Gerechtelijke openbare verkoping

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

1. Bekendmaking en taxatie in verband met de verkoop van in beslag genomen goederen

Openbare verkopingen worden bekendgemaakt op het officiële mededelingenbord van de gerechtsdeurwaarder of door de gemeentelijke autoriteit op de daar gebruikelijke wijze. Zij worden ook bekendgemaakt op het portaal voor openbare verkopingen (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) en in het centraal register van tenuitvoerleggingen (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

Bij een openbare verkoping van onroerende goederen wijst de gerechtsdeurwaarder een deskundige aan om de normale waarde van het vastgoed vast te stellen, met inbegrip van inrichting en toebehoren, alsook individuele rechten en gebreken in verband met het vastgoed. Op basis van het verslag van de deskundige bepaalt de gerechtsdeurwaarder de waarde van het vastgoed. Deze waarde dient als basis voor de reserveringsprijs, die twee derde van de resulterende prijs voor de eerste openbare verkoping bedraagt.

Voor roerende goederen wordt de waarde bepaald in overeenstemming met Wet nr. 526/1990 inzake prijzen of op basis van een schatting van de gerechtsdeurwaarder. Indien de kennis en ervaring van deze persoon ontoereikend zijn, wordt een deskundige aangewezen om de waarde te bepalen. De reserveringsprijs is een derde van de resulterende prijs.

2. Derden die een verkoop mogen uitvoeren

In Tsjechië zijn er twee vormen van tenuitvoerlegging.

  • Tenuitvoerlegging

3. Soorten openbare verkopingen waarop sommige regels mogelijk niet volledig van toepassing zijn

Alle gerechtelijke openbare verkopingen vallen onder de toepasselijke bepalingen van Wet nr. 99/1963 (het wetboek van burgerlijke rechtsvordering), Wet nr. 120/2001 (het wetboek van tenuitvoerleggingen) en Uitvoeringsdecreet nr. 418/2001 inzake procedures voor tenuitvoerleggingen en andere activiteiten.

4. Informatie over het nationale eigendomsregister

Activa worden geregistreerd in de volgende openbare registers:

  • onroerende goederen: het kadaster (katastr nemovitostí);
  • roerende goederen: het voertuigenregister (registr vozidel), het scheepsregister (plavební rejstřík) en het luchtvaartuigregister (letecký rejstřík);
  • effecten: het centraal effectendepot (Centrální depozitář cenných papírů).

5. Informatie over databanken waarin schuldeisers goederen en vorderingen van schuldenaren kunnen opzoeken

In het centrale register van schuldenaren van de Tsjechische Republiek (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), dat kan worden geraadpleegd door schuldeisers en schuldenaren, wordt een lijst van schuldenaren bijgehouden. Om dit register te raadplegen, is een kosteloze registratie vereist.

6. Overige informatie over online gerechtelijke verkopingen

De plaats waar de openbare verkoping zal worden gehouden — ook als dat online is — moet altijd worden vermeld in de aankondiging van de openbare verkoping. De staat beheert echter geen officieel domein voor openbare verkopingen. Niet-officiële portalen zijn onder andere https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz en http://www.drazby-exekutori.cz. Wie wil deelnemen aan een openbare verkoping moet zich authenticeren en een borg betalen.

Laatste update: 05/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.