Gerechtelijke openbare verkoping

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

1. Aankondiging en prijszetting met betrekking tot de verkoop van in beslag genomen goederen

De tenuitvoerleggingsprocedure van in beslag genomen goederen leidt niet noodzakelijk tot de verkoop van deze goederen. De schuldeiser en de schuldenaar kunnen namelijk ook een overeenkomst sluiten. Bij meerdere schuldeisers moet met ieder van hen een overeenkomst worden gesloten om een verkoop te vermijden. Indien geen overeenkomst wordt gesloten, dan zal het gerecht de verkoop bevelen.

De basiswaarde van de in beslag genomen onroerende goederen wordt vastgesteld door een deskundige die een schatting maakt. Bij roerende goederen wordt de waarde bepaald door de persoon die op de verkoop met biedingen vanaf 0 het hoogste bod uitbrengt. Indien een schatting van roerende goederen vereist is, begint het bieden niet vanaf 0, maar met een instelprijs van 60 % van de schattingswaarde.

Publiciteit voor de verkoop van in beslag genomen goederen wordt gemaakt op de website van de overheid waarop de gerechtelijke diensten worden aangeboden, op de website van de veilingmeester die met de verkoop is belast, in de dagbladen waarin de verkoop wordt bekendgemaakt (meestal eens per maand in twee dagbladen) en via aankondigingen in het gerechtsgebouw waarin de verkoop plaatsvindt.

De kenmerken van de in beslag genomen goederen die te koop worden aangeboden en de documenten die er betrekking op hebben, zijn beschikbaar op de website van de overheid waarop de gerechtelijke diensten staan en op de website van de veilingmeester die de verkoop afwikkelt. Alle belangstellenden kunnen om toegang tot deze informatie verzoeken.

Wie de in beslag genomen goederen die te koop worden aangeboden, wil bekijken, kan daarvoor een aanvraag indienen bij het gerecht indien het om een onroerend goed gaat. Vóór elke verkoop van een onroerend goed stelt een gerechtsdeskundige een verslag op over de staat van het onroerend goed. Dat verslag is openbaar. Belangstellenden kunnen roerende goederen twee uur vóór de aanvang van de verkoop bezichtigen.

Het bieden op de dag van de verkoop gebeurt viva voce bij de veilingmeester die door het gerecht is aangesteld om de verkoop te leiden.

De persoon die de goederen na de veiling verwerft, moet niet een deel van de prijs, maar het volledige bedrag betalen. Voor onroerende goederen moet het volledige bedrag worden gedeponeerd bij de rechtbank binnen zeven dagen na de datum van de verkoop. Voor roerende goederen moet het volledige bedrag binnen 24 uur na de verkoop worden betaald. Elektronische betalingen zijn niet mogelijk, maar kunnen ter griffie worden neergelegd.

2. Verkoop door derden

De verkoop wordt onder gerechtelijk gezag geleid door een veilingmeester die door de rechtbank wordt aangesteld, en kan niet door derden worden geleid.

3. Verkopen waarop bepaalde regels niet volledig van toepassing zijn

Er zijn geen vormen van verkopen waarop deze regels niet volledig van toepassing zijn.

4. Nationale eigendomsregisters

Malta beschikt over de volgende nationale eigendomsregisters:

Onroerende goederen – het Openbaar register en kadaster

Roerende goederen – voertuigen, zee- en luchtvaartuigen - Transport Malta

Aandelen en effecten – de Maltese autoriteit voor financiële diensten en de beurs van Malta

Andere financiële instrumenten - de beurs van Malta

Handelsmerken en octrooien – het ministerie van Handel

Deze registers worden elektronisch bijgehouden door de desbetreffende openbare instanties. Sommige registers zijn elektronisch toegankelijk voor het publiek. Tegen betaling kan toegang worden verkregen tot het openbaar register en de Maltese autoriteit voor financiële diensten. De registers van Transport Malta zijn niet toegankelijk voor het publiek. Voor toegang tot de Maltese autoriteit voor financiële diensten kan online worden betaald. De toegang tot het openbaar register moet ten kantore worden betaald.

5. Databanken die schuldeisers inzage bieden in het vermogen of vorderingen van schuldenaars

Schuldeisers hebben toegang tot de databanken van onroerende goederen en ondernemingen. De Maltese autoriteit voor financiële diensten biedt rechtstreekse onlinetoegang tot informatie over ondernemingen. Met betrekking tot onroerende goederen hebben schuldeisers toegang tot informatie via het openbaar register en kadaster. Een andere toestemming is niet vereist, noch voor rechtstreekse toegang tot de databanken van de Maltese autoriteit voor financiële diensten, noch voor toegang via het openbaar register en kadaster.

6. Overige informatie over online gerechtelijke verkoop

Online bieden op een veiling is niet mogelijk.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.