Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gerechtelijke openbare verkoping

Engeland en Wales

Volgende sectie beschrijft de regelgeving betreffende beslaglegging op goederen als rechtsmiddel om een schuld in te vorderen in Engeland en Wales.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

De District Judge in Engeland en Wales moet geen verhuisbedrijf en veilingmeester meer aanstellen en machtigen. In artikel 41, bijlage 12, van de Tribunals, Courts and Enforcement Act wordt bepaald dat de verkoop van goederen via openbare veiling gebeurt, tenzij het gerecht anders beveelt.

Verhuisbedrijven en veilingmeesters kunnen bij elke rechtbank afzonderlijk solliciteren waarbij ze de kosten en hun lopende verzekering gedetailleerd omschrijven zodat op lokaal niveau beslist kan worden wie wordt aangesteld. De beslissing over de uiteindelijke keuze van het bedrijf moet formeel genomen worden door een panel van beheerders op basis van de verstrekte gegevens en kosten.

Na de aanstelling wordt in het gerechtsgebouw een lijst opgehangen met de namen en adressen van de aangestelde bedrijven. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en in elk geval vóór het verstrijken van enig verzekeringsbewijs. Indien mogelijk moeten de geselecteerde dienstverleners regelmatig rouleren. Wanneer er slechts één bedrijf is waarop regelmatig een beroep kan worden gedaan, zijn de basisregels van toepassing.

Ten minste 7 dagen vóór de verkoop moet de gerechtsdeurwaarder bericht van de veiling sturen naar de schuldenaar en eventuele mede-eigenaars.

Wanneer een verkoop gehouden wordt en de veilingmeesters inkomsten ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder/delivery manager om te bevestigen dat rekenschap is afgelegd over alle in beslag genomen goederen. Het proces-verbaal van toewijzing moet overeenkomstig de regels worden opgemaakt.

Zie bepalingen 34 tot 43 van de Taking Control of Goods Regulations voor meer bijzonderheden over het weghalen, bewaren en verkopen van in beslag genomen goederen.

Laatste update: 10/10/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.