Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Varžytynės

Graikija

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

1. Viešas paskelbimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Turtas areštuojamas, kai antstolis paima skolininkui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 954 straipsnis) arba areštuoja skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą arba skolininko daiktinę teisę į nekilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 992 straipsnis) ir suaugusio liudytojo akivaizdoje surašomas protokolas.  Areštuotą turtą savo nuožiūra įvertina antstolis arba antstolio šiuo tikslu pasamdytas ekspertas. Jei tai yra nekilnojamasis turtas, nepriklausomas ekspertas turi nustatyti jo rinkos vertę.

Arešto ataskaitoje turi būti pateikta ši informacija: a) tikslus areštuoto kilnojamojo turto aprašymas, kad nekiltų abejonių dėl jo tapatybės; b) antstolio arba eksperto atliktas areštuoto turto vertinimas; c) pradinė pasiūlymo kaina, kuri turi būti lygi bent dviem trečdaliams turto vertės, nustatytos atliekant vertinimą; d) vykdomasis dokumentas, kuriuo grindžiamas vykdymas, skolininkui įteikta nutartis ir suma, už kurią areštuotas turtas; e) aukciono data – aukcionas turi būti surengtas per septynis (7) mėnesius nuo arešto dienos, tačiau ne vėliau kai per aštuonis (8) mėnesius nuo tos dienos, aukciono vieta ir aukciono rengėjo pavadinimas.

Išrašas iš arešto ataskaitos, įskaitant vykdymo prašančios šalies bei šalies, prieš kurią vykdymas nukreiptas, vardą ir pavardę, trumpas areštuoto turto aprašymas, pradinė pasiūlymo kaina, aukciono rengėjo pavadinimas ir tikslus adresas, taip pat aukciono vieta, data ir laikas per dešimt (10) dienų po turto arešto turi būti paskelbti Teismo leidinių interneto svetainėje, kurioje skelbiami aukcionai, Nacionalinio savarankiškai dirbančių asmenų fondo advokatų draudimo skiltyje.

Aukcionas gali būti rengiamas tik jeigu laikomasi pirmiau nurodytų formalumų; kitaip jis negalios.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Areštuotas kilnojamasis turtas parduodamas viešai aukcione, dalyvaujant turto arešto vietos apylinkės notarui, paskirtam dalyvauti aukcione (Civilinio proceso kodekso 959 straipsnis), o areštuotas nekilnojamasis turtas viešai parduodamas aukcione dalyvaujant nekilnojamojo turto buvimo vietos apylinkės notarui, paskirtam dalyvauti aukcione (Civilinio proceso kodekso 998 straipsnis).

Aukcione pasiūlymai pateikiami raštu užklijuotuose vokuose, o vėliau pasiūlymai pateikiami žodžiu pagal Civilinio proceso kodekso 959 straipsnio 4 dalį.   Aukciono pradžioje visi aukciono dalyviai privalo, aukciono rengėjui pateikdami deklaraciją, paskirti atstovą aukciono vietos pirmosios instancijos teismo veiklos teritorijoje, įgaliotą priimti visus dokumentus, susijusius su vykdymu.

Aukcionas vyksta darbo dieną, trečiadienį, turto arešto vietos apylinkės civilinių bylų teisme.  Jei areštuotas kilnojamasis turtas yra kelių civilinių bylų apylinkės teismų veiklos teritorijoje, aukcionas rengiamas antstolio arešto ataskaitoje nurodytame apylinkės civilinių bylų teisme.  Jei aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas, aukcionas antstolio nuožiūra gali būti rengiamas vykdymo vietos, arešto vietos arba nekilnojamojo turto buvimo vietos apylinkės civilinių bylų teisme. Jei aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas, aukcionas rengiamas turto buvimo vietos apylinkės civilinių bylų teisme. Jei nekilnojamasis turtas yra kelių civilinių bylų apylinkės teismų veiklos teritorijoje, aukcionas rengiamas bet kuriame apylinkės civilinių bylų teisme vykdymo prašančios šalies pasirinkimu.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Specialiojo turto areštas (Civilinio proceso kodekso 1022–1033 straipsniai)

Gali būti areštuotos ir turtinės teisės, priklausančios šaliai, prieš kurią nukreiptas vykdymas, nors šios teisės negali būti areštuojamos per Civilinio proceso kodekso 953 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 982 ir 992 straipsniuose nustatytą procedūrą, visų pirma intelektinės nuosavybės teisės, patentų teisės, filmų honorarai ir reikalavimai prieš trečiuosius asmenis, priklausantys nuo priešinio reikalavimo įvykdymo, jeigu pagal materialinės teisės nuostatas šias teises leidžiama perduoti (Civilinio proceso kodekso 1022 straipsnis).

Jeigu areštuotą teisę nurodoma parduoti aukcione, apylinkės civilinių bylų teismas paskiria aukciono rengėją (Civilinio proceso kodekso 1026 straipsnis) ir taikomos galiojančios nuostatos dėl kilnojamojo turto aukciono.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Nacionalinių turto registrų nėra.

5. Informacija apie duomenų bazes, kurias kreditorius gali naudoti siekdamas nustatyti skolininko materialaus turto ar gautinų sumų buvimo vietą

Duomenų bazių, kurias galima naudoti siekiant nustatyti skolininko materialaus turto ar gautinų sumų buvimo vietą, nėra.

6. Informacija apie internetu rengiamus teismų aukcionus

Teismo aukcionai internetu nerengiami.

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.