Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Varžytynės

Škotija

Toliau pateikiama išsami informacija apie Škotijoje taikomas nuostatas, susijusias su turto areštu kaip priemone skolai išieškoti

Turinį pateikė
Škotija

Škotijoje turtas gali būti konfiskuotas susigrąžinant įsiskolintus pinigus, jeigu skolą pripažino teismai, o tam tikromis aplinkybėmis – jeigu tai yra leidžiama pagal tam tikrus formalius „skolos dokumentus“.  Turtui areštuoti taikomi procesai vadinami įšaldymu (kai skolininkui priklausantis, tačiau trečiojo asmens turimas turtas įšaldomas); areštu (kai areštuojamas skolininkui priklausantis turtas, kurį turi skolininkas); ir areštu išimtinėmis aplinkybėmis (kai yra areštuojamas esminės reikšmės neturintis turtas, laikomas gyvenamajame name).  Kai kuriais atvejais pagal atitinkamas procedūras skolininko turtą galima parduoti aukcione prižiūrint teismui.

2002 m. Skolų valdymo ir arešto įstatyme (Škotija) (toliau – 2002 m. Įstatymas) reglamentuota procedūra, kuria reikia vadovautis areštuojant daiktus.  Per 14 dienų nuo arešto šerifo pareigūnas privalo pateikti ataskaitą šerifo pirmininkaujamam teismui.  Kai teismas gauna ataskaitą, šerifo pareigūnas gali nurodyti paimti areštuotą turtą ir parduoti jį viešajame aukcione, kuriame turi dalyvauti šerifo pareigūnas, kad užregistruotų, kokie daiktai parduodami ir už kokią kainą.  Aukcione gauti pinigai gali būti naudojami šerifo pareigūno išlaidoms apmokėti, o likusi suma sumokama kreditoriui.  Likutis grąžinamas skolininkui.  Jei daiktai neparduodami, daiktų nuosavybė pereina kreditoriui.  Nors paprastai areštuotų daiktų aukcionas rengiamas aukciono patalpoje, jeigu tai praktiškai nepatogu, 2002 m. Įstatyme yra nuostata dėl aukciono surengimo kitoje vietoje nei skolininko gyvenamasis namas.

Jeigu daiktai areštuojami ir skolininkas nepasirašė įgaliojimo, pagal kurį daiktus leidžiama perduoti kreditoriui, norėdamas gauti šiuos daiktus, kreditorius privalo teisme pateikti ieškinį dėl susigrąžinimo.  Ieškinys dėl susigrąžinimo – tai teismui teikiamas prašymas leisti perduoti daiktus kreditoriui, kuris gali juos parduoti ir susigrąžinti visą skolą arba jos dalį.

Paskutinis naujinimas: 30/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.