Varžytynės

Varžytynės – tai procedūra, kurios metu viešai parduodamas skolininko turtas siekiant surinkti pinigų sumą, kurios reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Varžytynes gali surengti teisėjas ar jo įgaliotinis arba kompetentinga institucija ar kiti viešieji ar privatieji subjektai (turintys įgaliojimus pagal konkrečios valstybės teisės aktus).

Apibrėžtis

Prieš varžytynes turtas paprastai areštuojamas – tai veiksmas, kuriuo kreditorius arba kompetentinga institucija nustato reikalavimui patenkinti tinkamą turtą ir jį apsaugo. Gali būti areštuojamas skolininko nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, taip pat kreditai trečiosios šalies atžvilgiu. Tačiau kreditų atveju vykdymo užtikrinimo procedūros pasibaigia ne įvykdžius pardavimą, bet skolininko kreditą priskyrus jo kreditoriui.

ES valstybėse yra skirtingų rūšių varžytynės, jų teisinės sistemos numatytos nacionaliniuose teisės aktuose. Kai kuriose ES valstybėse varžytynės gali vykti internetu, tokiu būdu dalyviams nereikia asmeniškai atvykti pas teisėją arba į teismą ar į kitą viešąjį ar privatųjį subjektą.

Prieš varžytynes, kurias paprastai vykdo teisėjas, galintis pardavimo procedūrą pavesti trečiajai šaliai (nepriklausomam specialistui arba bendrovei, kuriai suteikti konkretūs įgaliojimai atlikti šią užduotį), tačiau kurias taip pat gali vykdyti kiti subjektai (pvz., antstolis ar kita vykdymo užtikrinimo institucija), paprastai skelbiami atitinkami skelbimai.

Valstybių narių puslapiuose informacija bus pateikta netrukus. Jeigu šalies vėliava šio puslapio dešinėje išblukinta, vadinasi, šios šalies informacija dar nepaskelbta.

Varžytynių terminų glosarijus

 1. Areštuotas turtas – skolininko turtas (nekilnojamasis arba asmeninis turtas), kurį perima kreditorius arba kompetentingoji institucija, kai skolininkas savanoriškai nesumoka skolos. Kad perimtų turtą, kreditorius arba kompetentinga institucija privalo išsiųsti skolininkui arešto vykdomąjį raštą. Tai veiksmas, kuomet kreditorius arba kompetentinga institucija nustato turtą, kuris gali būti panaudojamas skolai apmokėti.
 2. Ekspertas, įvertinantis areštuoto turto vertę – (atitinkamos rinkos) ekspertas, kuris paprastai įvertina turto vertę. Atsižvelgęs į bendrą rinkos situaciją ir turto būklę ekspertas turi nurodyti tikrąją turto rinkos kainą.
 3. Galimybė apžiūrėti parduodamą turtą – galimybė potencialiems pirkėjams apžiūrėti parduodamą objektą ir jo būklę (kartais nuotraukose, kitais atvejais – tiesiogiai).
 4. Kitas kainos pasiūlymas – nauja didesnė kaina, kurią už objektą siūlo varžytynėse dalyvaujantis asmuo ar bendrovė.
 5. Pardavimo paskelbimas – norėdami parduoti areštuotą turtą varžytynėse, teisėjas ar jo įgaliotinis arba kompetentinga institucija turi paskelbti apie pardavimą (kaip ir kada turtas bus parduotas). Apie varžytynes paprastai skelbiama internete, tačiau dažnai – ir spaudoje.
 6. Perdavimas – parduodamo skolininko turto nuosavybės perdavimas pirkėjui.
 7. Pradinė kaina – areštuoto skolininko turto (nekilnojamojo arba asmeninio turto), kurį perėmė kreditorius arba kompetentingoji institucija, vertė.
 8. Už pardavimą atsakingas asmuo ar bendrovė – asmuo ar bendrovė, atsakingas (-a) už informacijos suteikimą asmenims, kurie nori įsigyti turtą, parduodamo turto reklamavimą, konkurso procedūros vykdymą aukciono metu ir kt.
 9. Užstatas – prieš prasidedant varžytynėms jose norintis dalyvauti asmuo turi sumokėti užstatą. Parduodamo turto neįsigijęs asmuo užstatą atgauna aukcionui pasibaigus.
 10. Varžymasis su kitais asmenimis arba bendrovėmis – varžymasis dėl turto varžytynėse.
 11. Varžytynių laimėjimas – parduodamas turtas skiriamas asmeniui, kuris varžytynių pabaigoje pasiūlė didžiausią kainą.

ES valstybių, kuriose jau vyksta elektroninės varžytynės, sąrašas

 1. Austrija (bendradarbiaujant su Vokietija)
 2. Estija
 3. Ispanija
 4. Italija
 5. Kroatija
 6. Latvija (tik vykdymo užtikrinimo procedūroms, susijusioms su nekilnojamuoju turtu)
 7. Nyderlandai (tik vykdymo užtikrinimo procedūroms, susijusioms su nekilnojamuoju turtu)
 8. Portugalija
 9. Suomija
 10. Vengrija
 11. Vokietija (bendradarbiaujant su Austrija)
 12. Slovėnija (tik vykdymo užtikrinimo procedūroms, susijusioms su nekilnojamuoju turtu).
Paskutinis naujinimas: 05/05/2022

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.