitelezőket ilyen szempontból, mivel azokból megismerhetőek a vagyontárgy tulajdonosára és összes hitelezőjére vonatkozó információk.

Emellett az ingatlan-nyilvántartás weboldala is a hitelezők rendelkezésére áll. Amennyiben az árverésre bocsátott vagyontárgy ingatlan-nyilvántartási hivatkozását közzéteszik, az árverési rendszer olyan hiperhivatkozást hoz létre, amelynek segítségével a vagyontárgy műholdon keresztül, a Google Earth-höz hasonló platformokon keresztül megtekinthető.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

Az árverési rendszer weblapja

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.