Licitații judiciare

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

1. Publicitatea și stabilirea prețului bunurilor care au fac obiectul sechestrului

Prețul bunurilor puse sub sechestru se stabilește pe baza prețurilor practicate pe piața cipriotă. În cazul bunurilor imobile puse sub sechestru, adjudecătorul, după ce efectuează o anchetă privind valoarea bunului în cauză, stabilește un preț de rezervă sub care bunul nu poate fi vândut.

Bunurile mobile sunt puse sub sechestru pe baza unui mandat în favoarea creditorului, executat de către executorul judecătoresc, care este cel care stabilește prețul minim de vânzare pe baza prețurilor practicate pe piață și apoi procedează la vânzarea respectivelor bunuri. În cazul în care prețul minim nu este oferit de nimeni, executorul judecătoresc poate organiza o a doua licitație.

Organizarea vânzărilor la licitație este anunțată în ziare. În cazul în care licitația se referă la bunuri imobile, se pun afișe în comunitate sau în parohia în care se află bunul și se publică pe site-ul Ministerului de Interne.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze vânzarea

Vânzările la licitație pot fi efectuate de adjudecători privați autorizați. Adjudecătorul este o persoană autorizată, desemnată de Departamentul de cadastru și topografie din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Cipru, cu competențele necesare pentru a efectua vânzări silite de bunuri prin intermediul unei licitații publice.

În ceea ce privește bunurile mobile, orice vânzare prin care se execută o hotărâre judecătorească are loc în cadrul unei licitații publice desfășurate de executori judecătorești, funcționari ai serviciului judiciar al statului cu competențe referitoare la vânzarea bunurilor puse sub sechestru în executarea unui mandat în beneficiul creditorilor.

3. Tipuri de vânzări judiciare cărora li se pot aplica normele doar parțial

În unele cazuri, vânzarea la licitație a bunurilor mobile este realizată chiar de creditori, fie că sunt persoane juridice (de exemplu, o bancă) sau persoane fizice, atunci când au intrat în posesia bunurilor mobile ale debitorului în urma executării unei hotărâri judecătorești relevante. În acest caz, normele aplicabile sunt diferite de cele definite de lege pentru vânzările la licitație publică.

4. Informații privind registrele naționale de bunuri

În Cipru există următoarele registre patrimoniale:

  1. serviciul cadastral ține un registru în care sunt consemnate titlurile de proprietate asupra bunurilor imobile ale cetățenilor;
  2. serviciul de autovehicule ține un registru al tuturor vehiculelor înmatriculate pe teritoriul Republicii Cipru;
  3. serviciul de transportul maritim comercial din Cipru ține registrul navelor cipriote unde sunt înscrise toate navele și/sau vapoarele;
  4. serviciul „Întreprinderi” din cadrul Direcției de înregistrare a întreprinderilor și a veniturilor ține un registru al întreprinderilor, cooperativelor și denumirilor comerciale înregistrate în Cipru;
  5. serviciul aviației civile ține registrul aeronavelor cipriote și este responsabil pentru înregistrarea, transferurile și radierea acestora;
  6. serviciul „Proprietate intelectuală și industrială” ține un registru al mărcilor.

5. Informații privind bazele de date care permit creditorilor să identifice activele debitorilor

Registrul falimentului și al societăților aflate de lichidare este ușor accesibil de pe site-ul web al Direcției de înregistrare a întreprinderilor și a veniturilor din Cipru, și permite creditorului să obțină informații cu privire la situația financiară a debitorului. Cu toate acestea, nu există o bază de date electronică de unde creditorii să obțină în mod direct informații cu privire la activele debitorilor. Creditorul recunoscut ca atare printr-o hotărâre judecătorească, în persoană sau prin intermediul avocatului său, poate efectua căutări în registrul cadastral, prezentând o copie certificată a hotărârii sau a mandatului din partea executorului judecătoresc, pentru a obține informații cu privire la bunurile imobile înregistrate pe numele debitorului.

6. Informații privind vânzările judiciare online

În Cipru nu se practică vânzări judiciare online.

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.