Bírósági árverések

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A lefoglalt vagyontárgyakat a svéd végrehajtó hatóság (Kronofogdemyndigheten) értékesíti. A vagyontárgyak értékesítése nyilvános árverésen vagy egyedi megállapodással történhet. Az ingó vagyon értékesítését külső árverezők is elvégezhetik. Az ingatlan értékesítés céljából átadható ingatlanügynöknek is.

A végrehajtó hatóság engedélyezheti, hogy az adós maga értékesítse a vagyontárgyat. Ebben az esetben a végrehajtási értékesítés elhalasztásra kerül. Az adós megegyezhet a hitelezővel a helyzet egyéb módon történő rendezéséről is. A hitelező ez esetben felfüggesztheti a lefoglalást (utmätning).

A lefoglalt vagyontárgy értékét mindig a bírósági végrehajtó állapítja meg. A végrehajtó hatóság egyes esetekben szakértőt fogadhat, hogy az végezze el a vagyontárgy értékbecslését és készítsen arról részletes leírást. Gyakran kerül sor szakértő alkalmazására ingatlan értékelése során. Emellett szakértő végezheti az értékbecslést különösen magas értékű ingó vagyontárgy esetében is.

A végrehajtó hatóság a végrehajtási értékesítést a saját weboldalán hirdeti meg. Az értékesítés emellett gyakran egyéb weboldalakon is meghirdetésre kerül annak érdekében, hogy arról a potenciális vevők tudomást szerezhessenek. Az értékesítésről szóló hirdetmény emellett a Post- och Inrikes Tidningarban is megjelenik, amely a hatósági és közigazgatási szervektől származó értesítéseket tartalmazó elektronikus hírportál. Az itt történő meghirdetés célja a nem ismert hitelezők és a vagyontárgy értékesítésével érintett egyéb személyek felkutatása.

Az értékesítésről szóló információk a végrehajtó hatóság weboldalán kerülnek közzétételre. Ezek közé tartozik a vagyontárgy becsült értéke, leírása és az arról készült képek vagy egyéb dokumentumok. Meghatározásra kerülnek az értékesítés feltételei, mint olyan körülmények, amelyeket a jövőbeli vevőnek figyelembe kell vennie. Amennyiben a végrehajtó hatóság az értékesítéssel mást bíz meg, a megfelelő információk ennek a személynek a weboldalán kerülnek közzétételre. Emellett az információ gyakran megtalálható a végrehajtó hatóság weboldalán is.

A végrehajtó hatóság gondoskodik az értékesítésre kerülő vagyontárgy megtekintésének lehetőségéről. Erre a vásárló számára szükséges információk megszerzése érdekében van szükség.

A végrehajtási értékesítés a legmagasabb ajánlat felkutatásával történik. Amennyiben több ajánlattevő is részt vesz az eljárásban, az ügy folyamatos ajánlat- és ellenajánlat-tétellel folyik. Amennyiben a hatóság az árverés helyett a benyújtott ajánlatok alapján megkötött egyedi megállapodással értékesíti a vagyontárgyat, a legmagasabb ajánlat kiválasztása az ajánlatok megismerését követően történik.

Amennyiben az értékesítésre elektronikus árverés útján kerül sor, a legmagasabb ajánlatot tevő 48 órán belül köteles a vételárat megfizetni. A kifizetés ilyenkor általában fizetési kártyával vagy bankkártyával történik. Amennyiben az értékesítés a klasszikus személyes árverés útján folyik, a vételárat a helyszínen rögtön meg kell fizetni – bankkártyával vagy fizetési kártyával, átutalással, csekkel, vagy készpénzben.

Ha a vagyontárgy 10 000 SEK-nél magasabb áron kerül értékesítésre, a végrehajtó hatóság egy hónapos türelmi időt adhat a vételár megfizetésére. Az összeg 10%-ában meghatározott letétet mindig azonnal meg kell fizetni.

2. Az értékesítés lefolytatására jogosult harmadik felek

A lefoglalt vagyontárgyak értékesítése általában a végrehajtó hatóság által lefolytatott nyilvános árverés útján történik. A hatóság külső feleket is megbízhat az értékesítéssel. Ingó vagyon esetében a hatóság más személyt is megbízhat az árverés lefolytatásával. Ingatlan esetén a hatóság ingatlanügynökkel végeztetheti el az árverést.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Az értékesítés négy kategóriába sorolható: ingók, hajók, légi járművek és ingatlanok. Bizonyos mértékig az egyes kategóriák szabályai eltérnek. Az értékesítésről szóló hirdetményben kell közölni, hogy a konkrét esetben mely szabályok alkalmazandóak. Az értékesítésre vonatkozó egyes különös rendelkezéseket a lakásszövetkezet kérelmére, a használati jogról való lemondást követően lehet alkalmazni, vagyis kényszereladás esetén.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

Az adós vagyonának felkutatása során a végrehajtó hatóság különböző nyilvántartásokban való keresésre vagy azokhoz kérdések intézésére jogosult, például:

  • Az ingatlan-nyilvántartás (Fastighetsregistret), amelyben minden svédországi ingatlan szerepel
  • A gépjármű-nyilvántartás (Vägtrafikregistret), amelyben minden svédországi polgári gépjármű szerepel
  • Az adónyilvántartás (Skatteregistret), amely a kifizetésekre vonatkozó információkat tartalmazza
  • A társadalombiztosítási ügynökség (Försäkringskassan), amely a kifizetésekre vonatkozó információkat kezeli
  • A nyugdíjintézet (Pensionsmyndigheten), amely a kifizetésekre vonatkozó információkat kezeli
  • A cégnyilvántartás (Näringslivsregistret), amelyben a svéd korlátozott felelősségű társaságok, személyegyesítő társaságok, szövetkezetek, ideértve a lakásszövetkezeteket is, és a magánvállalkozások adatai szerepelnek
  • Az értékpapír-nyilvántartás (Värdepappersregistret), amelyet az Euroclear vezet, és amelyben a tőzsdén jegyzett értékpapírokra vonatkozó információk találhatóak
  • A hajólajstrom (Fartygsregistret), amely a svéd hajók adatait tartalmazza
  • A légijármű-lajstrom (Luftfartygsregistret), amely a svéd légi járművekre vonatkozik
  • A fegyvernyilvántartás (Vapenregistret), amely a lőfegyverek birtoklóit gyűjti össze.

A nyilvántartások vezetése elektronikus úton történik, és a végrehajtó hatóság a legtöbb nyilvántartásban elektronikus úton tud keresést indítani. Amennyiben a nyilvántartásban szereplő adat titkos, a végrehajtó hatóság annak kiadását ennek ellenére kérelmezheti annak érdekében, hogy felderítse, hogy az adósnak van-e lefoglalható vagyona. A hatóság ilyen típusú kérelmének nincs külön díja.

Egyes nyilvántartások azt is rögzítik, ha a végrehajtó hatóság a vagyont lefoglalja, például az ingatlan-nyilvántartás, a hajólajstrom és a légijármű-lajstrom.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

A végrehajtó hatóság jelenleg nem nyújt olyan elektronikus szolgáltatást, amelynek segítségével az adós vagyona vagy követelései felkutathatók.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

A végrehajtó hatóság 2014 óta elektronikus árveréseket is lefolytathat. Erre csak ingó vagyon értékesítése esetén van lehetőség. Az elektronikus árverések lefolytatását lehetővé tevő rendelkezés az adósságok végrehajtásáról szóló rendelet ajánlatok benyújtására vonatkozó 9. fejezetében található.

Egy 2016 novemberében benyújtott jelentésben az ingatlanok elektronikus árverésen való értékesítésére irányuló javaslat érkezett a kormány felé. Az ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárás összetettebb, és ahhoz, hogy az ingó vagyonhoz hasonlóan lehetővé lehessen tenni az elektronikus árverések alkalmazását, több jogszabály módosítására is szükség van.

Jelenleg nincs akadálya az elektronikus árveréseken külföldről való részvételnek.

Az elektronikus árverések esetén a hirdetmények a végrehajtó hatóság weboldalán kerülnek közzétételre.

Amennyiben az árverést külső árverező végzi, az elektronikus árverésről szóló hirdetményt saját weboldalán teszi közzé. A külső végrehajtónak az elektronikus árverést az adósság végrehajtásáról szóló törvény 9. fejezete és az adósság végrehajtásáról szóló rendelet 9. fejezete szerint kell lefolytatnia. A külső árverezők kiválasztására általában közbeszerzési eljárással kerül sor. Az eljárásban való részvétel feltétele a szolgáltató meghatározott pénzügyi helyzetének fennállása és a szakmai képesítéssel való rendelkezés.

Az elektronikus árverésen részt venni kívánó személyeknek regisztrálniuk kell a weboldalon annak érdekében, hogy ajánlatot tehessenek. Az ajánlattétel maga azonban nyilvános, és azt regisztráció nélkül is nyomon lehet követni. A regisztrációhoz szükséges adatok többek között a személyi azonosító szám, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám és felhasználónév, amely az ajánlat megtételekor látható. Az ajánlattevőknek nem kell a személyazonosságukat igazolniuk. Azok az ajánlattevők, akik nem rendelkeznek svéd személyazonosító számmal, vagy valamely más okból nem kívánnak vagy nem képesek az elektronikus regisztrációra, személyesen is regisztrálhatnak.

Az elektronikus árverés során a vételárat bankkártyával vagy hitelkártyával lehet kifizetni.

Az elektronikus árverésen nem lehet a hatóság épületében való személyes megjelenéssel részt venni.

Az ajánlattétel korlátozott idejű ajánlatokkal és ellenajánlatokkal történik. Amennyiben az ajánlat az idő lejártát megelőző két percben érkezik, az időtartam automatikusan meghosszabbodik további két perccel.

A végrehajtó hatóság telefonon vagy e-mailben válaszol a kérdésekre, de ha az árverésből már csak rövid idő van hátra, nem biztos, hogy határidőn belül választ tudnak adni a feltett kérdésre. A hatóság svédül válaszol, de az alapvető információkat köteles a nemzeti kisebbségi nyelveken is közölni és az egyes különös közigazgatási körzetből érkező kisebbségi csoportok részére köteles információval és útmutatással szolgálni. A kérdésekre vonatkozóan általában egyéb nyelveken is történhet a segítségnyújtás.

A végrehajtó hatóság csak kivételes esetben fordítja le az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokat, például ha egyértelmű, hogy nagy számú külföldi ügyfél vesz részt az ügyben.

A nyilvános hozzáférés elve alapján a svéd hatóságok által tárolt adatok nagy része nyilvános. Az arra vonatkozó információ azonban titkos, hogy a folyamatban lévő árverésen ki tette a konkrét ajánlatot. Emellett egyes minősített adatokra titoktartási kötelezettség vonatkozhat, de a kérdést az információ kikérésekor esetről esetre kell megvizsgálni.

Utolsó frissítés: 05/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.