Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Varžytynės

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Teismo sprendimų vykdymo tarnyba (angl. Enforcement of Judgments Office, EJO) yra Šiaurės Airijos teismų tarnybos (angl. Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (Teisingumo departamento agentūros) padalinys, atsakingas už civilinių bylų teismų nutarčių, susijusių su pinigais, prekėmis ir turtu, vykdymą Šiaurės Airijoje. Pagal 1981 m. Teismo sprendimų vykdymo (Šiaurės Airija) įsakymą (angl. Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) leidžiama areštuoti ir parduoti turtą siekiant grąžinti pinigų sumą, kuri yra išieškoma pagal teismo sprendimą.

EJO turi įvairius įgaliojimus skolai išieškoti pagal teismo nutartį dėl pinigų išieškojimo. Šie įgaliojimai apima įgaliojimus priimti nutartį dėl arešto pagal 1981 m. Teismo sprendimų vykdymo (Šiaurės Airija) įsakymo 31 straipsnį.

Pagal 1981 m. Įsakymą EJO turi teisę areštuoti turtą, parduoti jį aukcione ir panaudoti grynąsias pardavimo pajamas (sumokėjusi arešto išlaidas) negrąžintoms skoloms sumokėti (žr. 1981 m. Įsakymo 31, 34 ir 40 straipsnius). Vykdydama Įsakymą dėl arešto, EJO turi teisę pagal 1981 m. Įsakymo 38 straipsnį patekti į bet kokį skolininko, jo sutuoktinio ar išlaikomo asmens užimamą ar naudojamą žemės sklypą arba tam tikrais atvejais – į kito asmens užimamą arba naudojamą žemės sklypą.

EJO gali priimti tokio pobūdžio įsakymą (pateikus prašymą valdytojui  pagal 1981 m. Teismo sprendimų vykdymo taisyklių (Šiaurės Airija) 30 taisyklės 1 dalį, paaiškėjus, kad areštuotino turto pakanka skolai padengti. Praktiškai, prieš priimdama sprendimą kreiptis į valdytoją dėl įsakymo taikyti areštą, ji siekia taikyti kitas tinkamas išieškojimo priemones, pavyzdžiui, priimdama Įsakymą dėl pajamų arešto (kai pinigų suma išskaitoma iš skolininko darbo užmokesčio).

Taikomi prekių, kurios gali būti areštuotos, apribojimai (pavyzdžiui, negalima areštuoti skolininko drabužių ir būtiniausių namų ūkio baldų) (žr. 1981 m. Įsakymo 33 straipsnį).

1981 m. Teismo sprendimų vykdymo taisyklių (Šiaurės Airija) 30–33 taisyklėse nustatyta procedūra, kuria EJO vadovaujasi priimdama įsakymą dėl arešto.

Paskutinis naujinimas: 18/10/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.