În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Licitații judiciare

Anglia şi Ţara Galilor

În secțiunea de mai jos se detaliază dispozițiile în vigoare în Anglia și Țara Galilor privind confiscarea bunurilor ca mijloc de recuperare a unor sume datorate.

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

În Anglia și în Țara Galilor nu mai există obligația ca un judecător teritorial să autorizeze și să numească societăți care prestează servicii de mutare și de vânzare la licitație. Articolul 41 din anexa 12 a Legii privind instanțele și executarea hotărârilor judecătorești (Tribunals, Courts and Enforcement Act) prevede vânzarea bunurilor la licitație publică, cu excepția cazurilor în care instanțele dispun altfel.

Societățile care prestează servicii de mutare și de vânzare la licitație își pot propune serviciile instanțelor, furnizând detalii privind comisioanele pe care le percep și asigurările aferente, astfel încât să se poată lua o decizie la nivel local cu privire la societățile care vor fi alese. Decizia cu privire la societatea care va fi aleasă este luată în mod oficial de către o comisie de administratori, pe baza detaliilor furnizate privind comisioanele percepute.

După numire, la sediul instanței se afișează lista cu denumirile și adresele societăților selectate. Lista va fi revizuită anual și în orice caz înainte de eventuala expirare a certificatelor de asigurare. În cazul în care este posibil, ar trebui să se efectueze o rotație periodică a prestatorilor selectați. Anumite reguli de bază se aplică în cazul în care nu este posibil să se recurgă decât la un singur prestator în mod regulat.

Cu cel puțin 7 zile înainte de vânzare, executorul judecătoresc trebuie să trimită debitorului și eventualilor coproprietari un aviz privind vânzarea.

Atunci când are loc o vânzare, iar veniturile sunt primite de la adjudecător, executorul judecătoresc (Bailliff/Delivery Manager) este cel care confirmă că toate bunurile care au făcut obiectul controlului și confiscării sunt contabilizate. Mandatul trebuie să fie contrasemnat în mod corespunzător.

A se vede punctele 34-43 din Regulamentul privind contabilizarea bunurilor (Taking Control of Goods Regulations) pentru mai multe detalii privind ridicarea, depozitarea și vânzarea bunurilor controlate.

Ultima actualizare: 10/10/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.