Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.
Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Bejgħ fl-irkant bil-qorti

L-Irlanda ta’ fuq

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Irlanda ta’ fuq

L-Uffiċċju tal-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (EJO – Enforcement of Judgments Office) huwa fergħa fis-Servizz tat-Tribunali u l-Qrati tal-Irlanda ta’ Fuq (Northern Ireland Courts and Tribunal Service, aġenzija tad-Dipartiment tal-Ġustizzja) u huwa inkarigat mill-eżekuzzjoni tal-ordnijiet tal-qrati ċivili fl-Irlanda ta’ Fuq rigward flus, beni u proprjetà. L-Ordni tal-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (tal-Irlanda ta’ Fuq) tal-1981 tippermetti l-qbid u l-bejgħ ta’ beni sabiex jagħmel tajjeb għal ammont ta’ flus li jistgħu jiġu rkuprati b’konsegwenza ta’ sentenza.

L-EJO għandu għadd ta’ setgħat ta’ eżekuzzjoni tal-pagament tad-dejn fil-qafas ta’ sentenza ta’ eżekuzzjoni ta’ pagament li tinħareġ permezz ta’ ordni tal-qorti. Dawn is-setgħat jinkludu mandat ta’ qbid li jinħareġ skont l-Artikolu 31 tal-Ordni tal-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (tal-Irlanda ta’ Fuq) tal-1981.

Skont l-Ordni tal-1981, l-EJO għandu l-jedd li jaqbad il-proprjetà u jbigħha fi rkant u juża r-rikavati netti tal-bejgħ (wara li jitħallsu l-kostijiet u l-ispejjeż tal-qbid) biex iħallas id-dejn mhux imħallas (ara l-Artikoli 31, 34 u 40 tal-Ordni tal-1981). Fl-eżekuzzjoni ta’ Mandat ta’ Qbid, l-EJO għandu l-jedd, skont l-Artikolu 38 tal-Ordni tal-1981, li jidħol fi kwalunkwe art okkupata jew użata mid-debitur, il-konjuġi tiegħu jew tagħha jew kwalunkwe persuna akkarigu tiegħu jew tagħha jew, f’xi ċirkostanzi, art okkupata jew użata minn kwalunkwe persuna oħra.

L-EJO jista’ joħroġ Mandat ta’ dan it-tip (fuq talba lill-Master skont ir-Regola 30(1) tar-Regoli dwar l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (tal-Irlanda ta’ Fuq) tal-1981) meta jkun jidher li hemm numru biżżejjed ta’ beni biex jifdu d-dejn. Fil-prattika, dan ifittex mezzi rilevanti oħra ta’ eżekuzzjoni bħall-Mandat ta’ Sekwestru tal-Qligħ (li permezz tagħha titnaqqas somma flus mis-salarju tad-debitur) qabel ma jiddeċiedi li jressaq rikors quddiem il-Master għal Mandat ta’ Qbid.

Hemm limitazzjonijiet fuq it-tipi ta’ beni li jistgħu jinqabdu (pereżempju, il-ħwejjeġ u l-għamara essenzjali tad-dar tad-debitur ma jistgħux jinqabdu (ara l-Artikolu 33 tal-Ordni tal-1981).

Ir-Regola 30 - 33 tar-Regoli dwar l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (tal-Irlanda ta’ Fuq) tal-1981 tistabbilixxi l-proċedura segwita mill-EJO fir-rigward ta’ kif jitressaq mandat ta’ qbid.

L-aħħar aġġornament: 18/10/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.