Licitații judiciare

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

1. Publicitatea și stabilirea prețurilor de vânzare a bunurilor puse sub sechestru

Anunțurile de licitație sunt publicate pe avizierul oficial al executorului judecătoresc sau de către autoritatea municipală în modul utilizat în mod obișnuit în cadrul acesteia. Acestea se publică și pe portalul dedicat licitațiilor (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) și în Registrul central al executărilor silite (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

În cazul licitațiilor care au ca obiect bunuri imobile, executorul judecătoresc numește un expert care să stabilească valoarea normală a bunului, cu eventualele accesorii, precum și drepturile și viciile aferente acestuia. Executorul judecătoresc stabilește valoarea bunului pe baza raportului expertului. Această valoare servește drept bază pentru prețul de rezervă, care reprezintă două treimi din valoarea stabilită pentru prima licitație.

Pentru bunurile mobile, valoarea este determinată în conformitate cu Legea nr. 526/1990 privind prețurile sau pe baza unei estimări a executorului judecătoresc. În cazul în care cunoștințele și experiența persoanei respective sunt insuficiente, se numește un expert pentru a întocmi o evaluare. Prețul de rezervă reprezintă o treime din prețul rezultat în urma evaluării.

2. Terți care pot desfășura proceduri de vânzare

În Republica Cehă există două forme de executare silită.

  • Executare silită

3. Tipuri de licitații în cazul cărora este posibil ca unele norme să nu se aplice pe deplin

Toate licitațiile judiciare sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Legii nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), ale Legii nr. 120/2001 (Codul de executare) și ale Decretului de punere în aplicare nr. 418/2001 privind procedurile de executare silită și alte activități.

4. Informații privind registrul național de evidență a bunurilor

Activele sunt înregistrate în următoarele registre publice:

  • bunuri imobile: Registrul cadastral (katastr nemovitostí)
  • bunurile mobile: Registrul vehiculelor (registr vozidel), Registrul navelor (plavební rejstřík) și Registrul aeronavelor (letecký rejstřík)
  • titluri de valoare: Depozitarul central de titluri de valoare (Centrální depozitář cenných papírů)

5. Informații privind bazele de date care le permit creditorilor să identifice bunurile și creanțele debitorului

O listă a debitorilor este păstrată în Registrul central al debitorilor din Republica Cehă (Centrální Иr dlužník České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), care poate fi consultat de creditori și debitori. Pentru consultare este necesară înregistrarea, care este gratuită.

6. Alte informații privind vânzările judiciare online

Locul în care urmează să se desfășoare licitația, care poate fi și online, trebuie specificat întotdeauna în anunțul de licitație. Cu toate acestea, statul nu exploatează un domeniu oficial pentru organizarea de licitații. Portaluri neoficiale: https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz și http://www.drazby-exekutori.cz. Pentru a participa la o licitație, participanții trebuie să se autentifice și să plătească un o garanție.

Ultima actualizare: 05/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.