Varžytynės

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

1. Paskelbimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Turtas areštuojamas, kai antstolis paima skolininkui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 954 straipsnis) arba areštuoja skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą arba skolininko daiktinę teisę į nekilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 992 straipsnis) ir suaugusio liudytojo akivaizdoje surašomas protokolas. Areštuotą turtą savo nuožiūra įvertina antstolis arba antstolio šiuo tikslu pasamdytas ekspertas. Jei tai yra nekilnojamasis turtas, jo rinkos vertę turi nustatyti nepriklausomas ekspertas.

Arešto ataskaitoje turi būti pateikta ši informacija:

  1. tikslus areštuoto kilnojamojo turto aprašymas, kad nekiltų abejonių dėl jo tapatybės;
  2. antstolio arba eksperto atliktas areštuoto turto vertinimas;
  3. pradinė siūloma kaina, kuri nekilnojamojo turto atveju turi būti lygi areštuoto turto rinkos vertei;
  4. vykdomasis dokumentas, kuriuo grindžiamas vykdymas, skolininkui įteikta nutartis ir suma, už kurią areštuotas turtas;
  5. aukciono data – aukcionas turi būti surengtas per septynis (7) mėnesius nuo arešto dienos, tačiau ne vėliau kai per aštuonis (8) mėnesius nuo tos dienos, aukciono vieta ir aukciono rengėjo pavadinimas.

Išrašas iš arešto ataskaitos, įskaitant vykdymo prašančios šalies bei šalies, prieš kurią vykdymas nukreiptas, vardą ir pavardę, trumpas areštuoto turto aprašymas, pradinė pasiūlymo kaina, aukciono rengėjo pavadinimas ir tikslus adresas, taip pat aukciono vieta, data ir laikas per penkiolika dienų po turto arešto turi būti paskelbti Teismo leidinių interneto svetainėje, kurioje skelbiami aukcionai, Nacionalinio savarankiškai dirbančių asmenų fondo advokatų draudimo skiltyje.

Aukcionas gali būti rengiamas tik jeigu laikomasi pirmiau nurodytų formalumų; priešingu atveju jis negalios.

2. Trečiosios šalys, turinčios teisę organizuoti pardavimą

Areštuotas kilnojamasis turtas parduodamas viešai aukcione elektroninėje platformoje, dalyvaujant turto arešto vietos apylinkės notarui, paskirtam dalyvauti aukcione (Civilinio proceso kodekso 959 straipsnis). Areštuotas nekilnojamasis turtas taip pat parduodamas aukcione elektroninėje platformoje, dalyvaujant apylinkės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, notarui, paskirtam aukcionui (Civilinio proceso kodekso 998 straipsnis).

Aukcionas vyksta teikiant elektroninius pasiūlymus, kai konkurso dalyviai pateikia pasiūlymo užstatą ir yra sertifikuoti elektroninėse sistemose pagal Civilinio proceso kodekso 959 straipsnį. Aukcionai vykdomi darbo dienomis ir konkrečiai trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, turto arešto vietos apylinkės civilinių bylų teisme.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Specialiojo turto areštas (Civilinio proceso kodekso 1022–1033 straipsniai)

Gali būti areštuotos ir turtinės teisės, priklausančios šaliai, prieš kurią nukreiptas vykdymas, nors šios teisės negali būti areštuojamos per Civilinio proceso kodekso 953 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 982 ir 992 straipsniuose nustatytą procedūrą, visų pirma intelektinės nuosavybės teisės, patentų teisės, filmų honorarai ir reikalavimai prieš trečiuosius asmenis, priklausantys nuo priešinio reikalavimo įvykdymo, jeigu pagal materialinės teisės nuostatas šias teises leidžiama perduoti (Civilinio proceso kodekso 1022 straipsnis).

Jeigu areštuotą teisę nurodoma parduoti aukcione, apylinkės civilinių bylų teismas paskiria aukciono rengėją (Civilinio proceso kodekso 1026 straipsnis) ir taikomos kilnojamojo turto aukcionus reglamentuojančios taisyklės.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Nacionalinių turto registrų nėra.

5. Informacija apie duomenų bazes, pagal kurias kreditoriai gali nustatyti skolininkų materialųjį turtą ar reikalavimus.

Nėra duomenų bazių, kurias naudojant būtų galima nustatyti skolininkų materialųjį turtą ar reikalavimus. Veikia tik centrinė sistema, kurią tvarko Nepriklausoma valstybės pajamų institucija (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon - AADE). Šia sistema gali naudotis tik tam tikros institucijos (prokuratūra, Mokesčių inspekcija, Kovos su pinigų plovimu institucija ir kt.) ir joje rodomos banko sąskaitos Graikijos bankuose.

6. Informacija apie internetu rengiamus teismų aukcionus

Nuo 2018 m. pradžios visi aukcionai vykdomi elektroniniu būdu per platformą eauction.gr.

Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.