Licitații judiciare

Licitația judiciară este procedura prin intermediul căreia se organizează o vânzare la licitație publică a bunurilor debitorului, cu scopul de a colecta suma de bani necesară pentru a satisface creanța creditorului. Scoaterea la licitație poate fi organizată de un judecător sau de o persoană pe care acesta o desemnează în acest sens, de o autoritate competentă sau de alte entități publice sau private (autorizate în conformitate cu legislația țării în cauză).

Definiție

Licitația judiciară este în mod normal precedată de indisponibilizarea bunurilor respective, adică de actul prin care creditorul sau autoritatea competentă identifică și pune sechestru pe activele care pot fi valorizate pentru satisfacerea creanței. Se pot indisponibiliza bunuri mobile și imobile, precum și creanțele pe care debitorul le deține față de un terț. În cazul creanțelor însă procedura de executare nu se încheie prin vânzare, ci prin alocarea acelei creanțe - anterior deținute de debitor - creditorului său.

Există diferite tipuri de licitații judiciare în statele membre ale UE, reglementate la nivel național. În unele țări din UE, licitația judiciară se poate desfășura online, astfel încât participanții să nu fie nevoiți să se prezinte personal în fața judecătorului, în instanță sau la alte entități publice sau private.

Licitația judiciară este de obicei supervizată de un judecător, care poate desemna un terț pentru îndeplinirea acestei sarcini (o societate sau o persoană independentă autorizată în mod expres) sau de alte entități (de exemplu, un executor judecătoresc sau alte autorități de asigurare a respectării legii). Înainte de licitație trebuie îndeplinite formalitățile de publicitate corespunzătoare.

În curând, vor fi încărcate informații pe paginile naționale. Dacă drapelul din dreptul țării este marcat în gri, înseamnă că informațiile respective nu sunt încă disponibile.

Glosar de termeni în domeniul licitațiilor judiciare

 1. Active indisponibilizate - bunuri ale debitorului (bunuri imobile sau bunuri personale) care vor fi executate silit de către creditor sau autoritatea competentă în cazul în care debitorul nu își plătește datoria în mod voluntar. Pentru a executa silit un activ, creditorul sau autoritatea competentă trebuie să trimită debitorului unui un ordin de indisponibilizare. Acesta este un act în care creditorul sau autoritatea competentă identifică activul care poate fi valorificat pentru a se satisface creanța.
 2. Adjudecare - activul care face obiectul vânzării se atribuie persoanei care a oferit cel mai mare preț la sfârșitul licitației publice.
 3. Contraofertă - o licitare nouă făcută de o persoană/societate în cadrul unei licitații judiciare, la un preț mai mare, în încercarea de a achiziționa bunul respectiv.
 4. Expert care estimează valoarea activelor imobilizate - expert (în domeniul respectiv) care, de obicei, este desemnat pentru a estima valoarea activelor. Acesta trebuie să indice valoarea de piață corectă a activului, ținând seama de starea lui și de contextul pieței.
 5. Garanție - pentru a participa la o licitație publică, o persoană trebuie să plătească o garanție înainte de începerea licitației. Persoanei i se va restitui garanția la sfârșitul licitației în cazul în care nu cumpără bunul respectiv.
 6. Oferte în concurență cu alte persoane/societăți - licitarea pentru un activ în cadrul unei licitații judiciare deschise.
 7. Persoană sau societate responsabilă de vânzare - persoană fizică sau juridică responsabilă de furnizarea de informații persoanelor interesate de cumpărare, de publicitatea vânzării, de derularea procedurii de licitație etc.
 8. Posibilitatea de a vedea activul supus vânzării - ocazie oferită potențialilor cumpărători de a vedea bunul și starea în care se află (direct sau prin intermediul fotografiilor).
 9. Prețul de bază - valoarea bunurilor debitorului care au fost imobilizate (bunuri imobile sau bunuri personale) și care vor fi executate silit de către creditor sau autoritatea competentă.
 10. Publicitatea vânzării - pentru a vinde bunul indisponibilizat la o licitație judiciară, judecătorul sau persoana pe care acesta o desemnează în acest sens ori autoritatea competentă trebuie să anunțe vânzarea (să precizeze modul și momentul derulării vânzării). Licitații judiciare sunt de obicei publicate pe internet și adesea în ziare.
 11. Transfer - actul de transfer al dreptului de proprietate de la debitor către cumpărător.

Lista țărilor UE în care există deja licitații judiciare online

 1. Austria (în cooperare cu Germania)
 2. Croația
 3. Estonia
 4. Finlanda
 5. Germania (în cooperare cu Austria)
 6. Italia
 7. Letonia (doar pentru procedura de executare silită a bunurilor imobile)
 8. Portugalia
 9. Spania
 10. Țările de Jos (doar pentru procedura de executare silită a bunurilor imobile)
 11. Ungaria
 12. Slovenia (doar pentru procedura de executare silită a bunurilor imobile).
Ultima actualizare: 05/05/2022

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.